« Попередня Наступна »

10.1 Основні нормативні документи


1. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М .: Изд-во Проспект, 2006.
2. "Про бюджетної класифікації Російської Федерації". Федеральний закон від 15 серпня 1996 N 115-ФЗ з наступними змінами та доповненнями.

3. "Про бухгалтерський облік". Федеральний закон від 21 листопада 1996 N 129-ФЗ.
4. Інструкція по бюджетному обліку. Затверджена наказом Мінфіну Росії від 10 лютого 2006 N 25н.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1 Основні нормативні документи

 1. Нормативна модель
   використовується для порівняння фактичних результатів діяльності підприємства з очікуваними результатами, які будуть розраховані по бюджету. Ця модель використовується в основному для внутрішнього аналізу і спирається на інформацію не тільки бухгалтерської звітності, а й на внутрішньозаводських. За допомогою нормативної моделі виявляють відхилення фактичних витрат по кожній статті від встановленої їх
 2. дотримання законності
   . У відповідності з цим принципом держава створює законодавчу та нормативну ба- зу. Процес приватизації в Білорусі регулюється нормативними документами, насамперед Законом «Про раз-государствленіі та приватизації в Республіці Білорусь», «Про іменних приватизаційних чеках в Республіці Білорусь», «Державною програмою приватизації»;
 3. 13. НОРМАТИВНО-методичне, правове, діловодної, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
   Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом - це сукупність документів організаційного, організаційно-методичного, організаційно-розпорядчого, технічного, нормативно-технічного, техніко-економічного та економічного характеру, а також нормативно-довідкові матеріали, що встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики, методи та інші дані,
 4. 43. Методи оцінки землі
   Визначення вартості земельної ділянки розглядається з позицій його доступності для найкращого і найбільш ефективного економічного використання Об'єктом оцінки в російських умовах є не абсолютне право власності на земельну ділянку, а тільки право користування на правах оренди. Нормативний метод заснований на визначенні нормативної ціни землі, використовується при передачі викупі
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
   1. Чому в державі з ринковою економікою забезпечення національної безпеки виділяється як самостійної державної функції? Якими федеральними законами та іншими нормативними актами визначаються засади забезпечення національної безпеки Російської Федерації? Які зміст і структура федеральних законів та інших нормативних актів, що стосуються забезпечення національної
 6. 1.3 Нормативне регулювання
   В даний час сформувалася чотирирівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Законодавчий рівень - представлено федеральними законами, постановами уряду, указами президента (Федеральний закон "Про бухгалтерський облік"). Нормативний рівень - представлений положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку, в яких викладаються принципи та основні правила
 7. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
   - Обов'язкові платежі, що вносяться платниками відповідно до Закону РФ "Про плату за землю". Форми П. за з .: земельний податок, орендна плата, нормативна ціна землі. Земельний податок вносять власники землі, землевласники і землекористувачі. За землі, передані в оренду, справляється орендна плата. Для купівлі й викупу земельних ділянок у випадках, передбачених законодавством РФ, а
 8. 1. Загальні положення
   Операціоніст керується у своїй роботі Законом «Про банки і банківську діяльність», законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації, нормативними документами Центрального банку РФ, Статутом банку, рішеннями Зборів учасників банку, Ради та Правління банку, Ради керуючих, наказами, вказівками, розпорядженнями Голови Правління, Положенням про Операційному
 9. Реєстри видаткових зобов'язань
   - Звід (перелік) нормативних правових актів та укладених органами державної влади (органами місцевого самоврядування) договорів та угод (окремих статей, пунктів, підпунктів, абзаців нормативних правових актів, договорів і угод), що передбачають виникнення витратних зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок відповідних
 10. Ринковий індикатор
   - Кількісний показник, що відображає стан / градацію досліджуваного явища чи процесу Індикатором ділової активності торгівлі є, наприклад, оцінка динаміки замовлень на поставку товарів (на початку 2003 р вона показала приріст замовлень). Таким індикатором можна вважати оцінки економічного становища в торгівлі. У 2002 р частка підприємств, економічне становище яких оцінювався
 11. ВИСНОВКИ
   Економічне реформування викликало необхідність виділення в якості самостійної державної функції забезпечення національної безпеки Російської Федерації з централізованим управлінням. Організаційні та правові засади забезпечення національної безпеки визначаються федеральними законами та іншими нормативними актами, а також документами Радбезу РФ. Важливе місце у всіх
 12. документальний контроль
   За характером матеріалу, на основі якого проводиться перевірка, контроль поділяється на документальний і фактичний. Джерелами інформації для документального контролю є первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська, статистична та оперативно-технічна звітність, нормативна, проектно-конструкторська, технологічна та інша документація. В процесі
 13. Облік витрат на виробництво.
   Метою завдання є визначення фактичних прямих витрат на виробництво певного обсягу продукції в розрізі місць витрат і виробів як суми нормативів і відхилень від них з урахуванням премій, виплачених за виготовлення виробів, збитків від шлюбу і зміни розмірів незавершеного виробництва. Виходячи з послідовності рішення, в якості об'єктів розрахунку виділені: нормативні витрати на
 14. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Операціоніст приймається на роботу за трудовим контрактом. Операціоніст керується у своїй роботі Законом РФ «Про банки і банківську діяльність», законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації, нормативними документами Центрального Банку РФ, Статутом банку, рішеннями Зборів учасників банку, Ради та Правління банку, Ради Керуючих, наказами, вказівками ,
 15. загальні положення
   Управління валютних операцій (надалі Управління) є самостійним структурним підрозділом банку і здійснює свою діяльність під керівництвом начальника Управління. У своїй роботі Управління керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації, нормативними документами Центрального банку Російської Федерації, Статутом банку, рішеннями
 16. Тихомирова Є. В .. Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с., 2010