« Попередня Наступна »

10.2 Елементи оподаткування та способи стягування податків


Суб'єкт оподаткування - фізична або юридична особа, якій ставиться обов'язок за законом платити податок.
Об'єкт налогообложенія- економічне підгрунтя, з наявністю якого законодавство про податки і збори пов'язує виникнення у платника податків обов'язку по сплаті податку (реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг, угоди з купівлі-продажу, експортно-імпортні операції, майно фізичних юридичних осіб та інші підстави );
Податкова основа- вартісна, кількісна чи інша характеристика об'єкта оподаткування (прибуток від економічної діяльності; доходи фізичних і юридичних осіб; виручка від реалізації продукції, робіт, послуг; вартість майна і т. Д.);
Оподатковуваний база - частина податкової бази, що залишається після здійснення всіх встановлених законодавством відрахувань з заставної бази, до якої застосовується податкова ставка;
Податковий період-календарний чи інший період часу (місяць або квартал), по закінченні якого визначається податкова база і обчислюється підлягає сплаті сума;
Податкова ставка - величина податку на одиницю виміру податкової бази (одиниця виміру (обкладання) - міра виміру об'єкта обкладання: рубль, тонна, кубометр, гектар та ін.
);
Порядок обчислення податку- законодавчо встановлений процес обчислення податкової бази, застосування податкових відрахувань ільгот, знижок з податкових ставок і т. Д .;
Порядок та строки сплати податку- законодавчо встановлена ??диференціація строків сплати податків окремими категоріями платників податків, наприклад, залежно від об'єктів податкової бази, місця виробництва і реалізації продукції та інших факторів;
Джерело обкладання - це ті доходи, з яких повинен сплачуватися податок.
Способи справляння податків:
1) у джерела (до отримання доходу);
2) по декларації (після отримання доходу);
3) по кадастру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2 Елементи оподаткування та способи стягування податків

 1. 4.2 Види податків, елементи податків, способи стягування податків
   Види податків: Прямі (на дохід, на прибуток, на майно; відносини між Г. та платником податків виникають безпосередньо) Непрямі (є надбавкою до ціни товару або послуги і оплачуються споживачем; відносини між Г. та платником податків виникають через об'єкт оподаткування: акциз, ПДВ ) Кожен податок хар-ють платники податків і ряд елементів (ст. 17 НК). Платник податків - ФО або ЮЛ, на яке
 2. План
   Поняття й визначення податків і податкової системи. Функції податків. Принципи оподаткування. Види податків. Способи стягування податків. Пільги по податках. Крива А. Лаффера. Податки та податкова політика в Республіці
 3. Справляння податку у джерела
   вилучення податку збирачем ще до отримання доходу суб'єктом
 4. Елементи податку
   Елементи податку - це регламентовані податковим законодавством складові частини податку, що визначають умови його застосування. У зв'язку з цим Податковий кодекс передбачає, що «податок вважається встановленим лише в тому випадку, коли визначені платники податків і елементи оподаткування, а саме: об'єкт податку; податкова база; податковий період; податкова ставка; порядок обчислення
 5. Справляння податку за декларацією
   стягування податку після отримання доходу власником, використовується для обкладення нефіксованих доходів або при безлічі їх
 6. 6.2 Елементи системи оподаткування.
   Теоретичну основу податків складають їх елементи. Кожен податок містить наступні основні елементи: суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподаткування, податкову ставку, податковий оклад, податкові пільги. Суб'єкт податку чи платник податків - фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок. Об'єкт податку - предмет, що підлягає обкладенню (дохід, майно,
 7. ПРЕДМЕТ ОПОДАТКУВАННЯ
   - Ознаки фактичного (не юридичного) характеру, які обгрунтовують стягнення відповідного податку. Наприклад, якщо об'єктом податку на землю є право власності на земельну ділянку, то П. н. - Це сам земельну ділянку безпосередньо. Див. Також Об'єкти
 8. . МЕТОД ОПОДАТКУВАННЯ
   - Порядок зміни ставки податку залежно від зростання податкової бази. Виділяють чотири основні методи оподаткування: рівна, пропорційне, прогресивне і регресивне оподаткування. Див. Рівна оподаткування, Регресивне оподаткування. Пропорційне оподаткування, Прогресивне
 9. Податкові принципи Вагнера
   німецький економіст А. Вагнер (1835-1917 рр.) сформулював наступні принципи побудови податкової системи: достатність обкладання для покриття фінансових потреб суспільства; економічність оподаткування; належний вибір джерел податків; комбінація сукупності податків у таку систему, яка вважалася б з наслідками і з умовами їх перекладання (перекладення податків призводить до розбіжностей
 10. 2. Класифікація податків за окремими ознаками. Елементи податку
   Еволюція податкових відносин знайшла своє відображення в існуванні різноманітних форм податків. Для з'ясування місця і ролі кожен з них у суспільному виробництві важливою є класифікація, здатна сприяти досконалому відображенню специфічних особливостей їх окремих груп. У кожній країні діє цілий набір податків. Всі податки, залежно від різних ознак,
 11. § 2. Поняття основних елементів податку
   Елементи податку - це принципи, правила, категорії та терміни, які закріплюються в нормативних актах і застосовуються для здійснення оподаткування. До найбільш важливих елементів податку можна віднести суб'єкт і об'єкт оподаткування, одиницю оподаткування, податкову базу і ставку, податковий період і т. Д. У ст. 17 НК РФ наведений перелік елементів оподаткування, без визначення яких податок
 12. 20. Поняття податків. Елементи податків
   Читання-ось найкраще навчання! Книгу ніщо не замінить. Загальні принципи побудови податкових систем втілюються при їх формуванні через елементи податків, які включають: суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподаткування, податкову базу, податковий період, ставку, пільги і податкова оклад. Зазначені елементи податків є об'єднуючим початком всіх податків і зборів. Власне, через ці елементи в
 13. Фіскальна політика
   урядові заходи щодо справляння податків і витрачанню коштів державного бюджету для регулювання рівня ділової активності. Фіскальна політика складається з «дискреційною» фіскальної політики і «автоматичної». Дискреційна фіскальна політика передбачає свідоме регулювання державою оподаткування і державних витрат з метою впливу на реальний обсяг
 14. ТРЕНАЖЕР 16 НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
   З самого зародження соціально-економічних відносин в людському суспільстві завжди існувала власність, в результаті чого з'явилося прагнення до її перерозподілу (т. Е. Забрати в одних і віддати іншим). З виникненням держави частину процедур її перерозподілу стала традиційною. Потім вони були закріплені законодавчо і названі оподаткуванням: перша частина слова походить
 15. 4.2. Основні елементи податків
   Теоретичну основу податків складають їх елементи. Кожен податок містить наступні основні елементи: суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподаткування, податкову ставку, податковий оклад, податкові пільги. Суб'єкт податку чи платник податків - фізична або юридична особа, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок. Об'єкт податку - предмет, що підлягає обкладенню (дохід, майно,
 16. Принципи побудови податкової системи
   Під податковою системою розуміється побудована на підставі чітко сформульованих принципів оподаткування сукупність існуючих податків, встановлених законодавчо і стягуються уповноваженими органами виконавчої влади. Фундаментальні принципи оподаткування були сформульовані Адамом Смітом у роботі «Дослідження про природу і принципах багатства народів», опублікованій в 1776 р
 17. Основні принципи побудови податкової системи в ринковому господарстві
   Не всякий обов'язковий платіж може вважатися податком. Специфіка податків полягає в їх відповідності певним принципам. Вперше принципи оподаткування були сформульовані Адамом Смітом у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776). А. Сміт виходив з таких принципів оподаткування: рівномірність, тобто равнонапряженность податкових вилучень, єдність
 18. Зміст
   1. Поняття про фінанси та управління ними Сутність і функції фінансів 4 Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями 6 Фінансове забезпечення відтворення 7 Фінансові ринки та їх роль в мобілізації і розподілі фінансів 8 Управління фінансами. Фінансова політика 11 Методи регулювання економіки з допомогою фінансів 12 Державні Фінанси (ГФ) Сутність і структура ГФ 13
 19. Роль податкового механізму
   Податковий механізм - сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням. Держава надає податковому механізму юридичну форму за допомогою податкового законодавства і регулює його, впливаючи на економічні процеси. Ефективність використання податкового механізму залежить від того, як держава враховує внутрішню сутність податків, закони їх руху,