« Попередня Наступна »

102. Чтовключаютвсебяпонятия«инвестирование»и«инвестиционныйменеджмент»?


Вкладення коштів у матеріальні, нематеріальні та фінансові активи з метою приросту вкладеного капіталу, отримання
56
57
доходу та інших показників являє собою інвестування. Ця одна з головних умов економічного розвитку і один з основних видів економічної діяльності підприємства.
Управління інвестуванням є інвестиційний менеджмент цілями якого є:
оптимізація інвестування на всіх етапах його здійснення;
вироблення інвестиційної політики підприємства, що сприяє економічному зростанню та фінансовій стійкості послід-нього;
максимізація доходів від інвестиційної діяльності фірми;
взаимоувязка доходів і інвестиційних ризиків;
мінімізація інвестиційних ризиків;
підвищення ефективності інвестиційного процесу та ін.
103. Вчемсутьінвестіціоннойполітікі?
Інвестиційна політика розробляється господарюючим суб'єктом відповідно до його довгостроковими цілями. Інвестиційна політика може мати і агресивний характер, якщо значна частина інвестиційних ресурсів носить позиковий характер, а дохід від інвестицій максимізує, причому в найближчій перспективі. Подібна політика сприяє високому рівню інвестиційних ризиків. В рамках інвестиційної політики підприємство повинно вибрати стратегію і тактику інвестування. Інвестиційна політика - це не обов'язково управління зростанням інвестицій. Підприємства повинні дотримуватися тактики виборчого регулювання інвестицій, т. Е. Може бути взятий курс на зниження інвестицій. Зростання інвестицій слід здійснювати в найбільш значущі напрямки діяльності з високою ймовірністю успіху. Інвестиційна політика настільки важлива, що навіть на малих підприємствах з урахуванням перспективи рекомендується виділяти інвестування в особливий напрямок діяльності.

104. Какіесуществуютетапиуправленіяінвестіціямі?
Управління інвестиціями увазі наступні етапи:
аналіз процесу інвестування в попередньому періоді;
визначення цілей, завдань і політики інвестування;
вибір видів (форм) і методів інвестування;
пошук перспективних об'єктів інвестування;
оцінку альтернативних проектів;
конкретизацію суб'єктів інвестування;
визначення інвестиційного горизонту (часу дії інвестиційної стратегії);
складання капітального бюджету, визначення джерел фінансування;
58
визначення послідовності інвестування;
вибір критеріїв, факторів, умов і передумов інвестування;
організацію процесу інвестування;
моніторинг, контроль за здійсненням процесу інвестування;
визначення ефективності інвестування.
Кожен з цих етапів у свою чергу розбивається на складові.
105. Вчемсутьцентровінвестіцій?
Процес інвестування можна представити як єдність загального задуму, його конкретизації та втілення. Особливо важливим на підприємстві є управління реальними інвестиціями. В останні роки на багатьох підприємствах створюються центри інвестицій. Керівник такого центру в першу чергу відповідає за використання на інвестиційні цілі виділених йому фінансових ресурсів. Йдеться про капітальні вкладення. З керівника такого підрозділу не знімається відповідальність за досягнення звичайних кінцевих показників діяльності. У роботі такого центру в першу чергу використовуються капітальні бюджети підприємства, операційні бюджети, звіти про їх виконання, звіти про рух грошових коштів, відповідні баланси та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

102. Чтовключаютвсебяпонятия«инвестирование»и«инвестиционныйменеджмент»?