« Попередня Наступна »

10.3 Єдиний податок на поставлений дохід


Поставлений дохід? це потенційно можливий валовий дохід платника, що розраховується на основі встановленої законом базової прибутковості на одиницю фізичного показника діяльності (по кожному виду діяльності? окремо), кількості фізичних показників, а також підвищують або знижуючих коефіцієнтів.
Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності вводиться в дію законами суб'єктів Федерації і застосовується поряд із загальною системою оподаткування. Платниками єдиного податку на поставлений дохід є організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють на території суб'єкта Федерацій, в якому введено єдиний податок, наступні види діяльності:
1) надання побутових послуг населенню;
2) надання ветеринарних послуг;
3) надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;
4) надання послуг з надання в тимчасове володіння (в користування) місць для стоянки автотранспортних засобів, а також зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках;
5) надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або іншому праві не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг;
6) роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі.
7) роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;
8) надання послуг громадського харчування, здійснюваних через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування.
9) надання послуг громадського харчування, здійснюваних через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
10) поширення зовнішньої реклами з використанням рекламних конструкцій;
11) розміщення реклами на транспортних засобах;
12) надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями та підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу приміщень для тимчасового розміщення та проживання не більше 500 квадратних метрів;
13) надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торгової мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
14) надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування.
На сплату єдиного податку не переводяться:
1) організації та індивідуальні підприємці, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік, що визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі статистики, перевищує 100 осіб;
2) організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25 відсотків. Зазначене обмеження не поширюється на організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків, на організації споживчої кооперації, а також на господарські товариства, єдиними засновниками яких є споживчі товариства та їх спілки;
3) індивідуальні підприємці, які перейшли на спрощену систему оподаткування на основі патенту за видами підприємницької діяльності, які за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих органів державної влади переведені на цю систему;
4) установи освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення в частині підприємницької діяльності з надання послуг громадського харчування;
5) організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють види підприємницької діяльності, в частині надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування автозаправних станцій та автогазозаправних станцій.
Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку.
Об'єктом оподаткування встановлено поставлений дохід.
Податковою базою визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за податковий період і величини фізичного показника цієї прибутковості.
Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються такі фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць:
-------------------------------- T ----------------- ------------- T ----------
| Види підприємницької | Фізичні показники | Базова |
| Діяльності | |доходность|
| | | На місяць |
| | | (Рублів) |
+ ------------------------------- + ----------------- ------------- + ---------- +
| 1 | 2 | 3 |
L ------------------------------- + ----------------- ------------- + -----------
Надання побутових послуг Кількість працівників, включаючи 7500
 індивідуального
 підприємця
Надання ветеринарних послуг Кількість працівників, включаючи 7500
 індивідуального
 підприємця
Надання послуг з ремонту, Кількість працівників, включаючи 12000
технічного обслуговування та індивідуального
миття автотранспортних засобів підприємця
Надання послуг з Загальна площа стоянки 50
надання у тимчасове (у квадратних метрах)
володіння (в користування) місць
для стоянки автотранспортних
засобів, а також по зберіганню
автотранспортних засобів на
платних стоянках
Надання автотранспортних Кількість автотранспортних 6000
послуг з перевезення вантажів засобів, використовуваних для
 перевезення вантажів
Надання автотранспортних Кількість посадочних місць +1500
послуг з перевезення пасажирів
Роздрібна торгівля, Площа торгового залу 1800
здійснювана через об'єкти (у квадратних метрах)
стаціонарної торгової мережі,
мають торгові зали
Роздрібна торгівля, Торговельне місце 9000
здійснювана через об'єкти
стаціонарної торгової мережі, що не
мають торгових залів, а також
через об'єкти нестаціонарної
торговельної мережі, площа
торговельного місця в яких не
перевищує 5 квадратних метрів
Роздрібна торгівля, Площа торгового місця +1800
здійснювана через об'єкти (у квадратних метрах)
стаціонарної торгової мережі, що не
мають торгових залів, а також
через об'єкти нестаціонарної
торговельної мережі, площа
торговельного місця в яких
перевищує 5 квадратних метрів
Розвозять і розносна Кількість працівників, 4500
роздрібна торгівля включаючи індивідуального
 підприємця
Надання послуг громадського Площа залу обслуговування тисячі
харчування через об'єкти (у квадратних метрах)
організації громадського
харчування, що мають зали
обслуговування відвідувачів
Надання послуг громадського Кількість працівників, 4500
харчування через об'єкти включаючи індивідуального
організації громадського підприємця
харчування, що не мають залів
обслуговування відвідувачів
Поширення зовнішньої Площа інформаційного поля 3000
реклами з використанням (у квадратних метрах)
рекламних конструкцій
(за винятком рекламних
конструкцій з автоматичною
зміною зображення і
електронних табло)
Поширення зовнішньої Площа інформаційного поля 4000
реклами з використанням (у квадратних метрах)
рекламних конструкцій
з автоматичною
зміною зображення
Поширення зовнішньої Площа інформаційного поля 5000
реклами за допомогою (у квадратних метрах)
електронних табло
Розміщення реклами на Кількість транспортних 10000
транспортних засобах засобів, на яких розміщена
 реклама
Надання послуг з тимчасового Загальна площа приміщення для тисячі
розміщення та проживання тимчасового розміщення та
 проживання (у квадратних
 метрах)
Надання послуг з передачі Кількість переданих під 6000
у тимчасове володіння та (або) тимчасове володіння та (або) в
в користування торговельних місць, користування торгових місць,
розташованих в об'єктах об'єктів нестаціонарної
стаціонарної торгової мережі, торговельної мережі, об'єктів
не мають торгових залів, організації громадського
об'єктів нестаціонарної харчування
торговельної мережі, а також об'єктів
організації громадського
харчування, що не мають залів
обслуговування відвідувачів, якщо
площа кожного з них не
перевищує 5 квадратних метрів
Надання послуг з передачі Площа переданого під 1200
у тимчасове володіння та (або) тимчасове володіння та (або) в
в користування торгових місць, користування торговельного місця,
розташованих в об'єктах об'єкта нестаціонарної
стаціонарної торгової мережі, торговельної мережі, об'єкта
не мають торгових залів, організації громадського
об'єктів нестаціонарної харчування (у квадратних метрах)
торговельної мережі, а також
об'єктів організації
громадського харчування, що не
мають залів обслуговування
відвідувачів, якщо площа
кожного з них перевищує 5
квадратних метрів
Надання послуг з передачі Кількість переданих під 5000
у тимчасове володіння і тимчасове володіння та (або) в
(або) у користування користування земельних ділянок
земельних ділянок для
розміщення об'єктів
стаціонарної та нестаціонарної
торговельної мережі, а також об'єктів
організації громадського
харчування, якщо площа
земельного ділянки не
перевищує 10 квадратних метрів
Надання послуг з передачі Площа переданого під 1 000
у тимчасове володіння і тимчасове володіння та (або) в
(або) у користування користування земельної ділянки
земельних ділянок для (у квадратних метрах)
розміщення об'єктів
стаціонарної та
нестаціонарної торгової
мережі, а також об'єктів
організації громадського
харчування, якщо площа
земельної ділянки перевищує
10 квадратних метрів
-------------------------------------------------- -------------------------
Ставка єдиного податку встановлена ??в розмірі 15% поставлений доходу.
 Організації та підприємці за місяць до початку податкового періоду подають до податкового органу розрахунок суми податку за спеціальною формою. Податковим періодом визнається квартал.
Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за підсумками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду. Обчислена за податковий період сума єдиного податку зменшується (але не більше ніж на 50%) платниками податків:
? на величину страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачену за цей самий податковий період з винагород своїм працівникам і по власних доходах підприємця;
? на суму виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Пільги по єдиному податку Податковим кодексом не передбачені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3 Єдиний податок на поставлений дохід

 1. Тема 5.3. Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності
   Сплата податку на поставлений дохід є різновидом основних спеціальних податкових режимів. Однак даний податковий режим має істотну специфіку. Система оподаткування поставлений доходу поширює свою дію тільки на зазначені в законі види діяльності, щодо інших видів діяльності одночасно буде застосовуватися загальний або спрощений режими оподаткування. Крім
 2. Тест
   Відносно якого виду підприємницької діяльності може застосовуватися єдиний податок на поставлений дохід? а) надання послуг з ремонту автомобілів, здійснюваної в рамках договору простого товариства; б) надання ветеринарних послуг; в) поширення зовнішньої реклами, здійснюваної в рамках договору простого товариства; г) оптової торгівлі товарами на основі договорів; Сплата
 3. Поставлений дохід
   - Потенційно можливий дохід платника єдиного податку на поставлений дохід, що розраховується з урахуванням сукупності факторів, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини даного податку за встановленою
 4. Рекомендації до вирішення завдань
   Податковою базою для обчислення суми єдиного податку визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, скоригованої на величину коефіцієнтів, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності. НБ = БД x К1 x К2 x ФП, де НБ - податкова
 5. Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
   (1030200) Даний податок запроваджується для таких видів діяльності: надання побутових та ветеринарних послуг; надання послуг з ремонту та обслуговування автотранспорту; роздрібна торгівля при площі торгового залу не більше 70 кв. м; громадське харчування при площі залу не більше 70 кв. м; надання послуг з перевезення пасажирів індивідуальними підприємцями та підприємствами при чисельності
 6. Лекція 8. Спеціальний режим оподаткування
   Спеціальні режими оподаткування (глава 20 НК. РФ) передбачені для суб'єктів малого підприємництва. У курсі будуть рассмоьрени два режими: * Спрощена система оподаткування (ССО) * Єдиний податок на поставлений
 7. 4.3 Податкова система
   - Сукупність різних видів Н. зборів з опред. принципами побудови, методами обчислення і порядком сплати. Податки Росії: Федеральні податки і збори (ПДВ; акцизи; податок на доходи ФО; Єдиний соціальний податок (ЄСП); податок на прибуток організацій; податок на видобуток корисних копалин; податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування; водний податок; збори за користування об'єктами
 8. Єдиний податок на поставлений ДОХІД
   - Єдиний податок для певних видів діяльності у відповідності з Федеральним законом "Про єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності". Платниками єдиного податку є юридичні особи та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах, зазначених у ст. 3
 9. Спрощена система оподаткування
   - Спеціальний податковий режим, на який можуть перейти малі підприємства та індивідуальні підприємці, при якому єдиний податок замінює інші податки (податок на прибуток організацій, податок на майно організацій і єдиний соціальний податок - для малих підприємств; податок на доходи фізичних осіб, податок на майно фізичних осіб та єдиний соціальний податок - для індивідуальних
 10. Питання 12.3. Структура податкової системи РФ
   Податкова система - це сукупність законодавчо передбачених податків, зборів і мит, принципів і методів їх встановлення, запровадження та зміни, порядок їх нарахування та сплати, а також відповідальність за ухилення від податків. Система податків і зборів включає в себе: 1) Традиційна система - вона містить види податків і зборів 3-х рівнів: федеральні, регіональні і місцеві До
 11. Завдання для самостійного рішення
   Завдання 1 Індивідуальний підприємець займається роздрібним продажем товарів через магазин з площею торгового залу рівним 110 м. З 1 січня поточного року індивіду- альний підприємець за підсумками діяльності сплачує єдиний податок на поставлений дохід. У січні він пропрацював 17 днів, у лютому 10 днів, у березні 15 днів. Сума сплачених страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування
 12. § 1. Вступні положення
   У Законі РФ від 27 грудня 1991 «Про основи податкової системи в Російській Федерації» (ст. 3) містяться норми про можливість встановлення актами законодавства РФ спеціальних податкових режимів (систем оподаткування). Відповідно до нього вводиться особливий порядок обчислення і сплати податків, у тому числі заміна сукупності будь-яких федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів одним
 13. Рекомендована література до розділу 5
   Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга. Глава 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 Аладишева К. Н. Переходьте на "спрощенку"? Не забудьте про ПДВ! // Спрощенка - № 12, грудень 2006 р Андрєєв І. М. Про застосування єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та податку на гральний бізнес // Податковий вісник №8.-2007 р Бологова В. І. Коментар до листа Управління Федеральної
 14. 5.1. Платники податків
   Платниками податків ПДВ є: організації; індивідуальні підприємці. Не є платниками ПДВ організації та індивідуальні перед-Прийматель, що перейшли на спрощену систему оподаткування. Не є платниками ПДВ організації та індивідуальні підприємці, які перейшли на сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності (п. 4 ст. 346.26 гл. 26.3
 15. Єдиний податок на поставлений дохід
   Основні положення про ЕНВД. По -перше, це оподаткування може застосовуватися тільки щодо обмеженого переліку видів діяльності :: - надання побутових послуг; надання ветеринарних послуг; - Надання послуг поремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів; - Роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу по кожному