« Попередня Наступна »

10.1. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню


Підприємства нараховують і сплачують збори на соціальні заходи з фонду оплати праці або заробітної плати працівників.
Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб, які обрали особливий спосіб оподаткування на умовах трудового договору або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах за договорами цивільно-правового характеру;
- члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів і фермерських господарств, у тому числітих, які обрали особливий спосіб оподаткування;
- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у проведенні ними підприємницької діяльності.
До членів сімей фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності належать: дружина, батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15 років, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такоб фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, але разом з ним провадять підприємницьку діяльність та отримують частину доходу від цієї діяльності;
- особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності;
- громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій;
- громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, розташованих на території України;
- особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату за роботу на виборній посаді;
- особи, які проходять строкову службу у Збройних силах України, Службі безпеки України, інших військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України;
- працівники воєнізованих формувань, особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань зв'язку та інформації, гірськорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної на постійній основі;
- особи, які проходять альтернативну службу;
- особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", крім осіб, які отримують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та осіб, які не працюють й отримують пенсії з інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
- особи, які відповідно до закону отримують допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або курси підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за скеруванням підприємств, установ, організацій;
- один із працездатних батьків, усиновителів, що не працює, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також працездатні особи, котрі не працюють і здійснюють догляд за інвалідом 1 групи або за людиною похилого віку, яка за висновком медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;
- особи, які отримують допомог з тимчасової непрацездатності;
- безробітні у період отримання допомоги з безробіття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню

 1. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
  Фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття забезпечує страхування на випадок втрати місця роботи. Формою страхового відшкодування виступають допомоги на безробіття, на перекваліфікацію, на працевлаштування. Порядок формування та використання фонду окреслено на рис. 10.5. Рис. 10.5. Механізм формування та використання Фонду загальнообов'язкового соціального
 2. 10.4. Соціальне страхування на випадок безробіття
  Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі - страхування на випадок безробіття) - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
 3. Пенсійний фонд України
  Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Механізм формування та використання коштів фонду наведено на рис. 10.3. Пенсійний Фонд Джерела доходів Напрями видатків Обов'язкові внески на пенсійне страхування підприємств і громадян Кошти, що надходять за регресними вимогами Цільові надходження з бюджету на
 4. . Поняття фінансової системи та основні підходи щодо її структуризації
  В узагальненому вигляді фінанси виражають єдині розподільчо- перерозподільчі відносини у суспільстві. Однак, відповідно до основних суб'єктів фінансових відносин, вони мають різноманітні форми прояву, а отже і свою специфіку, що реалізується через формування і використання фондів грошових коштів. Уся множинність фінансових відносин загалом відображає сукупність взаємопов'язаних елементів
 5. 10.2. Страхові внески до Пенсійного фонду
  Розмір страхових внесків, у тому числі розмір частини внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, встановлює ВР України відповідно для страхувальників і застрахованих осіб за результатами актуарних рахунків, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати надання особам пенсійних виплат і соціальних послуг, а також покриття адміністративних витрат для забезпечення функціонування системи
 6. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності характеризує страхування на випадок тимчасової непрацездатності. Формою страхового відшкодування виступають допомоги на період втрати працездатності та на відшкодування частини витрат на відновлення працездатності (рис. 10.4). Рис. 10.4. Механізм формування та використання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
 7. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є різновидом соціального страхування громадян. Формами відшкодування є допомоги у зв'язку з інвалідністю, тимчасовою непрацездатністю, іншими видами захворювань внаслідок професійних ризиків та виробничих травм. Джерелами формування Фонду виступають обов'язкові та
 8. Фінансові аспекти соціального страхування
  Соціальне страхування як самостійна форма страхування безпосередньо пов'язане із системою соціального захисту населення. У період економічних негараздів і соціальної напруженості необхідність його розширення стає найбільш значущою та актуальною проблемою. Найважливішим пріоритетом системи соціального захисту є підтримка непрацездатних громадян, для яких виокремлюється частина створеного валового
 9. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  Об'єктивна необхідність і суть фінансів. Функції фінансів. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями і відмінності від них в процесі вартісного розподілу. Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання. Фінансові резерви: призначення, класифікація, методи формування. Поняття, структура, принципи
 10. Тестові завдання
  Тест 1. Особи, які одночасно є акціонерами й працівниками підприємства, в корпоративній практиці визначаються як: 1) аутсайдери; 2) інсайдери; 3) неафілійовані особи. Тест 2. Особи, які виконують відносно корпорації тільки роль акціонерів, іменуються як: 1) аутсайдери; 2) інсайдери; 3) афілійовані особи. Тест 3. Узагальнення підходів щодо керованості рухом акціонерного капіталу дає
 11. 10.3. Внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
  Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат,
 12. ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА............................................................................... РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ.................................................................. 1.1. Фінанси як економічна категорія.................................................... 1.2. Предмет і метод фінансової науки................................................. 1.3. Функції фінансів........................................................................ 1.4. Фінансова система та її основні елементи......................................... РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ.................................
 13. 1. Державні цільові фонди: суть, необхідність та значення
  Державні цільові фонди - це фонди грошових коштів, які мають цільове призначення і знаходяться в розпорядженні центральних та місцевих органів влади. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок Їх формування і функціонування регламентується відповідними законодавчими актами. У сучасних умовах розвитку незалежної України роль державних цільових фондів
 14. 10.5. Соціальне страхування від нещасного випадку.
  Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності. Завданнями страхування від нещасного випадку є: - проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання
 15. 2. Пенсійний фонд України: джерела формування танапрями використання коштів
  Пенсійний фонд України був створений у 1991 році. Головними завданнями фонду є: - пенсійне забезпечення населення; - фінансування програм підтримки пенсіонерів та інвалідів; - міжнародне співробітництво з проблем пенсійного забезпечення тощо. Джерелами утворення Пенсійного фонду України є: - обов'язкові внески суб'єктів господарювання і громадян; - кошти
 16. 3. Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовоювтратою працездатності: фінансові аспекти діяльності
  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів. Закон про створення цього фонду набрав чинності з 1 січня 2001 р. Фонд є правонаступником Фонду соціального страхування України, який було створено в 1991 р. як державний цільовий позабюджетний фонд. У Фонді акумулювалися збори, з нього фінансувалися виплати на обов'язкове
 17. Конверсія
  Конверсія - зміна доходності позики. Конверсії бувають добро-вільні, обов'язкові, примусові. Добровільна конверсія відбувається, коли уряд пропонує власни-кам добровільно обміняти старі облігації на нові (як правило збільш низьким доходом). Обов'язкова конверсія відбувається, коли старі облігації обміню-ються на нові або повертаються державі в обмін на гроші. Примусова конверсія відбувається,
 18. 4. Суб'єкти та порядок здійснення первинного та державного фінансового моніторингу в Україні
  Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» [6] (далі - Закон), передбачено два рівні фінансового моніторингу - первинний та державний. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, що виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, які
 19. 3. Тести
  1. За емітентами боргових зобов'язань державні позики поділяються на: а) гарантовані; б) казначейські; в) державні; г) місцеві. 2. Вся сума випущених і непогашених боргових зобов'язань держави, а також доходи (проценти), які необхідно сплатити за цими зобов'язаннями називається: а) капітальний державний борг; б) поточний державний борг; в) державний кредит; г) немає вірної відповіді.