« Попередня Наступна »

10.3. Звіти за графіком відпусток

 Звіт «Графік відпусток» являє собою результат планування відпусток. У результаті відображається діаграма графіка відпусток за вказаний період. Список співробітників у звіті можна сформувати як по підрозділах, так і за посадами.

У звіті «Фактичні відпустки» виводяться дані у вигляді також у вигляді діаграми, але відображаються тільки фактичні відпустки за вказаний період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Звіти за графіком відпусток

 1. 12.10. Звіти по працівникам організації
   За даними кадрового обліку організацій можна будувати звіти для аналізу накопиченої інформації: «Уніфікована форма Т-2»; «Списки працівників по організаціям»; «Рух кадрів організації»; «Статистика кадрів організації»; «Звіти про відпустки» (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка
 2. Бізнес-графік
   графік менеджменту, наочне уявлення цифрових даних з економіки підприємства у вигляді
 3. 14.6.2. Особливості підсумованого обліку робочого часу
   Графіки роботи можуть бути помічені, як графіки підсумованого обліку робочого часу, тоді при оплаті працівникам організацій, які працюють за такими графіками, лікарняних листів або відпусток буде використовуватися середньогодинної заробіток. Яких-небудь додаткових обмежень на використання або заповнення графіків підсумованого обліку робочого часу не передбачено; контроль загальної норми часу
 4. OLE Automation, DDE.
   Програмні продукти системи програм «1 С: Підприємство» підтримують сучасні засоби інтеграції: OLE, OLE Automation і DDE. Використання цих коштів дозволяє: управляти роботою інших програм, використовуючи вбудовану мову, наприклад, формувати звіти і графіки в Microsoft Excel; отримувати доступ до даних 1С: Підприємства з інших програм; вставляти в документи і звіти об'єкти, створені
 5. Графічний метод
   є засобом наочної ілюстрації господарських процесів. Графіки розрізняють за їх призначенням (діаграми порівняння, хронологічні графіки) і за способом побудови (лінійні, стовпчикові,
 6. Графік поступового погашення кредит
   - Графік виплат відсотків і основної суми за кредитом. Loan amortization
 7. Порядок затвердження відпусток
   два рази кликнути мишею в рядок, позначену «запитаннячком», з'явиться довідка на відпустку для даного співробітника, або для перевірки усіх відпусток натиснути кнопку; прийняти рішення і відзначити його натисканням кнопок «Затвердити» або «Відхилити»; в колонку «Коментар» можна вписати свій коментар, який буде роздрукований у звіті про результати затвердження відпусток; після затвердження усіх відпусток (або
 8. Історія звітів.
   Для навігації по раніше виконаним звітам необхідно натиснути на кнопку «Назад» командній панелі звіту. Для переходу до наступного виконаному звітом - кнопку
 9. Розшифровка звіту.
   Для розшифровки звіту необхідно в результаті натиснути ENTER або зробити подвійне клацання на інтересуемой угрупованню. Поле чого користувачеві буде запропонований діалог з вибором звіту, що виконує розшифровку. У випадку, якщо користувач вибере для розшифровки поточний звіт, то йому буде запропонований для вибору список угруповань, якими можна розшифрувати поточний звіт. Після вибору звіту та
 10. 12.10.3. Звіт «Списки працівників організації»
   Звіт надає можливість сформувати різноманітні списки працівників організації, відібрані і згруповані за різними критеріями. Інформація, що виводиться в звіті, також вибирається з великого списку показників. Звіт за замовчуванням налаштований так, щоб в результаті вийшов список працюючих на поточну дату працівників з їх табельними номерами, упорядкований по підрозділах.
 11. 17.9. Довільні звіти
   Обробка «Консоль звітів» призначена для створення довільних звітів, що використовують накопичені в інформаційній базі дані. Дана обробка призначена в основному для фахівців з впровадження і досвідчених користувачів. Обробка викликається з пункту «Довільні звіти» меню «Сервис» (інтерфейс «Повний»). Консоль звітів дозволяє: Виводити звіти в табличний документ, діаграму або
 12. Звіт по кандидатам
   Використовуючи звіт «Звіт по кандидатах на роботу» можна сформувати різні переліки кандидатів, відібраних за довільним критеріям. За замовчуванням виводяться перелік кандидатів, розглянутих на сьогоднішній
 13. Головне вікно консолі звітів.
   У головному вікні консолі звітів розташовані: Головна командна панель, на якій розташовані команди для створення нового файлу звітів, збереження файлу звітів, завантаження файлу звітів. Дерево звітів. У цьому списку розташовуються звіти, які користувач може виконувати. Робота по зміні складу звітів здійснюється за допомогою контекстного меню, що викликається правою клавішею миші. Праворуч
 14. 12.10.1. Звіт «Статистика кадрів»
   Звіт дозволяє подивитися різні кількісні дані, що характеризують склад працівників підприємства: статево-віковою склад, кількість дітей тощо. Групувати інформацію у звіті можна в розрізі підрозділів, посад і інших, що використовуються в звітах по працівникам підприємства розрізах. Кількість можливих показників звіту залежить від кількості використовуваної в обліку аналітичної
 15. 10.2. Інструмент для затвердження відпусток
   Інструмент дозволяє провести процедуру затвердження для кожного відпуску окремо і документа цілком. У цьому інструменті реалізовані наступні можливості: збирає і надає дані для формалізації прийняття рішення про затвердження відпустки; проводить перевірки коректності введення відпусток з побудовою звіту про помилки та попередження; графічна ілюстрація поточної ситуації з
 16. 8.3.9. Звіти з навчання
   Зведені дані за планами навчання, затратам на навчальні курси, їх результативності можна отримати за допомогою звітів конфігурації: «Пройдені курси навчання»; «Розвиток компетенцій». Результати планування відображаються у звіті «Навчальний
 17. Виконання звіту.
   Для виконання звіту необхідно вибрати інтересуемий звіт в дереві звітів, натиснути на одну з кнопок «Вивести в таблицю», «Вивести в діаграму», «Вивести в зведену таблицю», розташованих на головній командній панелі консолі. Після чого буде виконаний звіт і виведений в табличний документ, діаграму або зведену таблицю відповідно. У разі виведення в зведену таблицю, для відображення
 18. План фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості
   1. План фінансового оздоровлення, підготовлений засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, затверджується зборами кредиторів і повинен передбачати способи отримання боржником коштів, необхідних для задоволення вимог кредиторів відповідно до графіка погашення заборгованості, в ході фінансового оздоровлення. 2. Графік погашення
 19. Кредитний звіт.
   Головний продукт кредитного бюро - кредитний звіт. Кредитний звіт має три основні блоки інформації: інформація про обсяги поточних зобов'язань; інформація про зобов'язання клієнта в минулому; інформація про наявність додаткових активів, що підвищують кредитну можливість клиен та. Кредитний звіт містить наступну інформацію: загальну інформацію про клієнта, що дозволяє однозначно ідентифікувати