« Попередня Наступна »

10.3. Деякі попередні дослідження по сегментації споживачів

 Значна частина досліджень по сегментації споживачів, що проводяться в даний час в КНР, присвячена сегментації за географічною ознакою, т. Е. Виявлення відмінностей між міськими і сільськими споживачами, мешканцями узбереж і континентальних територій, а також між Північчю і Півднем. Дослідження подібного типу вперше було проведено китайським філією Інституту Геллопа в 1994 р у формі опитування 3400 випадково вибраних осіб. Респонденти опитувалися прямо у себе вдома. Проведений опитування виявило різке відмінність міських споживачів від сільських. Опитування показало, наприклад, що на відміну від сільських жителів міське населення істотно більше інтересу-ється рекламою перед покупкою цікавих їм товарів. 52% міських жителів (38% від загального числа респондентів) воліли б заплатити більш високу ціну за товари більш високої якості. Причому 41% тих же самих міських жителів (близько 30% від загального числа респондентів) заявили, що придбали б товар відо-стной ним торговельної марки, не дивлячись на ціну. Правильне розпізнавання торгових марок зарубіжних фірм також спостерігалося найбільше в містах. Наприклад, фірму Coca-Cola упізнаних до 94% міського населення (62% всіх опитаних), a Pepsi-Cola - 42% сільських і 85% міських жителів. Нарешті, якщо китайці в цілому витрачають на їжу близько третини своїх доходів, то в містах цей показник досягає 37%, а в Шанхаї навіть 41%.
Від англ. attitude (відношення). Термін соціальної психології, що визначає ставлення індивіда до тих чи інших елементів об'єктивної реальності, що є продуктом всього комплексу його стійких переваг, переконань, вірувань, симпатій, антипатій і т. П.
Маркетингова компанія «Dynamics Decision» провела дослідження широкого спектра відмінностей між міськими споживчими групами. +9000 Сімей з міст, розташованих в різних кінцях Китаю, опитувалися щомісяця на предмет рівня їхніх доходів і витрат, а також інших демографічних характеристик. Згідно з приблизними оцінками, середній дохід на душу населення так само як і чистий дохід після відрахування податків однаковий в таких містах, як Пекін, Тяньцзінь * і Шанхай, і більш ніж в два рази вище для жителів Шеньчженя **.
Фірма «Coopers & Lybrand» провела опитування в Шанхаї і виділила три групи покупців за віковою і статевою ознакою: жінки у віці 30- 45 років, кредо яких «ціна і зручність», чоловіки того ж віку - «покупці товарів на кожен день» і, нарешті , покупці у віці до 30 років, «для яких характерна висока мотивація і прагнення до придбання власності та змістовного дозвілля».
 Крім того, результати опитування показали, що молоді жінки з останньої групи найменше цікавляться це-ної. Багато хто з них, незважаючи на низький рівень доходів, витрачають майже всі свої гроші на косметику і модні речі. Вони воліють відвідувати іноземні бутіки і супермаркети через існуючу там атмосфери і рівня об-служіванія.
«Louis Harris», ще одна велика фірма, що займається дослідженнями в області маркетингу, провела соціологічне опитування 2 500 споживачів в Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу ***, Тяньцзіні іЧенду ****. Використана методологія базувалася на дослідженнях Янкелович (Yankelovich) і Шеллі (Shelly), що є піонерами кількісних досліджень соціальних аттітьюд в США. Проведене опитування показав, що більш забезпечені і освічені молоді споживачі виявляють велику зацікавленість у придбанні нових товарів, ніж менш освічені та забезпечені. Ці споживачі, прихильно відносяться до нових товарів, були виділені в групу під назвою «новатори». Опитування виявило також, що в порівнянні з державними службовцями та працівниками держпідприємств, підприємці та особи, зайняті в приватному секторі, теж не проти поекспериментувати з придбанням та використанням нових товарів. Однак, як вже було відмічено, молоді, освічені та забезпечені люди мають більшу схильність до придбання престижних товарів. Для них також характерне прагнення відповідати нормам своєї референтної групи.
Третій за величиною місто (більше 8000000 чоловік) і найбільший торговий порт Китаю, розташований на річці Хайхе поблизу Жовтого моря. Традиційно вважався «воротами» до Пекіна, внаслідок чого відчував на собі іноземний вплив еше задовго до початку активних торговельних відносин з Європою в XIX ст. Населення Тяньцзіня дуже різнорідно за етнічним складом і відрізняється надзвичайно високою підприємницької активністю.
Місто на південному сході Китаю, розташований практично на кордоні Гонконгу, внаслідок чого був перевалочним і митним пунктом на шляху з Гонконгу в КНР. У 1979 р був оголошений вільною економічною зоною, після чого в ньому почалося бурхливе зростання економіки. В даний час рівень життя в Шеньчжень значно перевершує средньокитайский.
Інша назва - Кантон. Найбільше місто і торговельний порт на півдні Китаю, столиця провінції Гуандун. Починаючи з III ст. був центром міжнародної торгівлі.
Найбільше місто і столиця провінції Сичуань в центральному Китаї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Деякі попередні дослідження по сегментації споживачів

 1. 2. Вибір методу сегментування.
   Якогось єдиного методу сегментування ринку не існує. У кожному конкретному випадку залежно від цілей маркетингу і конкретної сіуаціі маркетологи фірми вибирають різні ознаки і схеми сегментування. Сегментування можна провести всього за двома ознаками: за віком споживачів і за рівнем їх доходів (рис. 2.3). Рівень доходів {foto17} Рис. 2.3 Сегментування ринку за двома
 2. Сегментування ринку товарів промислового призначення.
   В якості основи для сегментації ринків товарів промислового призначення можна використовувати більшу частину тих же змінних, що і при сегментації споживчих ринків. Покупців товарів промислового призначення можна сегментувати за географічним принципом і по ряду поведінкових змінних, наприклад на основі шуканих ними вигод, статусу користувача, інтенсивності споживання,
 3. 2.3. Сегментування ринку
   Аналіз потреб споживачів товарів або послуг підприємства безпосередньо пов'язаний з сегментированием (т. Е. Поділом) ринку. Кожен конкретний сегмент ринку має на увазі під собою певну групу споживачів, умовно об'єднаних в даний сегмент за ознакою тих чи інших наявних у них однакових потреб або поведінкових моделей. Визначення та вибір свого базового ринку або
 4. Загальний підхід до сегментації ринку.
   Уявімо собі ринок шести покупців. Оскільки їх індивідуальні потреби і потреби унікальні, значить, кожен покупець потенційно являє собою окремий сегмент ринку. В ідеалі продавець повинен був би розробити шостій маркетингових програм. Наприклад, у виробників ядерних реакторів для атомних електростанцій зовсім небагато покупців, і фірми відносяться до кожного з них як до
 5. Вибір цільових сегментів.
   Після поділу ринку на сегменти необхідно оцінити їх привабливість і вирішити, на скільки сегментів має орієнтуватися підприємство. Цільовим сегментом ринку називають один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності підприємства. Критерії оцінки привабливості сегмента представлені в табл.2.1. Таблиця 2.1 Критерії Характеристика 1. Потенціал або кількісні
 6. Визначення основних цільових аудиторій (сегментування)
   Серед основних типів цільових аудиторій, як правило, виділяють: первинну - покупці; вторинну - професійні спільноти (партнери, дилери, постачальники, журналісти та оглядачі, потенційні клієнти, акціонери, співробітники компанії і т. д.). Принципи сегментації цільової аудиторії: географічний (регіон, тип поселення, щільність населення, клімат); психографический (суспільний клас,
 7. Сегментування і вибір цільових ринків
   Процес сегментування ринку клієнтів-споживачів характеризується наступними етапами: якісне дослідження - пошук споживчих мотивацій, з'ясування ставлення клієнтів до банківського продукту і їх поведінки, виявлення точки зору клієнтів на продукти конкурентів; кількісне дослідження - визначення важливих кількісних співвідношень і значень параметрів, що описують ринок; аналіз
 8. Сегментування ринку
   - Розподіл ринку на чіткі групи покупців зі схожими потребами і поведінковими або мотиваційними
 9. 7.5 Короткі висновки по розділу 7
   Сегментування ринку - це поділ його на чіткі групи покупців, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари або комплекси маркетингу. Сегментування ринку виробляється: за групами споживачів; за групами товарів (товарів, послуг); по підприємствах - конкурентам. Фірма (продавець) може знехтувати відмінностями в сегментах і застосувати не диференційовані (масовий)
 10. SWOT
   - Аналіз, аналіз виробленого товару, кон'юнктурний і конкурентний аналіз. Медіа-аналіз. Сегментування споживачів за географічним, соціально-демографічними і психографическим особливостям. Цінності споживачів і цінності бренду. Повідомлення бренду і почуття бренду. Марочна індивідуальність. Комунікації бренду: апеляція марки до старого знайомству, казковість героїв марки, адекватність
 11. 1. Формування критеріїв і ознак сегментування ринку.
   Сегментування будь-якого ринку може бути здійснено самими різними шляхами, по безлічі ознак, з урахуванням різноманітних факторів [9]. Наприклад, сегментування ринку за групами споживачів може бути здійснено за такими ознаками: Географічні: регіон, адміністративний поділ, чисельність населення, щільність населення, клімат. Демографічні: стать, вік, розмір сім'ї, сімейне
 12. Сегментування ринку
   Ринки складаються з покупців, що розрізняються по самих різних параметрах. Різними можуть бути потреби, ресурси, географічне положення, купівельні відносини і звички. Будь-яку з цих змінних можна використовувати для сегментування
 13. Сегментування ринку.
   Припустимо, що прогноз виявився обнадійливим. Тепер фірмі належить вирішити питання про те, як саме вона буде виходити на ринок. Ринок складається з безлічі типів споживачів, безлічі товарів, безлічі потреб. Групи споживачів - сегменти ринку можуть формуватися за географічними ознаками (регіони, міста), демографічним (стать, вік, рівень доходів, рівень освіти),
 14. 4. ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛіКУ
   Історія та основні поняття в галузі брендингу. Структура і матриця бренду. Піраміда цінностей торгової марки. Марочна ідентичність і індивідуальність бренду. Креативні і психотехнології народження брендів. Ім'я. Фірмовий знак. Упаковка. Дизайн бренду. Концепції брендингу (традиційний, емпіричний, бренд-білдінг та ін.) Марочні стратегії. Методи управління торговою маркою. Процедури і роль
 15. Вибір цільових сегментів ринку
   Маркетингове сегментування розкриває можливості різних сегментів ринку, на якому доведеться виступати продавцю. Після цього фірмі необхідно вирішити, скільки сегментів слід охопити і як визначити найвигідніші для неї