« Попередня Наступна »

10.2. Ризик-менеджмент і способи зниження фінансових ризиків


Ризик-менеджмент- це частина фінансового менеджменту, що представляє собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, пов'язаними з ним.
Ризик-менеджмент може являти собою самостійний вид професійної діяльності. Цей вид діяльності виконують професійні страхові компанії, спеціальні фінансові менеджери, менеджери по ризику. Однак зміст співробітників, що спеціалізуються на менеджменті, виявляється досить дорогим, і цими питаннями найчастіше займаються фінансисти і лінійні менеджери.
Ризик-менеджмент- система управління, що складається з двох підсистем: керованої (об'єкта управління) і керуючої (суб'єкта управління).
Об'єктом управління в ризик-менеджменті є ризикові вкладення капіталу і економічні відносини між господарюючими суб'єктами в процесі реалізації ризику.
До цих економічних відносин відносяться відносини між позичальником і кредитором, страхувальником і страховиком, між підприємцями, організаціями і т. П.
Під ризиковим вкладенням капіталу слід розуміти будь-які заходи, що вимагають певних витрат (будь то покупка великого пакета акцій або відкриття комерційного ларька біля автобусної зупинки). У будь-якому випадку існують певні ризики.
Суб'єкт управління в ризик-менеджменте- це група фахівців, що впливають за допомогою різних заходів на об'єкт управління.
Як і у всякій управлінської діяльності, в ризик-менеджменті реалізуються наступні функції: прогнозування, організація, регулювання, координація, контроль.
Прогнозування в ризик-менеджменті являє собою розробку на перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його різних частин. Прогнозірованіе- це передбачення певної події.
 Особливістю прогнозування є альтернативність (багатоваріантність) у побудові фінансових показників і параметрів на основі намітилися тенденцій. У динаміці ризику прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і на основі прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути несподівано. Управління на основі передбачення змін вимагає вироблення у менеджера певного чуття ринкового механізму й інтуїції, а також застосування гнучких екстрених рішень.
Організація ризик-менеджменту являє собою систему заходів, спрямованих на раціональне поєднання всіх його елементів в єдиній технології процесу управління ризиком.
Регулювання в ризик-менеджменті являє собою вплив на об'єкт управління заради стійкості цього об'єкта в разі виникнення відхилення від системи заданих параметрів. Регулювання полягає головним чином у поточних заходах щодо усунення виниклих відхилень.
Координація в ризик-менеджменті являє собою забезпечення узгодженості роботи всіх ланок системи управління ризиком.
Координація забезпечує єдність відносин об'єкта управління, суб'єкта управління, апарату управління й окремого працівника.
Контроль в ризик-менеджменті являє собою перевірку роботи зі зниження ступеня ризику. За допомогою контролю збирається інформація про ступінь виконання наміченої програми дії, співвідношенні прибутку і ризику (на підставі якої вносяться зміни у фінансові програми) і т. П.
Контроль передбачає аналіз результатів заходів щодо зниження ступеня ризику.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Ризик-менеджмент і способи зниження фінансових ризиків

 1. 6.3. Зміст поняття і організація ризик-менеджменту
   Ризик-менеджмент - це система управління, спрямована на зниження втрат через ризиків, пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Система організації ризик-менеджменту наведена на рис. 6.2. Структурна схема ризик-менеджменту представлена ??на рис. 6.3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити собі власний капітал. 2. Треба
 2. Функції та механізми фінансового менеджменту
   Прогнозування на відміну від планування не ставить завдання безпосередньо здійснювати на практиці розроблені прогнози. Функції фінансового менеджменту поділяються на дві основні групи, обумовлені комплексним змістом фінансового менеджменту: 1. функції фінансового менеджменту як керуючої системи (склад цих функцій в цілому характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і
 3. ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА Організаційні ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
   Сутність та функції фінансового менеджменту. Необходимость и умови ефектівності фінансового менеджменту та умови ее Досягнення. Фінансова система бізнесу. Мета та основні Завдання фінансового менеджменту. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. Об'єкти и суб'єкти фінансового менеджменту. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств.
 4. Література:
   1. Галанов В. А. Похідні інструменти термінового ринку: ф'ючерси, опціони, свопи: Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 464с. 2. Буренин А. Н. Форварди, ф'ючерси, опціони, екзотичні і погодні похідні. М., НТО ім. Академіка С. І. Вавілова, 2008, - 512 с. 3. Сафонова Т. Ю. Ринок похідних фінансових інструментів: навчальний посібник / Т. Ю. Сафонова. - Ростові н, Д: Фенікс, 2008. - 454 с. 4.
 5. Організація ризик-менеджменту.
   Ризик-менеджмент - це специфічна сфера фінансового менеджменту, спрямована на управління фінансовими ризиками, які представляють собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних наслідків, пов'язаних з ідентифікацією, оцінкою, профілактикою і страхуванням. Управління фінансовими ризиками базується на принципах: усвідомленість прийняття ризикових рішень і планів; керованість
 6. 1. Економічна сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
   Фінансовий ризик - ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Основні характеристики фінансового ризику: 1. Економічна природа. 2. Об'єктивність прояви. 3. Імовірність реалізації. 4. Невизначеність наслідків. 5. Очікувана несприятливість
 7. 7. Комплексне управління активами і пасивами
   Відносно новим напрямком банківського фінансового менеджменту, до якого досить активно підключаються комерційні банки Росії, що сформували і. реалізують прогресивну банківську політику, є управління активами і пасивами. Часто це ототожнюється з управлінням ліквідністю. Це на-правління доповнює перераховані вище напрямки менеджменту активів і пасивів. Для його
 8. 1.3.1. Ринковий ризик
   Ринковий ризик - це ризик виникнення у банку збитків внаслідок несприятливої ??зміни ринкової вартості фінансових інструментів торгового портфеля і похідних фінансових інструментів кредитної організації, а також курсів іноземних валют і (або) дорогоцінних металів. Ринковий ризик має макроекономічну природу, т. Е. Джерелами ринкових ризиків є макроекономічні показники
 9. Способи зниження ризику.
   Способи зниження кредитного ризику: регулярна оцінка платоспроможності підприємства зменшення розмірів одержуваних кредитів страхування кредитів стійке забезпечення кредиту висновок постійних кредитних договорів способи зниження процентного ризику аналогічні способам зниження кредитного та інвестиційного. Зниження податкового ризику: використання всіх законних способів для
 10. 2.4. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.
   До найважливіших принципів організації фінансового менеджменту підприємств і корпорацій можна віднести: взаємозв'язок із загальною системою управління; комплексний характер прийнятих фінансових та інвестиційних рішень; високий динамізм фінансового управління; варіантний характер підходу до розробки та реалізації управлінських рішень; орієнтація на стратегічні цілі розвитку; облік чинника ризику при
 11. Сутність фінансових ризиків підприємства та принципи їх управління
   Фінансовий ризик підприємства - це ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу і капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Ризик-менеджмент - процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат,
 12. Сутність, зміст і види фінансових ризиків.
   Фінансовий ризик підприємства - це ймовірність виникнення неблагополучних фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу; або ризик - це певна ймовірність відхилення подій від середнього очікуваного результату. Види фінансових ризиків: ризики, пов'язані з капітальними вкладеннями (інвестиційні ризики) - ризик упущеної вигоди - ризик зниження прибутковості (виникає при
 13. ПЕРЕЛІК програмне ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО вивченості
   1. необходимость и Сутність фінансового менеджменту. 2. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою власності за и сферою Здійснення бізнесу. 3. Об'єкт, мета та Завдання фінансового менеджменту. 4. Стратегія и тактика фінансового менеджменту. 5. Функції та Механізм фінансового менеджменту. 6. Прийоми фінансового менеджменту та їх характеристика. 7. Суб'єкти фінансового менеджменту
 14. Р позов-менеджмент
   Найважливіша складова правильної організації управління ІТ - ризик ^ енеджмент. ІТ є однією з найбільш високоризикованих областей діяльності і може бути порівнянна для кредитних органі-зацій за рівнем ризикованості навіть з фінансовими операціями Постійна оцінка найгіршого сценарію в усіх напрямках, оцінка ймовірності настання і потенційного впливу? ось основи ризик-менеджменту
 15. Моделі агентських витрат
   Проблема агентських відносин розглянута в темі № 1. Один із способів вирішення основних агентських конфліктів і зниження супутніх їм витрат - рішення по структурі капіталу. Моделі агентських витрат розробили М. Дженсен, У. Меклінг, Е. Фама та ін. Згідно агентськими моделям, збільшення позикового капіталу: Приводить до зростання витрат банкрутства і агентських витрат боргового