« Попередня Наступна »

10.2. Шість функцій складного відсотка


У всіх обчисленнях з використанням складного відсотка використовується формула:
Sn = (1 + i) n,
де Sn - сума після n періодів;
i - періодична ставка доходу;
n - кількість періодів накопичень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.2. Шість функцій складного відсотка

 1. 10.1. Вартість грошей у часі
   В економічно розвинених країнах нерухомість - це об'єкт вкладення грошових коштів з метою створення та отримання вигод у майбутньому, т. Е. Нерухомість - це об'єкт інвестування. Інвестор очікує, що вкладені сьогодні гроші повернуться в більшій сумі в майбутньому. Як оцінити економічну ефективність інвестицій в нерухомість? Очевидним є факт, що гроші, отримані через рік або кілька
 2. Фінансування корпорації і шість уроків ефективності ринку
   Фінансування корпорації і шість уроків ефективності
 3. 2.2а. Сутність складних відсотків і їх використання в банківській практиці
   У складних відсотках процентний платіж у кожному розрахунковому періоді додається до капіталу попереднього періоду, а в наступному періоді процентний платіж обчислюється вже на цю нарощену величину первісного капіталу. Відповідно до цього процес зростання початкової суми, її нарощення відбуваються з прискоренням. Прикладом збільшення капіталу по складним відсоткам може бути регулярне
 4. Рецесія
   спад виробничого рівня, який характеризується відсутністю зростання обсягу валового національного продукту або його падінням протягом терміну, що перевищує шостій
 5. Еквівалентність складних процентних і складних облікових ставок.
   Рівняння еквівалентності для визначення еквівалент- них складних процентних і складних облікових ставок має вигляд + р О- ^ СЛГ Звідси отримуємо; (2.85) щ або -1: HRy! ЩЩ2 і (2.86) = 1 -, 1 (2.87) або = 1 ~,, 1.-V (2.88)?
 6. Цех
   - Найбільш складна система, що входить у виробничу структуру, до якої входять як підсистем виробничі ділянки і ряд функціональних органів. У цеху виникають складні взаємозв'язки: він характеризується досить складною структурою та організацією з розвиненими внутрішніми і зовнішніми взаємозв'язками. Цех є основною структурною одиницею великого підприємства. Він наділяється
 7. Основні типи функцій, використовувані при кількісній оцінці зв'язків
   : Linear функція: y = a + bx; Нелінійні функції: y = a + b / x - гіпербола; 2 y = a + bx + cx - парабола; 2 Березня y = a + bx + cx + dx -кубіческій многочлен; y = axb -ступеня функція; y = abx-показова функція; y = a + blgx-логарифмічна функція; y = 1 / (a ??+ bx); y = a + bx + c (1 / x); y = 1 / (a ??+ bx + cx2);
 8. Закон необхідної різноманітності
   закон, згідно з яким складна система вимагає складного керуючого механізму.
 9. Еквівалентність простих і складних процентних ставок.
   Для визначення еквівалентних значень простих і складних процентних ставок складемо рівняння еквівалентності: (2.76) Р (] + Й- / Іір) = /> (1 + Іслг, де / - ставка простих відсотків; г'сл - ставка складних відсотків. Звідси знайдемо ставку простих відсотків, еквівалентну ставці складних відсотків: Ставка складних відсотків, еквівалентна простим, знаходиться за формулою {foto18} (2.78) З виразів (2.77) і
 10. Найбільшого з ПОМИЛОК
   Шість жаб сидять на аркуші латаття. Одна вирішила зістрибнути. Скільки залишилось? Якщо ВІІІ відповіли: «П'ять» - вітаємо, у вас непогані аналітичні способносгі. Але ця відповідь не є правильним. Правильна відповідь «Шість». Судіть самі: всі шість жаб сидять па аркуші, одна вирішило зістрибнути але ж пе зістрибнула, а просто вирішила Тут і полягає найбільша нз наших помилок: ми счита- 9 ем,
 11. 14.9. Інтегральна функція нормального розподілу
   Єдина проблема, пов'язана з реалізацією формул (14.20) і (14.21), - це обчислення інтегральної функції нормального розподілу N. таблиця її значень наведена в кінці курсу лекцій. В якості альтернативи, для її обчислення можна використовувати наступну апроксимацію, що забезпечує сім влучних знаків після десяткової коми. де ? = 0,2316419, а1 = 0,319381530, а2
 12. Складна процентна ставка
   процентна ставка, яка застосовується до суми з відсотками, нарахованими в попередньому періоді. Зазвичай складні процентні ставки використовуються для довгострокових позик з терміном більше року. При складній процентній ставці процентний платіж у кожному розрахунковому періоді додається до капіталу попереднього періоду, а процентний платіж у наступному періоді нараховується вже на цю нарощену величину
 13. Складні відсотки
   нарахування відсотків на накопичені відсотки, які додаються до капіталу. Розрахунок Сі. здійснюється за формулою: Kn = K0 qn, де Кп - кінцевий капітал, включаючи складні відсотки; К0 - початковий капітал; q - множник нарощування = 1 + р; р - відсоткова ставка; п - кількість років. Якщо необхідно визначити початковий капітал (фактичну вартість), що покладена під складні відсотки і через
 14. Системно-комплексний підхід.
   Його сутність якого розкривається у вимозі загальної теорії систем: кожен об'єкт повинен розглядатися як деяка складна система і як елемент більш складної
 15. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
   Основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції. На обсяг прибутку від реалізації продукції впливають шість чинників: обсяг реалізації продукції; її структура; рівень виробничої собівартості; рівень комерційних витрат; рівень управлінських витрат; рівень середньореалізаційних