« Попередня Наступна »

10.1. Поняття витрат виробництва і їх класифікація

 Будь-яке виробництво пов'язане з витратами на нього. Однак поняття витрат виробництва не однозначно. Сущест-вують різні підходи до формування витрат. З позиції теорії трудової вартості К. Маркс в «Капіталі» розглядав витрати суспільства і витрати госпрозрахункового підприємства.
Сучасна економічна теорія зовсім по-ино- му підходить до трактування витрат. Вона виходить з рідкості використовуваних ресурсів і можливості їх альтернативного використання. Тому вибір певних ресурсів для
виробництва якогось товару означає неможливість виробництва якогось альтернативного товару. Витрати в економіці безпосередньо пов'язані з відмовою від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг. Наприклад, з дерева можна виготовляти будівельні матеріали, меблі, папір, виробляти ряд хімічних продуктів. Тому коли фірма вирішує виробляти якийсь певний товар, наприклад меблі з дерева, то вона тим самим відмовляється від виробництва з дерева всіх інших товарів.
 Звідси можна зробити висновок, що економічні, або альтернативні (змінні), издержи будь-якого ресурсу, обраного для виробництва товару, рівні його вартості Або цінності при найкращому з усіх можливих варіантів її використання. Обмеженість ресурсів означає, що завжди доводиться вибирати, а вибір означає відмову від одного на користь іншого. У підсумку економічні витрати - це ті виплати, які фірма зобов'язана зробити, або ті доходи, які вона повинна забезпечити постачальнику ресурсів у вигляді зовнішніх витрат, також внутрішні витрати, для того щоб ресурси були застосовані саме даною фірмою і для певного варіанту виробництва, т. е. економічні витрати можна розділити на зовнішні (явні) і внутрішні (неявні).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Поняття витрат виробництва і їх класифікація

 1. Тема 11. Вартість виробництва.
   Значення обліку виробничих витрат. Особливості економічного аналізу витрат. Бухгалтерська, нормальна і економічний прибуток. Короткострокові витрати. Формули розрахунку і криві короткострокових витрат. Довгострокові витрати. Ефект масштабу і характер зміни довгострокових витрат. Три типи довгострокових витрат. Графічне представлення довгострокових витрат. Довгострокові середні
 2. Крива довгострокових середніх витрат
   лінія на графіку, що показує найменші витрати виробництва на одиницю продукції, з якими може бути забезпечений будь-який обсяг виробництва за умови, що фірма має в своєму розпорядженні достатньо часу для проведення всіх необхідних змін в розмірах підприємства. Динаміка довгострокових витрат пояснюється дією «ефекту масштабу»: при позитивному - зменшення витрат, при
 3. Х-неефективність.
   Зазвичай при дослідженні витрат виробництва робиться припущення, що фірма вибирає з існуючих технологій саме ту, яка є найбільш ефективною і яка дозволяє фірмі домогтися мінімуму середніх витрат для кожного рівня випуску. У реальній дійсності кожна фірма, як правило, не використовує повною мірою наявні можливості зниження витрат. Для оцінки потенційних
 4. Етап 2. Аналіз витрат.
   Етап складається з двох груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва. Ці операції включають: розрахунок витрат та складання кошторисів; розподіл фінансування за стадіями проекту та порівняльний аналіз рентабельності (рис. 27). Розподіл фінансування за періодами і стадіями проекту Рис. 27. Схема аналізу витрат - Порівняльний аналіз
 5. Диференціація витрат графічним (статистичним) методом
   Як відомо, графічне зображення загальних витрат визначається рівнянням першого ступеня: Y = a + bX, де Y - загальні витрати; a - рівень постійних витрат; b - ставка змінних витрат; X- обсяг виробництва у фізичних одиницях. Статистичний метод заснований на використанні кореляційного аналізу, хоча самі коефіцієнти кореляції не визначаються. На графік наносяться всі
 6. «Теорія пропозиції» економістів Кембриджської школи
   провідна роль відводиться поняттю граничних витрат, під якими розумілися витрати виробництва останньої одиниці певного
 7. Диференціація витрат методом максимальної і мінімальної точки
   З усієї сукупності даних вибираються два періоди - з найбільшим і найменшим обсягом виробництва (див. Таблицю нижче). У нашому прикладі це січень і липень. У січні сума змінних витрат буде максимальною, а постійних - мінімальною. У липні - природно, навпаки. Показник Обсяг виробництва Різниця між максимальною і мінімальною величинами максимальний мінімальний
 8. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
   Поняття і класифікація потреб, ресурси (фактори) виробництва, проблема вибору в економіці, крива виробничих можливостей, поставлений витрат, економічного зростання, економічної та соціальної
 9. 4.5. Питання для самоконтролю
   Питання 1. Які напрямки є основними в інвестиційній діяльності підприємства? Розширення основних фондів. Зниження витрат на підвищення кваліфікації, а Нарощування обсягів виробництва. Освоєння нових видів діяльності. Питання 2. Які складові входять в аналіз витрат інвестиційного проекту? Аналіз інвестиційних витрат. Аналіз виробничих витрат. Аналіз періоду
 10. Загальна сума витрат
   сума постійних і змінних витрат при кожному даному обсязі
 11. 11.1. Концепції витрат виробництва
   Витрати досліджували ще класики політичної економії: А. Сміт ввів поняття абсолютних витрат, Д. Рікардо - автор теорії порівняльних витрат. Під терміном «витрати» вони розуміли середні суспільні витрати на одиницю, т. Е. Те, чого коштувала окрема одиниця продукції на середньому підприємстві або чому дорівнюють середні витрати на всіх підприємствах, що належать до галузі. Витрати виробництва
 12. Питання
   Як пов'язані валовий дохід, прибуток і сукупні витрати фірми? Наведіть приклад альтернативних витрат фірми, які бухгалтер не має права враховувати. Чому бухгалтери ігнорують такі витрати? Дайте визначення сукупних витрат, середніх сукупних витрат і граничних витрат. Як вони взаємопов'язані? Намалюйте криві граничних витрат і середніх сукупних витрат типовою фірми
 13. Прибуток
   основна мета діяльності будь-якої фірми. Розраховується як різниця між валовими доходами і витратами по виробництву товарів. Залежно від виду витрат розрізняють «бухгалтерську» і «чисту» («економічну») прибуток. Слід враховувати також розбіжність поняття «нормальна» і «чиста»
 14. Диференціація витрат методом максимальної і мінімальної точки
   З усієї сукупності даних вибираються два періоди - з найбільшим і найменшим обсягом виробництва (див. Таблицю нижче). У нашому прикладі це січень і липень. У січні сума змінних витрат буде максимальною, а постійних - мінімальною. У липні - природно, навпаки. Показник Обсяг виробництва Різниця між максимальною і мінімальною величинами максимальний