« Попередня Наступна »

10.3. Облік прийнятих бюджетних зобов'язань поточного року і бюджетних асигнувань


Одержувачі бюджетних коштів, органи, що організують виконання бюджетів, ведуть облік прийнятих бюджетних зобов'язань на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року".
Суми прийнятих бюджетних зобов'язань відображають за кредитом рахунка 050201000 в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050103000 "Ліміти бюджетних зобов'язань одержувачів бюджетних коштів" на підставі документів, що підтверджують прийняття зазначених зобов'язань (договір або замінять його інші документи: рахунки, касові чеки, товарно- транспортні накладні і т. п., розрахунково-платіжні відомості та інші аналогічні документи).
Аналітичний облік прийнятих бюджетних зобов'язань ведеться в Журналі реєстрації бюджетних зобов'язань. У журналі зазначаються: найменування, дата і номер документа; номер рахунку бюджетного обліку; сума; дата постановки та зняття з обліку бюджетних зобов'язань.
Рахунок 050301000 "Бюджетні асигнування" призначений для обліку головними розпорядниками бюджетних коштів органами, що організують виконання бюджетів, затверджених бюджетних асигнувань за відповідними рахунками Плану рахунків бюджетного обліку.
За дебетом рахунка відображаються суми затверджених бюджетних асигнувань в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 050101000 "Затверджені ліміти бюджетних зобов'язань".
10.4. Кореспонденції рахунків з обліку санкціонування витрат бюджетів
------------------------------------------------- T -------------------------------------------------
| Операція | Кореспондуючі рахунки |
| + ------------------------ T ----------------------- - +
| | Дебет | Кредит |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
| У одержувача бюджетних коштів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів |
+ ------------------------------------------------ T ------------------------ T ------------------------ +
|Отражени Головним розпорядником бюджетних|050301000 |050101000 |
|средств Суми затверджених бюджетних ассігнова-| | |
|ній І лімітів бюджетних зобов'язань з учетом| | |
|внесенних Змін (суми збільшення зі знаком| | |
|плюс, Суми зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Распределени Головними розпорядниками бюджетних|050101000 |050104000 |
|средств Ліміти бюджетних зобов'язань по распо-| | |
|рядітелям, Одержувачам з урахуванням внесених изме-| | |
|неній (Суми збільшення зі знаком плюс, сумми| | |
|уменьшенія Зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань, |050105000 |050102000 |
|полученние Розпорядниками та одержувачами, с| |050103000 |
|учетом Внесених змін (суми збільшення со| | |
|знаком Плюс, суми зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань в|050105000 |050106000 |
|путі | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Надходження лімітів бюджетних орга-|050106000 |050102000, |
|тельств,
раніше відображені як суми лімітов| |050103000 |
|бюджетних Зобов'язань в дорозі | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань, |050102000 |050104000 |
|переданние Розпорядниками, з урахуванням внесенних| | |
|ізмененій (Суми збільшення зі знаком плюс, | | |
|сумми Зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми прийнятих бюджетних зобов'язань с|050103000 |050201000 |
|учетом Внесених змін (суми збільшення со| | |
|знаком Плюс, суми зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
| В органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів |
+ ------------------------------------------------ T ------------------------ T ------------------------ +
|Отражени Суми затверджених бюджетних асигнуються-|050301000 |050101000 |
|ваній | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
| В органах, які організують виконання бюджетів |
+ ------------------------------------------------ T ------------------------ T ------------------------ +
|Отражени Суми затверджених бюджетних ассігнова-|050301000 |050101000 |
|ній | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Распределени Ліміти бюджетних зобов'язань по|050101000 |050104000 |
|распорядітелям, Одержувачам з урахуванням внесенних| | |
|ізмененій (Суми збільшення зі знаком плюс, сум-| | |
|ми Зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань, |050105000 |050102000 |
|полученние Розпорядниками та одержувачами, с| |050103000 |
|учетом Внесених змін (суми збільшення со| | |
|знаком Плюс, суми зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань в| 050105000 |050106000 |
|путі | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Надходження лімітів бюджетних орга-|050106000 |050102000 |
|тельств, Раніше відображені як суми лімітов| |050103000 |
|бюджетних Зобов'язань в дорозі | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми лімітів бюджетних зобов'язань, |050102000 |050104000 |
|переданние Розпорядниками, з урахуванням внесенних| |050103000 |
|ізмененій (Суми збільшення зі знаком плюс, | |050102000 |
|сумми Зменшення зі знаком мінус) | | |
+ ------------------------------------------------ + ------------------------ + ------------------------ +
|Отражени Суми прийнятих грошових зобов'язань с|050103000 |050201000 |
|учетом Внесених змін (суми збільшення со| | |
|знаком Плюс, суми зменшення зі знаком мінус) | | |
L ------------------------------------------------ + ------------------------ + -------------------------
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3. Облік прийнятих бюджетних зобов'язань поточного року і бюджетних асигнувань

 1. Терміни та визначення:
   Бюджетний процес, бюджетне послання, бюджетна класифікація, виконання бюджету, розпис бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне зобов'язання, перспективний фінансовий
 2. Ліміт бюджетних зобов'язань
   - Граничний обсяг прав на прийняття одержувачем бюджетних коштів грошових зобов'язань, оплачуваних за рахунок бюджету.
 3. Організація бюджетного обліку в бюджетній установі.
   В якості характеристики організації бюджетного обліку в бюджетній установі необхідно відобразити перелік і короткий зміст документів головного розпорядника коштів бюджету, що регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності в системі підвідомчих бюджетних установ, а також вказати вжиті заходи з підвищення кваліфікації та перепідготовки фінансових і бухгалтерських фахівців.
 4. Фінансування витрат
   - Здійснення дозволу на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів, а також безпосереднє списання бюджетних коштів з бюджетного рахунку з метою виконання бюджетних зобов'язань на користь юридичних та фізичних
 5. Облік санкціонування витрат бюджетів
   - Це облік сум лімітів бюджетних зобов'язань, прийнятих бюджетних зобов'язань та бюджетних асигнувань. Облік сум лімітів бюджетних зобов'язань ведеться на рахунку 050100000 "Ліміти бюджетних зобов'язань". Облік прийнятих бюджетних зобов'язань здійснюється на рахунку 050201000 "Прийняті бюджетні зобов'язання поточного року". Облік бюджетних асигнувань виготовляють рахунку 050301000 "Бюджетні
 6. ТЕРМІНИ
   Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні
 7. 10.2. Облік лімітів бюджетних зобов'язань
   10.2. Облік лімітів бюджетних
 8. Облік
   складова частина управління економічними процесами та об'єктами, сутність якого полягає у фіксації їх стану і параметрів, збиранні та накопиченні відомостей про економічні об'єкти і процеси, відображенні цих відомостей в облікових відомостях. Розрізняють аналітичний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік. Облік може здійснюватися в поточних і незмінних (порівнянних)
 9. Бюджетне право
   - Сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної
 10. Терміни та визначення:
   Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 11. Підтвердження бюджетних зобов'язань
   - Перевірка органом федерального казначейства відповідності поданих платіжних документів доведеним лімітам бюджетних зобов'язань та затвердженими кошторисами доходів і витрат
 12. Облік
   Встановлення наявності чого небудь, його вимір і реєстрація з кількісної та якісної сторони. У. забезпечує постійну інформацію про усіх сферах господарської діяльності та суспільного життя. У. є складовою частиною управління економічними процесами та об'єктами. Розрізняють оперативний облік, бухгалтерський облік підприємств, установ, бюджетний облік, управлінський
 13. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
   - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 14. Дотації
   Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 15. Контрольні питання
   Наведіть приклади бюджетних витрат за рівнями функціональної класифікації. На яких умовах може здійснюватися кредитування допомогою бюджетних коштів? Які принципи бюджетного фінансування? У яких формах надаються бюджетні кошти? Як ви думаєте, чи можуть одночасно бути присутнім активний і пасивний бюджетний
 16. Бюджетні асигнування
   - Бюджетні кошти, передбачені зведеної бюджетним розписом розпоряднику або одержувачу бюджетних
 17. Визначення та склад бюджетного процесу
   62. Бюджетний процес являє собою регламентовану законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду і виконання федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за твердженням виконання і контролю за їх виконанням. Бюджетний процес складається з чотирьох послідовних стадій: складання проекту бюджету; розгляд і затвердження; виконання
 18. Одержувач бюджетних коштів
   - Бюджетна установа або інша організація, що мають право на отримання бюджетних коштів у відповідності зі зведеної бюджетного розпису на відповідний
 19. Фінансування витрат
   являє собою надання права бюджетополучателям на витрачання коштів на основі затвердженого розпису доходів і витрат з урахуванням реального забезпечення видатків грошовими коштами на оплату прийнятих бюджетополучателями зобов'язань. Фінансування витрат включає в себе: дозвіл на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів; безпосереднє списання