« Попередня Наступна »

10.1. Процедура планування відпусток

 Процедура планування відпусток передбачає наступні етапи:
планування важливих заходів на рік, т. е. ще до початку планування відпусток необхідно визначити проміжки часу, де відсутність працівників небажано або неможливо в силу виробничої необхідності;
створення працівниками або їх керівниками документів з бажаними відпустками;
прийняття рішення про затвердження або відхилення відпусток, результатом якого будуть записи в графіку відпусток;
перепланування відпусток, яким було відмовлено у затвердженні (при необхідності).
Традиційно, результатом планування відпусток є графік відпусток, який складається на один рік.
Для правильної роботи інструмента необхідно внести дані про наявних раніше відпустках. Для цього досить створити один документ і внести в нього відпустка на кожного співробітника. Встановити в документі реквізит «Рішення» рівним «Затверджено» і провести документ заднім числом.
Для продуктивної роботи бажано внести в систему дані по заходах на період планування відпусток.
Методи прийняття рішення щодо надання відпусток працівникам на кожному підприємстві можуть бути різними. Але все ж існують ряд показників, які впливають на прийняття такого рішення:
розмір доступного працівникові відпустки на день планованого виходу у відпустку;
посада працівника і підрозділ, в якому він працює;
список працівників, відпустка яких потрапляє в період затверджується відпустки;
заходи, що потрапляють в період затверджується відпустки;
дата планованого звільнення.

Облік цих причин дозволяє формалізувати процедуру прийняття рішення щодо надання відпусток.
Інструменти планування відпустки:
документ «Планування відпустки»;
інструмент затвердження відпусток;
Звіти по планованим відпусткам - «Графік відпусток», «Фактичні відпустки» і «Виконання графіка відпусток».
Всі вищеперелічені інструменти планування відпусток викликаються з меню «Управління персоналом» - «Персонал» - «Відпустки» (інтерфейс «Повний»).
Документ «Планування відпустки» здійснює планування щорічних відпусток працівників підприємства, т. Е. Вказується список працівників і періоди їх відпусток.
У документі вказується автор документа (поле «Відповідальний») і рішення по введені планам. В якості вирішення можливі варіанти: «підготовлений», «затверджений», «відхилений».
При редагуванні документа слід пам'ятати, що затверджується не відпустку, а весь документ повністю, що містить декілька відпусток. Тому недоцільно вносити в один документ відпустки з різною ймовірністю затвердження.
Автоматичне заповнення (кнопка «Заповнити») дозволяє автоматично занести в табличну частину документа працівників організації, відібраних за довільним критеріям. При проведенні документа проводиться перевірка несуперечності получающегося графіка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Процедура планування відпусток

 1. Процедура планування
   Процедуру планування можна представити наступними етапами: створення документів на зміну кадрового плану (формування запланованих змін кадрового плану); прийняття рішення про затвердження або відхилення змін; аналіз звітів про результати планування. Для складання кадрового плану потрібні попередньо заповнені довідники «Підрозділи» і
 2. 4.2. Планування вибірки
   Планування вибірки включає наступні процедури (рис. 6): Виділення об'єктів генеральної сукупності. Визначення методу обстеження. Визначення процедури формування вибірки. Визначення обсягу вибірки. {foto7} Рис. 4.3. Планування
 3. ПРОМІЖНІ ТЕСТИ по 8 чолі
   Тест 1. Система планування включає в себе: а) виключно оперативне планування; б) тільки тактичне планування; в) стратегічне, тактичне й оперативне планування; г) головним чином стратегічне планування. Тест 2. Тактичне і оперативне планування є: а) провідним елементом у системі планування; б) середня ланка планування; в) засобом реалізації
 4. Менеджмент якості проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: планування, забезпечення і контроль якості. Процес планування включає в себе відповідні процедури: розробка вимірюваних і перевірених показників якості; розрахунок вартості відповідності та невідповідності показниками якості; оцінка оптимальної якості та мінімальної вартості якості (діаграма Ішикава, закон Парето). В управлінні
 5. Менеджмент ризиків проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: ідентифікація, якісний і кількісний аналіз ризиків; планування управління та реагування на ризик; моніторинг і контроль ризиків. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: визначення та ідентифікація ризиків (категорії ризиків, відомі ризики і невідомі ризики, величина ризику, ймовірність виникнення і ступінь впливу
 6. Види внутрішньофірмового фінансового планування
   Розрізняють три види фінансового внутрішньофірмового планування: довгострокове (перспективне), короткострокове (поточне) і оперативне. Довгострокове (перспективне) внутріфірмове фінансове планування - це планування на кілька років (п'ятирічку) з розбивкою по роках. Короткострокове внутріфірмове фінансове планування - це планування на рік з розбивкою по кварталах, місяцях.
 7. 5.3. Планування потреб в персоналі
   Планування - це найважливіший етап будь-якої роботи. Планування потреб в персоналі являє собою планування як ресурсів, так і витрат, і є одним з етапів бізнес - планування на підприємстві. Мета планування персоналу як ресурсів і витрат - визначити чисельний склад працівників на посадах у підрозділах (фактично, штатний розклад) і визначитися з витратами на
 8. Питання для обговорення
   Поняття планування людських ресурсів. Завдання і стратегії планування. У чому полягає прогнозування попиту? Вплив аналізу плинності кадрів на політику трудового найму підприємства. Як і для чого готують плани заходів? Опишіть схему планування потреби в персоналі у вашій організації. Які форми планування людських ресурсів ви знаєте? Назвіть завдання планування
 9. Питання для самоконтролю до Глави 7
   Перерахуйте етапи стратегічного планування. Охарактеризуйте три варіанти стратегії зростання. Чому ранжування стратегічних завдань має передувати безпосереднього процесу планування? Покажіть відмінності між стратегічним і оперативним плануванням. У чому полягає принципова відмінність планування бюджету на основі оптимізації прибутку від планування бюджету на основі показників
 10. Менеджмент інтеграції проектів.
   До складу цієї області входять такі процеси: створення, інтегрований контроль змін, виконання і завершення плану проекту. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: складання плану проекту (ітераційне планування, планування методом "біжучої хвилі"); усунення фактичних відхилень від базового плану (коригуючі дії, контрольовані зміни);
 11. 11.2. Порядок здійснення фінансового планування
   Порядок здійснення фінансового планування передбачає вибір об'єкта, мети і завдань планування, визначення методології здійснення планування та виду фінансового плану, а також розгляд етапів реалізації процесу фінансового планування в певній послідовності. Методологія планування закріплюється в нормативних документах: методичних вказівках, положеннях,
 12. Порядок контролю
   - Це останній розділ оперативного плану, що дозволяє оточити результати за певний період часу і виявити виробництва, підрозділи, ланки що не зуміли домогтися поставлених перед ними цільових показників. Ступінь формалізації систем планування і змісту плану в істотній мірі залежать від багатьох факторів, у тому числі від положення підприємства та особливостей його діяльності на
 13. Питання для повторення та самоконтролю
   Що таке витрати на персонал? Назвіть ознаки класифікації витрат організації на персонал. Які статті витрат необхідно враховувати при плануванні витрат на персонал? Які показники характеризують витрати на персонал організації? Як вони розраховуються? У чому відмінність між прямими і непрямими витратами на персонал? Розкрийте процедуру планування витрат на персонал. Назвіть
 14. Менеджмент персоналу проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: організаційне планування; підбір персоналу; розвиток команди. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: планування управління персоналом; побудова діаграм зайнятості ресурсу, матриці відповідальностей; регламенти вирішення конфліктів при залученні персоналу функціональних підрозділів в проект, при попередніх