« Попередня Наступна »

10.1 Сутність страхування. Ознаки та функції


Страхування (С.) - сукупність особливих перерозподільних відносин між його учасниками у зв'язку з формування цільового страхового фонду за рахунок Д. внесків учасників та у зв'язку з використанням його для відшкодування збитку суб'єктам господарювання або ФО при сталося подію, який є страховим випадком.
У С. реалізуються і індивідуальні та колективні інтереси в захисті.
Ознаки страхування:
Перерозподіл ст-ти суспільного продукту
Прераспределітельние відносини, зумовлені ймовірністю настання страхового випадку m
побутові
m
тяжкість наслідки
тяжкість
авіакатастрофи наслідки m - частота настання Трикутник Хайнріха крупне
середнє
дрібне
подія Функції страхування:
Розподільна
ризикова
ощадна
попереджувальна (пов'язана з використанням частини ср-в страхового фонду на зменшення ступеня наслідків або на виключення страхового ризику)
Контрольна (виражається в строго цільовому формуванні та використанні ср-в страхового фонду)
Попереджувальні заходи:
пожежні
по боротьбі з хворобами тварин
профілактика простудних захворювань
ДТП
протисельові та протипаводкові заходи 10.2 Поняття і терміни у страхуванні
0 Учасники:
Страховики - ЮЛ будь ОПФ
Страхувальники - ЮЛ і ФЛ, що мають страховий інтерес і вступають у страхові відносини або в силу закону, або добровільно
0 Страховий інтерес -
економічна потреба в страхуванні
величина страхової суми, в яку оцінюється збиток у зв'язку з можливими втратами
0 Страхова сума - розмір Д.
 ср-в, на які фактично застраховано майно,
життя, здоров'я
По майновому страхуванню страхова сума не може перевищувати реальної вартості майна. По особистому страхуванню - залежить від матеріальних можливостей страхувальника та наявності бажання страхуватися на ту чи іншу суму.
0 Страхове відшкодування - належить до виплати страх. сума страхувальникові (max відшкодування 0 Страховий внесок (платіж, премія) - плата в рублях з сукупної страхової суми (може бути разової та періодичної)
0 Страхова тарифна ставка - ціна страхового ризику або плата з одиниці страхової суми (одиниця = 100 руб.)
Структура страхової тарифної ставки
Страхова тарифна ставка (Брутто-ставка):
Нетто-ставка (йде на всі виплати страхових сум і відшкодувань. Для цієї мети формуються страхові резервні фонди)
Навантаження (на ведення справи і формування прибутку страхової компанії)
_ Нетто - ставка.
Брутто-ставка =, де d - питома вага навантаження
1-d
0 Страхова відповідальність - обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування або страхову суму в застерігаються випадках.
0 Страховий ризик -
ймовірність нанесення збитку від страхового випадку (обчислюється математично і є основою розрахунку основних тарифних ставок)
конкретний об'єкт страхування з страховій сумі і ступеня ймовірності збитку.
0 Сострахование - поділ великого ризику на кілька страховиків за договором з метою вирівнювання страх. ризиків.
0 Перестрахування - передача частини отв-ти за взятими ризикам іншим страховикам (страхування самого страховика)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1 Сутність страхування. Ознаки та функції.

 1. Сутність добровільного медичного страхування
   Добровільне страхування проводиться в силу закону і на добровільній основі. Законом визначаються найбільш загальні умови страхування, а конкретні умови його проведення регулюються правилами, встановленими страховиком у договорі страхування. Передбачається, що взаємини між страхувальником і страховиком будуються на основі договору між ними. Об'єктом страхування є майнові
 2. ЗМІСТ
   стр. Введение 5 Тема 1. ФІНАНСИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 6 1.1 Соціально-економічна сутність фінансів 6 1.2 Функції фінансів 6 1.3 Фінансові ресурси суспільства. Процес їх формування та розподілу 9 1.4 Фінанси в умовах ринкового господарства 10 Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА РФ 14 2.1 Поняття фінансової системи 14 2.2 Загальна
 3. Зміст
   Основи теорії фінансів Сутність фінансів. Функції фінансів Фінансова система країни, її ланки. Управління фінансами Фінансова політика держави. Фінансовий ринок. Державний бюджет і його роль в економіці Роль бюджету у фінансовій політиці держави Основні принципи бюджетної системи. Податки та податкова система. Позабюджетні фонди Сутність і значення позабюджетних фондів
 4. Зміст
   1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13
 5. ЗМІСТ
   ВСТУП 3 ТЕМА 1. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ 4 Сутність і необхідність фінансів 4 Функції фінансів 6 Фінансові системи 9 ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 11 Фінансова політика 11 Управління фінансами 12 Фінансове планування 14 ТЕМА 3. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 16 Сутність фінансового контролю 16 Органи фінансового контролю 17 Види фінансового контролю 19 ТЕМА 4.
 6. Яка сутність Фонду обов'язкового медичного страхування?
   Медичне страхування в Російській Федерацій здійснюється в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язкове медичне страхування виступає як складова частина державної соціальної підтримки населення. Фонд обов'язкового медичного страхування є самостійним державним некомерційним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність на правах
 7. Тема 15. Страхування в ринковій економіці Питання для обговорення:
   Економічний зміст страхування. Форми страхування. Учасники страхових відносин і страхового ринку. Соціальне страхування. Особисте страхування. Майнове страхування і страхування відповідальності. Література: 3,7,16,24,26-39,41-51. Первісний зміст поняття «страхування» пов'язують зі словом «страх». Власники майна, вступаючи між собою у виробництві інші відносини,
 8. 42. Сутність і значення соціального страхування.
   Економічна сутність соціального страхування. Завдання соціального страхування. Розвиток системи соціального страхування в Республіці Білорусь. Ознаки соціального страхування. Роль соціального страхування в підтримці матеріального забезпечення різних соціальних груп населення. 43. Формування та використання фонду соціального захисту населення. Фонд соціального захисту населення як
 9. Сутність Фонду обов'язкового медичного страхування
   Медичне страхування в Російській Федерації здійснюється в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язкове медичне страхування виступає як складова частина державної соціальної підтримки населення. Фонд обов'язкового медичного страхування є самостійним державним некомерційним фінансово-кредитною установою, що здійснює свою діяльність на правах
 10. ТЕМА 16: Сутність і значення страхування
   ТЕМА 16: Сутність і значення
 11. ТЕМА 16: Сутність і значення страхування.
   ТЕМА 16: Сутність і значення
 12. Тема 5. Сутність, значення і організація страхування.
   Тема 5. Сутність, значення і організація
 13. Глава 14. Страхування
   Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії», «Нормативні правові акти». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції
 14. II. фінанси Страхування
   Страхування - сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливого збитку, нанесеного суб'єктом господарювання, або вирівнювання втрат у сімейних доходах у зв'язку з наслідками відбулися страхових випадків. Страхування - специфічна сфера,