« Попередня Наступна »

10.3.2. NPV (чиста поточна вартість проекту)

 Для прийняття рішення про доцільність здійснення проекту необхідно уявляти, які сумарні чисті доходи здатний генерувати проект, і розуміти, наскільки цінні, ьесоми ці майбутні доходи по відношенню до поточного моменту часу. Для вирішення даної задачі призначений показник чистої поточної вартості проекту, NPV. Існує безліч
варіацій назві цього показника (що пов'язано з декількома можливими варіантами перекладу його англійським найменування Net present value), у зв'язку з чим в практиці інвестиційного проектування і далі в тексті використовується в основному його абревіатура NPV.
Розрахунок показника NPV базується на двох основних моментах: визначенні сукупних чистих доходів проекту та облік різної цінності грошових коштів у часі (див. Табл. 10.2). Формула розрахунку NPV виглядає так:
(91)
NPV- ЧПДС (\) х Індекс дисконтування (1) + + ЧПДС (2) х Індекс дисконтування (2) + ... ... + ЧПДС (Н) х Індекс дисконтування (А7)
або


 Тут ЧПДС чистий потік грошових коштів за проектом в роки t- 1,2, N;
N номер останнього інтервалу планування.
Індекс дисконтування в даній формулі покликаний врахувати нерівнозначність припливів і відтоків грошових коштів, що виникають в різних часових періодах. Логічно, що, чим більше віддалені в часі надходження і платежі, тим менш цінні вони по відношенню до поточного моменту часу. Індекс дис-контірованія покликаний дати оцінку (можна сказати "уденкУ"> про що говорить переклад самого терміна discounting) майбутніх припливів і відтоків грошових коштів по відношенню до поточного моменту часу. Розрахунок індексу дисконтування кожному інтервалі планування здійснюється за формулою
Індекс дисконтування =
0 + rJ
Тут г - ставка порівняння,%; це показник, що вимірює темп зниження цінності грошових ресурсів з часом з погляду сторони, яка приймає рішення про реалізацію проекту.
Ставка порівняння повинна відображати можливу вартість капіталу, відповідну можливої ??(очікуваної) прибутку інвестора, яку він міг би отримати на ту ж суму капіталу, вкладаючи його в іншому місці, при допущенні, що фінансові ризики однакові для обох варіантів інвестування. Іншими словами, ставка порівняння є мінімальною нормою прибутку, нижче якої інвестор визнав б інвестиції невигідними для себе.
Детальніше про вибір ставки порівняння мова піде дещо пізніше, однак відзначимо, що ставка порівняння характеризує цінність різночасових грошових потоків саме для сторони, яка приймає рішення, т. Е. Поставши-
ллет собою конкретну позицію конкоетного учасника проекту, але не якусь абстрактну величину.
Показник NP \ нерідко називають ключовим, інтегральним показником, що характеризує результат від реалізації проекту. При цьому до розрахунку і ін | інтерпретації показника найчастіше підходять формально, без осмислення, що призводить до не цілком адекватної оцінці привабливості проекту.
Почнемо з інтерпретації, розуміння суті показника NPV. Нерідко можна почути наступне визначення суті NPV і трактування величини показника:
NPY являє собою результат від реалізації проекту;
позитивна величина NPV підтверджує доцільність вкладення коштів у проект;
негативна величина NPV говорить про необхідність відмови від проекту.
Однак, як видно з формули, значення NPV істотно залежить від обраної ставки порівняння і розрахованого на її основі індексу дисконтування.

 При різних значеннях ставки порівняння NPV проекту може приймати як позитивні, так і негативні значення. Якщо міркувати логічно, результат проекту не може бути в один і той же час позитивним і негативним. Різною може бути оцінка даного результату. Таким чином, при інтерпретації суті NPV коректніше говорити не про результат від реалізації проекту, а про оцінку даного результату. Абсолютний результат від реалізації проекту не залежатиме від ставки дисконтування і буде виражатися в величині накопичених чистих потоків грошових коштів (дисконтованих).
Уточнення економічною суттю NPV не є "непотрібною ловом бліх". Воно принципово важливо для визначення причин отриманих значень NPV і наступних висновків про привабливість проекту. Якщо трактувати NPV як результат від реалізації проекту, то єдиною причиною від'ємного значення 1NPV є відсутність результату. Проект з негативним NPV часто називають збитковим. Такої! визод далеко не завжди коректний. Про збитковість і відсутності позитивного результату від реалізації проекту скажуть накопичені збитки у звіті про прибуток і негативне значення накопичених не- дисконтованих ^ ТТДС. Якщо ж проект розпорядженні накопиченої прибутком і позитивним накопиченим ЧПДС, то причиною негативного NPV є не відсутність результату, а недостатній результат по відношенню до необхідному рівню прибутковості, відбитому у вигляді ставки порівняння. Таким чином, важливо, що причиною негативного NPV може бути не тільки отсутствіе- результату у проекту, але й не цілком вірний вибір ставки порівняння - невірний вибір рівня прибутковості, з яким необхідно порівнювати доходи нашого проекту.
Приклад з практики. Залежність NPV від сіавкі порівняння
У прикладі з табп. 10.2 NPV становить 20 млн. Руб. Провівши той же розрахунок при ставці порівняння, наприклад, 18%, буде отримана отрііательная величина NPV (табл. 10.4). При цьому сума накопичених чистих грошових потоків в обох розрахунках однакова і має позитивне значення 344 млн. Руб. "аким чином, за 5 розглянутих років проект генерує поклади- телонир результат. Питання в тому, наскільки значимо даний результат для боку, реализующем проект, і з яким рівнем прибутковості порівнювати прибутковість розглянутої інвестіціоіноі ідеї. Відповідь кооегся в обгрунтуванні ставки порівняння.
Таблиця 10.4. Залежність NPV від вбрання ставки порівняння (млн. Крб.) Найменування позиції 1-і! рік 2-й рік З-іі рік 4 й рік 5-і рік = Чісіьіі потік грошових коштів (ЧПДС) -1000 335336336337 = ЧПДС наростаючим підсумком -1000 -655 -329 7344 Ставка порівняння 18% Індекси дисконтування 1,000 0,847 0,718 0,609 0,516 Лізингові платежі 0 0 0 0 0 Дисконтований ЧПДС -1000 283241205174 Дісконтірованіиі ЧПДС наростаючим -1000 -717 -476 -271 -97 підсумок ом NPV за 5 років -97
Значення NPV відбиває, чи є доходи проекту, отримані за аналізований період часу, достатніми (прийнятними, значущими) порівняно з бажаним рівнем прибутковості капіталу. Позитивне значення NPV підтверджує, що проект забезпечує прийнятні рівень прибутковості по відношенню до бажаного, а негативне значення - що ні обеспеіівает. Коли мова йде про бажаному рівні прибутковості, необхідно повернутися до такого параметру розрахунків, як ставка порівняння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3.2. NPV (чиста поточна вартість проекту)

 1. 3.4. Особливості аналізу ризиків при фінансуванні інвестиційного проекту
   3.4.1 Основні поняття Інвестиційний проект - комплекс дій, пов'язаних з інвестуванням коштів у розширення і (або) вдосконалення основного капіталу (основних фондів) компанії. IRR - внутрішня норма прибутковості (ВНД) інвестиційного проекту (норма прибутку), породжена інвестицією. Це та норма прибутку (бар'єрна ставка, ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість
 2. Оцінка проектів з нерівними термінами
   Проекти з різними термінами порівнюють за допомогою методу еквівалентного ануїтету (Equivalent Annual Annuity - EAA), який включає в себе три етапи. 1. Визначають NPV кожного з порівнюваних проектів. 2. Обчислюють еквівалентний ануїтет EAA, вартість якого дорівнює NPV потоку проекту за такою формулою:. (10) 3. Вважаючи, що кожен проект може бути повторений нескінченне число разів,
 3. 1.1.3. Бюджетне обмеження з реальними інвестиціями
   Ваші можливості в ході ухвалення рішення тепер стають ширшими. Окрім наведених в попередньому прикладі можливостей ви можете зараз здійснити і реальні інвестиції. Витрати на їх реалізацію складають / о. Гарантовані поворотні потоки складають Х \. Покажіть, що здійснення реальної інвестиції розумно лише тоді, коли чистий сьогоднішня вартість позитивна. * Чистий сьогоднішня
 4. 2. "КОНКУРЕНТИ" чиста приведена вартість
   Сподіваємося, що тепер фінансовий менеджер переконався в коректності правила чистої приведеної вартості. Але, можливо, він також чув і про деякі інші альтернативних критеріях оцінки інвестицій і хоче дізнатися, чому ви не запропонували будь-якої з них. Щоб ви були до цього готові, зараз ми пропонуємо чотири найбільш відомих критерію, альтернативних правилом чистої приведеної вартості:
 5. 5-2. "КОНКУРЕНТИ" чиста приведена вартість
   Сподіваємося, що тепер фінансовий менеджер переконався в коректності правила чистої приведеної вартості. Але, можливо, він також чув і про деякі інші альтернативних критеріях оцінки інвестицій і хоче дізнатися, чому ви не запропонували будь-якої з них. Щоб ви були до цього готові, зараз ми пропонуємо чотири найбільш відомих критерію, альтернативних правилом чистої приведеної вартості:
 6. Аналіз дерева рішень (дерева ймовірностей)
   Аналіз дерева рішень особливо зручний для оцінки проектів, протягом терміну яких необхідно приймати послідовні рішення про можливість додаткових інвестицій, про відмову від проектів або їх розширенні взависимости від попиту на продукцію і. отже, обсягів продажів. Проведемо аналіз дерева рішень на прикладі проекту компанії «Люкс». Ще раз нагадаємо, що потік вільних грошових
 7. 10.3.8. Коефіцієнт чістоі поточної вартості (індекс прибутковості)
   Якщо стоїть питання вибору між альтернативними варіантами одного і того ж проекту, слід вибирати варіант з найбільшим NPV. Якщо стоїть питання вибору між проектами, доцільно визначити, яка сума інвестицій буде потрібно для створення позитивної приведеної вартості цих проектів. Співвідношення NPV і необхідної дисконтованої вартості інвестицій називають індексом прибутковості (або
 8. 8.5. Система показників оцінки ефективності інвестицій
   Для оцінки відносної привабливості довгострокових інвестиційних проектів в даний час використовується ряд показників, основними з яких є наступні: чиста поточна вартість (чистий наведений або дисконтований ефект); індекс рентабельності інвестицій; внутрішня норма рентабельності інвестицій; термін окупності; коефіцієнт ефективності інвестицій. Чистий
 9. Моделі оцінки інвестиційних ризиків
   У сучасній методиці існують декілька моделей оцінки інвестиційного ризику (рис. 8.3). Моделі оцінки інвестиційного ризику J и г Ь Імітаційна модель Модель зміни грошових потоків Модель поправки на ризик коефіцієнта дисконтування Малюнок. 8.3. Моделі оцінки інвестиційного ризику Розкриємо зміст основних моделей оцінки інвестиційного ризику.
 10. Критерії оцінки інвестиційних рішень - NPV і 1RR
   Загальний підхід до оцінки інвестиційних рішень. NPV - сума дисконту-рова грошових потоків, що відносяться до даного інвестиційному / рішенню (проекту). Чиста приведена вартість (чистий наведений дохід) NPV Таким чином, для того щоб інвестиційне рішення було вигідним з комерційної точки зору, необхідно, щоб грошові відтоки, пов'язані з ним (інвестиції, поточні витрати, податки),
 11. 6. Порівняння NPV і IRR методів
   На жаль NPV і IRR методи можуть конфліктувати один з одним. Розглянемо цей феномен на конкретному прикладі. Зробимо оцінку порівняльної ефективності двох проектів з однаковими вихідними інвестиціями, але з різними вхідними грошовими потоками. Вихідні дані для розрахунку ефективності поміщені в наступній таблиці. Таблиця 4.6.8. Грошові потоки альтернативних проектів Рік Проект А
 12. Метод ланцюгового повтору (загального терміну дії)
   Незважаючи на те що результати NPV і IRR говорять про те, що слід вибрати проект К, це рішення не є явним. При виборі проекту А з'являється можливість повторити його через три роки, і, якщо витрати і доходи збережуться на колишньому рівні, друга реалізація буде настільки ж прибутковою. Якщо зупинити свій вибір на проекті К, можливості повторного інвестування на даному