« Попередня Наступна »

10.1. Завдання і джерела перевірки

 Для зберігання грошових коштів і розрахунків з постачальниками, замовниками, субпідрядними організаціями, податковими органами та іншими організаціями строї тільні організації використовують поточні (розрахункові) і спеціальні рахунки, які відкриваються їм в установах банків. Будівельні організації можуть мати тільки один розрахунковий рахунок у національній валюті та рахунки в іноземних валютах, і має право відкривати їх в будь-якому банку.
Грошові розрахунки проводяться або у вигляді безготівкових платежів, або готівкою. Основною формою розрахунків є виробництво платежів у формі безготівкових перерахувань. Безготівкові розрахунки в білоруських рублях і іноземній валюті здійснюються у формі банківського переказу відповідно до Інструкції про банківський переказ, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь 29.03.2001 р № 66.
Готівкові розрахунки передбачають отримання грошових коштів у банку і видачу їх працівникам у вигляді заробітної плати, допомог, витрат на господарські, відрядження та операційні витрати.
При обліку банківських операцій в організаціях можуть бути різні недоліки і порушення, пов'язані з відображенням господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, що не обґрунтовані документами, заміною доданих документів і виписками банків, підчистки і виправлення записів у виписках банку, зменшення оборотів по дебету і кредиту розрахункового рахунку на однакові суми та ін.
 Банківські операції безпосередньо пов'язані з операціями каси, розрахунковими та операціями з майном організації.
Аудит банківських операцій проводиться шляхом суцільної перевірки банківських документів з одночасною перевіркою правильності віднесення сум на рахунках бухгалтерського обліку.
Основним завданням аудиту банківських операцій є перевірка:
«Дйстоверності, законності і доцільності операцій, проведених по рахунках в банку, підтвердження банківських операцій документами, прикладеними до виписок банку, і правильності зроблених за ним бухгалтерських записів;
«Правильності оформлення документів та доцільності перерахувань по ним, наявності на копіях платіжних документів штампів банку;
«Правильності і своєчасності пред'явлення претензій банкам про допущені помилки і відображення їх в обліку;
»Правильності відображення операцій на спеціальних рахунках у банках та інших грошових коштів.
При перевірці операцій по рахунках в банку використовуються наступні джерела інформації: виписки банків з прикладеними до них первинними документами (копії платіжних доручень, платіжних вимог, заяв, на виставлення акредитивів та інші первинні документи); первинні документи до рахунку № 57; журнали-ордери № 2, 2/1, 3, 4; Головна книга організації та інші документи, пов'язані з відображенням господарських операцій по руху грошових коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.1. Завдання і джерела перевірки

 1. Класифікація джерел та відовфінансірованія
   При виникненні н компанії якоїсь інвестиційної задачі або проста після пріія и ні рішення щодо доцільності їх реалізації виникають наступні питання: яким джерелом фінансування скористатися і як з безлічі альтернативних джерел обраний »найбільш переважний? Класифікацію видів фінансування можна задати за кількома ознаками: І. Залежно від терміну, на який
 2. Шевчук Денис Олександрович. Джерела фінансування бізнесу, 2008
 3. Додаток: Керівництво для складання документів з маркетингу
   Введіть докладні переліки обов'язків по кожному напрямку діяльності Перелік обов'язків щодо забезпечення ефективності маркетингу Перелік обов'язків по дослідженню можливостей маркетингу Перелік обов'язків з вироблення стратегій маркетингу Перелік обов'язків по реалізації програм маркетингу Введіть чіткий графік виконання кожного завдання та обов'язки Графік виконання завдань по
 4. методи складання інформаційної таблиці реалізації рішень
   До методів організації виконання рішення відносять методи складання інформаційної таблиці реалізації рішень - ІТРР (рис. 4.7) і методи впливу і мотивації. Управлінські рішення базуються на інформації, а носіями управлінської інформації є документи. Тому формалізація процесу реалізації управлінських рішень вимагає чіткого визначення результату кожної операції у вигляді
 5. Залучення коштів
   . Основне завдання, яке вирішується менеджерами, - вибір з безлічі альтернативних джерел фінансування та інструментів залучення коштів найбільш ефективних, враховуючи при цьому основний критерій розвитку компанії. Основне питання, яке вони повинні вирішити: якою повинна бути раціональна структура джерел фінансування
 6. Завдання.
   Ще одним напрямком поділу праці в організації є формулювання завдання. Завдання - це запропонована робота, серія робіт або частина роботи. З технічної точки зору, завдання пропонуються не працівникові, а його посаді. Вважається, що якщо завдання виконується таким способом і в такі терміни, як це запропоновано, організація буде діяти
 7. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів:
   Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства у попередньому періоді. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах. Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. Забезпечення необхідного обсягу залучення власних
 8. Завдання вибору моментів часу початку операцій.
   Цей клас завдань у загальному випадку полягає у визначенні послідовності виконання (точніше - моментів часу початку виконання) фіксованого безлічі незалежних проектів - завдання 13 в таблиці 5 (можливо, з одночасною оптимізацією розподілу ресурсів - див. Задачу 8 в таблиці 5). Найбільш детально дослідженими два завдання - мінімізації упущеної вигоди і
 9. Облік витрат на залучення персоналу
   При залученні персоналу витрачаються кошти на оплату розміщення оголошень або послуги кадрових агентств. Сам процес залучення кандидата має для підприємства деяку вартість, явну чи ні. Є завдання управління цією вартістю, для її вирішення використовується система обліку витрат на залучення персоналу. Для вирішення завдання, пов'язаної з управлінням собівартістю залучення
 10. 16.1. Завдання і джерела перевірки
   В умовах становлення і розвитку ринкових відносин одним з оціночних показників діяльності будівельних організацій є прибуток. Вона характеризує ефективність господарської діяльності будівельної організації і є основним джерелом фінансування витрат на її виробничий і соціальний розвиток. Прибуток являє собою реалізований чистий дохід, створений додатковим
 11. Завдання для самостійного рішення
   Завдання 1 Організація теплоенергетики "ТЕЦ" справила в другому кварталі поточного року забір води в басейні річки Волги для технологічних потреб. Згідно зі свідченнями водовимірювальних приладів, обсяг води, забраної з водного об'єкта склав 20000 куб. м з поверхневих джерел і 25000 куб. м з підземних джерел. Визначте суму водного податку, що підлягає сплаті за підсумками податкового
 12. Контрольні питання
   Яку політику може проводити держава через територіальні фінанси? Визначте позитивні і негативні наслідки цієї політики. У чому специфіка і необхідність територіальних та місцевих бюджетів в сучасних умовах? З яких джерел складаються доходи територіальних бюджетів Росії? Які джерела переважають? У чому виявляються особливості витрачання коштів, передбачених
 13. ДЖЕРЕЛА ЗАСОБІВ для довгострокових інвестицій І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ
   Одне з головних завдань фінансового директора - знайти кошти для поточних операцій та інвестицій. Вирішення цього завдання передбачає знання: сучасних фінансових інструментів; ринків, на яких вони циркулюють; вигод компанії від кожного типу фінансового інструменту. Джерела фінансування для кожного інвестиційного проекту можна представити як комбінацію наступних видів прав власників
 14. Дерево цілей і завдань
   - Розгорнута, розподілена за рівнями сукупність цілей і завдань прийняття та реалізації рішень, побудована за логічною схемою: «мети - програми - завдання, які треба вирішити для досягнення цих цілей, - заходи, щоб забезпечити вирішення завдань, - ресурси, необхідні для проведення заходів» . «Дерево цілей і завдань» використовується в програмно-цільовому плануванні та управлінні при
 15. 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
   Фінансовий стан підприємства залежить від безлічі факторів. Результат їх впливу - зміна параметрів його функціонування. Одним з подібних параметрів виступає фінансова устойчівость- таке підприємство, яке дозволяє йому ефективно функціонувати і розвиватися в рамках поставлених цілей і завдань. Фінансова стійкість може бути виміряна. Необхідність її вимірювання пов'язана з
 16. Завдання програми кредитування малого бізнесу.
   Завданням програми є надання малим підприємствам і підприємцям надійний і стабільний джерело фінансування для розвитку бізнесу. Програма кредитування малого бізнесу виділяє кредити на придбання торгового та виробничого обладнання, приміщень, автотранспорту та інших основних засобів, ремонт приміщень, фінансування будівництва, матеріально технічних запасів і