« Попередня Наступна »

10.1. Поняття готової продукції та її оцінка


Готовою продукцією називається продукція, яка повністю закінчена обробкою, прийнята технічним контролем і здана на склад або прийнята замовником відповідно до затвердженого для даної продукції порядком її приймання. Вироби, які не пройшли всіх стадій обробки і не прийняті технічним контролем, враховуються у складі незавершеного виробництва.
Для організацій, що виконують роботи та надають послуги, продукцією їх виробничої діяльності є виконані для інших підприємств роботи та надані послуги. У складі незавершеного виробництва залишаються продукція, роботи і послуги, що підлягають здачі замовнику і не оформлені актами приймання.
Готова продукція оцінюється за фактичною виробничою або нормативної (планової) собівартості в залежності від встановленого обліковою політикою варіанти обліку. У цій оцінці вона відображається в балансі організації.
При синтетичному обліку готової продукції за фактичною виробничою собівартістю аналітичний облік окремих найменувань готової продукції ведеться також за фактичною виробничою собівартістю або за обліковими цінами.
Оцінка готової продукції за фактичною виробничою собівартістю застосовується, як правило, в індивідуальному виробництві продукції. Для інших виробництв такий спосіб оцінки занадто трудомісткий, тому застосовується оцінка готової продукції за обліковими цінами. В якості облікових цін можуть бути використані планова собівартість, відпускна ціна і т. П.
При зміні в поточному обліку облікових цін відокремлено виділяються відхилення фактичної виробничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами. Ці відхилення відображаються не за окремими найменуваннями, а за однорідними групами готових виробів.
При списанні відвантаженої готової продукції відноситься до цієї продукції сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами визначається за відсотком, обчисленого виходячи зі співвідношення суми відхилень на залишок готової продукції на початок місяця і відхилень по продукції, що надійшла на склад протягом місяця, до вартості цієї продукції за обліковими цінами (див.
 таблицю). Сума відхилень фактичної виробничої собівартості від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до відвантаженої і реалізованої продукції, відбивається додаткової або сторнировочной записом (залежно від того, представляють вони перевитрату чи економію) на рахунках аналогічно відвантаженню готової продукції.
Розрахунок відхилень фактичної собівартості від облікових цін відвантаженої і реалізованої продукції
(руб.)
Показники
За обліковими цінами
Відхилення (+, -)
За фактичною собівартістю
1. Готова продукція на початок місяця
2. Надійшло продукції за місяць
25000
22000
-5000
-7000
20000
15000
3. Разом (п. 1 + п. 2)
4. Відсоток відхилень
5. Відвантажено і реалізовано за місяць
47000

30000
-12000
-7650
35000
22350

При організації синтетичного обліку готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю аналітичний облік окремих найменувань готової продукції ведеться в цій же оцінці. Після закінчення звітного періоду (місяця) визначаються і окремо обліковуються відхилення фактичної виробничої собівартості від нормативної (планової) собівартості готової продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Поняття готової продукції та її оцінка

 1. Час звернення
   тривалість перебування капіталу або коштів підприємств у сфері обігу. В. о. включає: (1) час з моменту надходження на склад готової продукції до її реалізації. У цю частину може входити час знаходження готової продукції на складах виробничих і торг, (оптових і роздрібних) підприємств, час транспортування готової продукції, нарешті, час реалізації готової продукції; (2)
 2. Поняття готової продукції
   Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу (кінцевий результат виробничого циклу, активи, закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством) [4]. Готова продукція, як правило, повинна
 3. 9.3. Готова продукція та її оцінка. Облік надходження готової продукції
   9.3. Готова продукція та її оцінка. Облік надходження готової
 4. Коефіцієнт оборотності готової продукції
   коефіцієнт ділової активності, що показує швидкість обороту готової
 5. Синтетичний облік готової продукції
   Синтетичний облік готової продукції здійснюється на активному рахунку 43 «Готова продукція». Готові вироби, придбані для комплектації, вартість яких не включається до собівартості виробленої продукції, враховуються на рахунку 41 «Товари». Собівартість виконаних робіт або наданих послуг на рахунку 43 «Готова продукція» не відбивається, а списується з кредиту рахунку 20 «Основне
 6. Оцінка забезпеченості ресурсами
   Вона включає забезпеченість підприємства необхідними сировиною, матеріалами, напівфабрикатами; оцінку забезпеченості реалізації готової продукції, товарів. Факторами, які визначають ступінь забезпеченості, є в першу чергу визначеність з постачальниками і споживачами готової продукції (товарів) щодо розмірів, строків та комплектності поставок, наявність укладених договорів на
 7. 5.1 Поняття МПЗ, їх класифікація та завдання обліку
   Нормативні документи: Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129 ФЗ від 21.11.96 р Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності № 31 п від 24.03.2000 р План рахунків № 94 від 31.10.2000 р ПБУ 5/01 « Облік МПЗ »№ 44 від 09.11.2001 р До матеріально-виробничих запасів можна віднести: використовувану при виробництві товарів продукцію: сировина та матеріали, покупні напівфабрикати;
 8. Відвантаження готової продукції
   Відпуск готової продукції покупцям (замовникам) здійснюється в організаціях на підставі відповідних первинних облікових документів-накладних. В якості типової форми накладної організаціями може використовуватися форма №М-15 «Накладна на відпуск матеріалів на сторону». Підставою для оформлення накладної на відпуск готової продукції на складі є розпорядження керівника організації
 9. Модель М2 (3.70) формування варіантів реалізації продукції, отриманої в ході здійснення проекту
   D - обсяг попиту на продукцію, яка буде отримана в ході реалізації проекту; P - ціна, яку готові платити споживачі за вироблений товар, яка залежить від ступеня задоволеності покупців (ступінь якості продукції); RC - географічні регіони розміщення готової продукції, пріоритетність яких залежить від конкретних природних умов, розгалуженості інфраструктури, а також
 10. Коефіцієнт оборотності готової продукції.
   Аналогічно попереднім даний показник можна уточнити, замінивши в чисельнику виручку від продажу витратами на виробництво і продаж. Зростання даного коефіцієнта означає збільшення попиту на продукцію організації, зниження - затоварення готовою продукцією у зв'язку з падінням попиту. Цей коефіцієнт дорівнює 6 285 / [0,5 * (3381 +3264)] - 18,7, ті. у звітному періоді оборотність готової продукції
 11. Оцінка готової продукції
   Готова продукція обліковується за фактичними витратами, пов'язаними з її виготовленням (за фактичною виробничою собівартістю). При цьому залишки готової продукції на складі (інших місцях зберігання) на кінець (початок) звітного періоду можуть оцінюватися в аналітичному і синтетичному бухгалтерському відлітаючи організації за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною собівартістю,
 12. Зміст
   Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 13. Як управляти грошовими коштами, авансіруемимів запаси готової продукції?
   При визначенні потреби в оборотному капіталі для готової продукції необхідно враховувати, що її запаси плануються виходячи з: аналізу ринку по кожному виду продукції: сформованих обсягів реалізації, частки ринку підприємства, можливостей її збільшення, конкурентної позиції, часу виконання замовлення і т. Д .; виробничих можливостей; розподілу попиту та пропозиції протягом року;
 14. Готова продукція
   - Це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником. Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є: правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та в інших місцях зберігання продукції; контроль за
 15. Питання для підсумкового контролю
   (Перелік контрольних питань за темами змісту дисципліни.) Тема 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку. 1. Історична обумовленість господарського обліку. Види господарського обліку. 2. Завдання бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. 3. Поняття про господарські операції. Тема 2. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації. 1.
 16. Матеріаломісткість продукції
   витрати сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів на одиницю виробленої продукції. Зниження матеріаломісткості дозволяє отримати більше готових продуктів з тих же матеріальних ресурсів, знижує собівартість продукції і витрати на розвиток сировинних