« Попередня Наступна »

10.1. Походження і сутність банків


Банки - дивний винахід людства і неодмінний атрибут товарно-грошового господарства. Їх історія сягає в глибину століть, а сфера діяльності не знає ні географічних, ні національних кордонів. Початок обігу грошової форми вартості можна вважати і початком банківської діяльності. Ступінь зрілості розвитку банківської системи завжди відповідала розвиненості товарно-грошових зв'язків в економіці.
Про банки і банківську діяльність написано безліч книг, проте дискусія про час виникнення банків, про розуміння їх специфічної ролі в економіці різних історичних формацій продовжується досі.
Історики говорять про те, що перші банки виникли задовго до мануфактурної стадії капіталізму, в період становлення держави на етапі досить жвавого розвитку товарного обміну, грошових і кредитних відносин. Останні, як відомо, існували вже в рабовласницькому суспільстві. У Стародавньому Римі були зафіксовані первинні норми банківського і кредитного права. Згідно з цими нормами, у III ст. до н. е. римські банки, що спеціалізувалися на Міняльні справі, отримували дозвіл на ведення кредитних операцій.
Перші банки володіли великим набором функцій і обслуговували не тільки споживчі потреби. Перелік їх кредитних угод був чималим. У Вавилоні, наприклад, банки надавали кредити, купували і продавали земельні ділянки, виконували ряд інших операцій, навіть поставляли рабинь в публічні будинки.
Слово «банк» походить від італійського «banco», означає стіл. Такі столи - banco встановлювалися на багатолюдних площах, де відбувалася жвава торгівля товарами.
У торгівлі використовувалися різноманітні монети, які карбувалися як державами, так і містами і навіть окремими особами, - однакової грошової системи не існувало. Мали ходіння монети різної форми, гідності, причому нерідко нижче номінальної вартості, зазначеної на них. У цьому грошовому різноманітті потрібні спеціалісти, які б розбиралися в безлічі звертаються монет, могли б оцінити їх і дати пораду з їх обміну. Такими були міняйли. Вони то зазвичай і розташовувалися зі своїми особливими столами на ринковій площі, де відбувалася торгівля.
Перші банки, як відзначають багато авторів, виникли на основі меняльноїсправи. Примітно, що вже перші банкіри зрозуміли: якщо накопичуються величезні багатства лежать без руху, вони непродуктивні, в той час як від них, виявляється, можна було б отримувати суттєву користь та вигоду. Треба тільки грошові кошти віддавати в тимчасове користування або відкривати самостійні торговельні й ремісничі підприємства. Запорукою при цьому зазвичай виступали кораблі, заморські товари, будинки, дорогоцінні речі, раби.
Вже в ті часи вбранню з кредитними операціями поступово отримували розвиток і розрахунки з обслуговування вкладників. Вони проводилися за допомогою так званого «трансферіта», т. Е. Перенесення коштів з однієї таблиці (рахунку) на іншу. Кожен вкладник в стародавньому банку мав свій особистий документ - таблицю з позначенням його імені. Якщо вкладник здавав свої вільні гроші в банк на зберігання, то йому вже не потрібно було особисто платити в тому чи іншому випадку, всі платежі за нього виконував досвідчений банкір, у якого знаходилися внесок і таблиця з ім'ям вкладника. Грошові кошти одного вкладника переносилися в таблицю іншого, утворюючи найпростіші форми безготівкових розрахунків. При цьому спочатку необхідно було приватне усне розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів, потім з'явилися «письмові накази», які полегшували і прискорювали взаємні платежі.
Переваги банків були настільки очевидні, що вони не могли не привернути уваги ділових людей. Поступово банки стали виконувати роботу довірителів зі складання договорів між клієнтами, а також виступати посередниками в торгових угодах.
Прогрес в банківській справі привів до того, що для полегшення розрахунків стали випускатися банківські квитки, які зверталися нарівні з повноцінними грошима. Вірогідним вважається, що хоча вексельними операціями стародавні банкіри не займалися, проте існували кредитні листи за платежем до банкіра.
За свідченням істориків, перші грошові банківські операції виконували як окремі особи, так і храми, де концентрувалися і надійно зберігалися значні грошові кошти.
Знаменитими грецькими храмами, де зберігалися багатства, були Ефеський, Дельфійський, Делоський, Самоський, - вони представляли собою своєрідні банківські установи. У храмі Артеміди в Ефесі - одному з семи чудес світу - зосереджувалися вклади з усього малоазіатського узбережжя, в храмі Аполлона в Дельфах концентрувалися вільні грошові кошти Греції.
Поступово з розвитком торгівлі і судноплавства банківська справа вийшло за межі греко-римської цивілізації і перемістилося в північну і західну Європу, в нові світові центри торгівлі. Банки, що були попередниками капіталістичних банків, виникли в Амстердамі (1609 г.), Гамбурзі (1619), в інших містах Західної Європи. Головними функціями банків були прийом вкладів від торговців і виробництво розрахунків між ними, а також надання кредитів повноцінними грошима. Такі функції, як випуск банкнот і створення вкладів, використання яких заснована на зверненні чеків, для них не були притаманні. Таким чином, це була примітивна форма банківської справи, яка ще не знаменувала епоху в розвитку сучасного кредитної справи.
У міру розвитку торгівлі та товарообміну підвищувався значення грошових розрахунків і кредиту, що об'єктивно викликало необхідність їх централізації. Централізація розрахунків спрощує і здешевлює їх виробництво, централізація пропозиції і попиту на кредит полегшувала для кредитора перетворення грошей в позичковий капітал, а для позичальника - задоволення попиту на кредит. Необхідність в централізації розрахунків і кредиту призвела до утворення банків і появи особливої, банківської форми підприємницької діяльності.
В Англії банки почали виникати в XYII в. Першими банкірами в Лондоні були міняйли, а на периферії - торговці.
 Банкіри брали гроші на зберігання і надавали кредити. Вони практикували випуск своїх зобов'язань в якості додаткового джерела кредитних ресурсів і на підставі письмових розпоряджень вкладників переводили вклади на рахунки кредиторів.
Поряд з індивідуальними банками в кінці XYII в. з'явилися перші акціонерні банки. У 1694 був створений Банк Англії, в 1695 - Банк Шотландії. У XYIII в. з'являються банки і в інших країнах. Однак у мануфактурний період розвитку капіталізму зростання кількості банків був повільним. Початок швидкому зростанню банків було покладено промисловим переворотом, що викликав бурхливий розвиток капіталізму. Так, в Англії в 1750 р периферійних банків було не більше 12, в 1790 р - від 300 до 400, а в 1810 р - понад 700.
Банк - це особливий вид підприємства, організуючого рух позичкового капіталу. Оскільки позичковий капітал - це товар особливого роду, то і продуктом даного підприємства є товар особливого роду: гроші, платіжні засоби, послуги грошового характеру.
Як особливе підприємство банк отримує прибуток від своїх операцій, джерелом якої є різниця в процентних платежах по внесках і кредитах.
З ростом платіжного обороту підвищується роль банків як розрахункових центрів. Вони перетворюються на касирів промислових, торговельних та інших підприємств, здійснюють за їх дорученнями платежі, стягують борги. Мобілізуючи дрібні заощадження, банки розширюють базу накопичення капіталу і сприяють розвитку виробництва.
Сутність банку проявляється при виконанні ним наступних функцій (Малюнок 8).
Рисунок 8 - Основні функції банків
Мобілізація тимчасово вільних грошових коштів і перетворення їх в капітал - одна з найстаріших функцій банків. Банки концентрують значну частину що утворюються в господарстві накопичень і заощаджень. Внесені до кредитні установи грошові суми приносять вкладникам дохід у вигляді відсотка. За поточними рахунками відсоток не сплачується, замість цього банк безкоштовно виконує для клієнта різноманітні послуги з перекладу та виплату грошей. З іншого боку, акумульовані банком кошти створюють базу для проведення банком активних операцій і, насамперед, перетворюються на позичковий капітал.
Сутність функції банків як посередників у кредиті полягає в тому, що вони, приймаючи вклади, концентрують тимчасово вільні грошові кошти підприємств і всіх верств суспільства, а потім надають їх у кредит тим, хто їх потребує. Таким чином, відбувається перелив грошових коштів та капіталів від одного суб'єкта до іншого, від однієї галузі господарства до іншої. Перерозподіляються банками ресурси не збігаються ні за розміром, ні по терміну, ні за сферою функціонування. Вивільнені у одного суб'єкта і акумулюються банком ресурси не збігаються з потребами іншого суб'єкта. Банк має можливість змінювати розмір, строки та напрямки капіталів відповідно до потреб господарства. Завдяки даній функції банки створюють централізований ринок позикових капіталів, полегшуючи процес перетворення тимчасово вільних коштів у позичковий капітал.
Дуже важливою функцією банків є випуск кредитних знарядь обігу (банкнот, чеків). Завдяки Банкнотно і чековому обігу створюються можливості повної заміни повноцінних грошей у функціях засобів обігу та платежу, що надає грошовому обігу необхідну еластичність. З їх допомогою долається вузькість металевого грошового обігу і створюється можливість регулювання обсягу платіжних засобів відповідно до потреб товарного обороту. Банки самі створюють вклади в процесі видачі позики. Надаючи кредит, банк зараховує гроші на рахунок з правом виписки чеків у межах залишку на рахунку. У цьому випадку видача кредиту передує відкриттю вкладу. На основі вкладу виникають чеки. На вимогу клієнта можуть бути виплачені і готівку - банкноти. Запис банку на рахунок клієнта, що не супроводжується попередніми внеском грошей, називається уявним внеском, на відміну від реального вкладу, утвореного за рахунок дійсного внеску грошей. Різниця між уявними і реальними вкладами практично відсутній і відокремити уявний внесок від реального майже неможливо: внесок банк готівки може грунтуватися на створенні уявного вкладу в іншому банку.
Разом з тим в умовах відсутності розміну банкнот на золото характерним є неминуче знецінення банкнот і всієї грошової маси, оскільки банкнотна і депозитна емісії здійснюються не тільки для кредитування товарообігу, а й непродуктивних витрат держави.
Функція посередництва в платежах зводиться до того, що підприємства, поміщаючи свої кошти на рахунки в банк дають письмові доручення банку на переказ коштів іншій особі на його рахунок, відкритий у цьому або іншому банку. Форма даного доручення визначається особливостями національного платіжного обороту. Завдяки посередництву банків в платежах, основна маса платежів здійснюється безготівковим шляхом. У сучасних умовах платежі готівкою в основному мають місце в роздрібній торгівлі, де останнім часом все більше впроваджуються і безготівкові розрахунки. З цією метою банки практикують видачу своїм вкладникам пластикових карток, чекових книжок, оплату яких вони гарантують незалежно від стану поточного рахунку особи, розплатившись таким документом.
Безготівкові платежі забезпечують величезну економію на витратах обігу грошей, скорочують до мінімуму витрати, пов'язані з розрахунковими операціями і прискорюють здійснення платежів. Все це забезпечує власникам грошей отримання більшої маси і норми прибутку.
Крім розглянутих основних банки виконують цілий ряд інших функцій. Вони здійснюють кредитування підприємств і держави шляхом купівлі акцій і облігацій; виконують довірчі операції для підприємств і фізичних осіб; консультують і надають відомості загальноекономічного і фінансового характеру, що представляють інтерес для клієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Походження і сутність банків

 1. Глава 1. Походження і сутність дене
   Глава 1. Походження і сутність
 2. ГЛАВА 1. Походження, сутність, форми і функції грошей
   ГЛАВА 1. Походження, сутність, форми і функції
 3. Зміст
   © Хабаровська державна академія економіки і права, 2 010 Розділ 1. Гроші Глава 1. Походження і сутність грошей 1.1. Походження грошей. Розвиток форм вартості 1.2. Еволюція грошей 1.3. Сутність і функції грошей Глава 2. Грошова система 2.1. Грошова система, поняття та елементи 2.2. Система металевого обігу 2.3. Система поводження паперово-кредитних
 4. Поставлення теорія
   концепція, яка стверджує, що кількісно певна частина продукції та її вартості зобов'язана своїм походженням праці, а джерелом іншій частині нібито є капітал. В. т. Базується на теорії факторів виробництва (див. Факторів виробництва теорія) французького буржуазного економіста Ж .. Б. Сея, що пояснює походження багатства трьома «факторами виробництва» (працею, капіталом і землею),
 5. ПЛАН
   4.1. Форми суспільного господарства: натуральне і товарне виробництво. 4.2. Товар і його властивості. 4.3. Величина вартості товару. Індивідуальні та суспільно необхідні витрати праці. 4.4. Розвиток обміну і виникнення ринку. Сутність і функції ринку. 4.5. Походження грошей. Сутність і функції грошей. Інфляція. Ключові слова: благо, товар, товарне виробництво, вартість, цінність,
 6. Зміст
   Необхідність і сутність фінансів. Функції фінансів. Організація і управління фінансової системи. Фінансове планування. Предмет і зміст курсу. Першочергові заходи щодо стабілізації фінансового становища держави. Фінансова політика держави. Об'єктивні передумови і можливості використання фінансів. Забезпечення виробничого процесу фінансами. Фінансові ринки.
 7. Рекомендована література:
   Аристотель. Політика // Аристотель. Соч. Т. 4. М., 1983. Баскін Л. М. Одомашнення стадних тварин // Природа. 1970. № 7. Богданов Е. А. Походження домашніх тварин. М., 1937. Боголюбський С. Н. Походження і перетворення домашніх тварин. М., 1959. Будіна О. Р. Традиції домобудівництва у компактних етнічних груп в іноетнічному оточенні // Етнографічний огляд. 1995. № 5.
 8. Тема 22. Державний кредит: сутність, особливості, проблеми
   Необхідність і сутність державного кредиту. Форми державного кредиту і їх розвиток в сучасних умовах. Сутність фінансової політики держави з управління державним
 9. Короткий зміст
   1. Раціоналістичний і еволюційний підхід з питання походження грошей. Раціоналістична концепція пояснює походження грошей встановленням особливих угод між людьми. Даного підходу дотримується зарубіжна економічна наука. Еволюційна концепція доводить, що гроші з'явилися поза волею людей в результаті тривалого розвитку обміну. Російська наукова думка в
 10. Контроль над відмиванням грошей в Німеччині.
   Склад злочину "відмивання грошей" визначено в Кримінальному Кодексі ФРН. У відповідностей з §261 КК підлягає кримінальному покаранню особа, яка приховує предмет майна, отриманий в результаті злочинного діяння іншої особи, передбаченого § 29 абз.1? 1 Закону про наркотичні засоби - "Торгівля наркотиками" - або в результаті злочинного діяння, довершення членом злочинного співтовариства
 11. Питання для самоперевірки:
   Уточніть походження слова «банк». Які операції виконували перші банки? Яка причина появи банків? Що таке банк і в чому полягає його сутність? Дайте визначення банківській системі. Які сутнісні характеристики банківської системи? У чому полягає їх зміст? Які існують критерії класифікації банків? Встановіть і розгляньте фактори, що впливають на ступінь розвитку банківської системи.
 12. Тема 7. Необхідність кредиту, його сутність і функції
   Джерела формування кредитних ресурсів у суспільстві. Необхідність кредиту і його сутність. Кредит і гроші. Кредит та фінанси. Сучасні теорії кредиту: натуралістична і капіталосоздающая. Інші погляди на сутність кредиту. Функції кредиту. Роль кредиту в розвитку економіки
 13. Питання для повторення
   Сутність ефективності (Effectiveness) управлінських рішень. Значення економічності (Efficiency) для оцінки управлінських рішень. Визначення та характеристика ефективності, результативності та інтенсивності в теорії прийняття рішень. Сутність «економічної ефективності управлінського рішення». Сутність «організаційної ефективності управлінського рішення». Сутність «соціальної
 14. Зміст
   Введення РОЗДІЛ I. Гроші та грошові системи Глава 1. Походження, сутність, форми і функції грошей 1.1. Походження і сутність грошей 1.2. Функції грошей в ринковій економіці 1.3. Форми грошей Глава 2. Грошові системи: елементи і типологія 2.1. Грошова система та її елементи. Типи грошових систем 2.2. Закономірності функціонування і розвитку металевих грошових систем
 15. зміст
   Тема 1. Гроші і грошовий обіг 1.1. Походження і сутність грошей 1.2. Функції та види грошей 1.3. Грошові системи 1.4 Інфляція 1.5. Поняття, структура і закон грошового обігу. Показники грошового обороту: грошова маса і грошова база 1.6. Готівковий та безготівковий грошовий обіг 1.7. Форми безготівкових платежів Тема 2. Фінанси та фінансова система 2.1. Сутність і функції
 16. Питання для повторення і самоконтролю.
   Розкрийте необхідність і значення аналізу трудових показників на сучасному етапі. Назвіть основні завдання аналізу трудових показників за різними на-правлінням. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу трудового потенціалу та руху робочої сили в організації. Охарактеризуйте сутність і основні показники аналізу використання робочого часу. Охарактеризуйте сутність і
 17. Питання для самоперевірки
   1. Який зв'язок між товарним виробництвом і появою грошей? 2. Які існували форми вартості товару? 3. Які існують концепції з питання походження грошей? 4. Які форми грошей знає історія грошового обігу? 5. Що таке повноцінні гроші? 6. Які передумови появи і природа неповноцінних грошей? 7. Які функції виконують гроші? 8. Чи є відмінності в
 18. Контрольні питання і завдання
   1. У чому сутність концепції вартості капіталу організації? 2. Які принципи лежать в основі управління капіталом організації? 3. Назвіть класифікації капіталу в організації. 4. Охарактеризуйте структуру власного капіталу і особливості управління ним. 5. У чому состоітроль позикового капіталу в бізнесі? 6. Розкрийте ефект фінансового важеля: його сутність і наслідки. 7. Назвіть етапи