« Попередня Наступна »

10.3.7. Дисконтований період (строк) окупності інвестицій

 Іноді доцільно розраховувати показник дисконтований термін окупності. Дисконтований період окупності покаже момент часу, в якому доходи з урахуванням їх вартості в часі будуть рівні інвестиційних витрат проекту. Правило дисконтированной окупності базується па питанні: '"Протягом якого часу повинен здійснюватися проект, щоб він мав сенс з точки зорі чістоіі приведеної вартості?" Дисконтований термін окупності служить найкращим критерієм, ніж простий термін окупності. Він враховує, що рубль на початку періоду окупності коштує більше, ніж рубль в кінці періоду окупності.

Дисконтований термін окупності визначається аналогічно простому терміну. Інтервал планування, в якому накопичений дисконтований потік змінює знак з мінуса на плюс, відповідає періоду дисконтованого строку окупності інвестиції.
Значепі е дісконтірованпої про терміну окупності безпосередньо залежить від обраної ставки порівняння і при різних її значеннях також буде різним.
Дисконтований термін окупності більше простого терміну, оскільки враховує дисконтовані потоки грошових коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.3.7. Дисконтований період (строк) окупності інвестицій

 1. Метод визначення дисконтованого строку окупності інвестиції в бізнес-проект.
   Строк (період) окупності (Payback Period, РР) визначається як очікувана кількість років, протягом яких повинні бути відшкодовані спочатку вироблені інвестиції (капітальні вкладення). Він був першим формалізованим критерієм, який використовувався для оцінки рівня ефективності альтернативних інвестиційних проектів. Іноді цей метод називають методом ліквідності. Дисконтований термін
 2. Метод терміну окупності для дисконтованих грошових потоків
   Цей метод передбачає розрахунок терміну окупності для дисконтованих значень чистих грошових потоків по роках і порівняння його з прийнятним терміном окупності. Недоліком даного методу є те, що ігнорізуются грошові потоки за терміном окупності. Для порівняння проектів дол- дружин бути встановлений прийнятний термін окупності. Для стандартного чистого грошового потоку можливе встановлення
 3. 8.3.1. Інтегральні показателіСрок окупності (РВР)
   Термін окупності розраховується в місцях за умови виконання рівності: Сума дисконтованих - Сума дисконтованих = 0 надходжень виплат Індекс прибутковості (PI) Дисконтована сума надходжень PI = Дисконтована сума виплат Чистий приведений дохід (NPV) NPV = Сума дисконтованих - Сума дисконтованих надходжень виплат Внутрішня норма рентабельності (IRR) Точний розрахунок
 4. Дисконтований термін окупності проекту
   вдосконалення системи управління (to) - це термін починаючи з якого виконується така умова: 'Л- QP NPV = -> 0, при будь-яких значеннях tx з діапазону t0
 5. 6. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
   Критерії, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, модно підрозділити на дві групи в залежності від того, враховується чи ні часовий параметр: а) засновані на дисконтованих оцінках; б) засновані на облікових оцінках. До першої групи належать критерії: чистий приведений ефект, чиста термінальна вартість, індекс рентабельності інвестиції, внутрішня норма прибутку,
 6. 1.4. Переваги і недоліки критерію, представленого дисконтованим терміном окупності інвестицій
   Переваги Недоліки 1. Достатня простота розрахунків 1. Не враховує грошові потоки, на-ходячи за межами терміну окупності вкладень 2. Зручний для використання у фірмах з невеликим грошовим обігом 2. Наявність суб'єктивності при встановленні нормативного (бажаного) строку окупності інвестицій, з яким згодом порівнюється розрахунковий термін окупності 3. Забезпечує можливість
 7. Термін окупності (період повернення капітальних вкладень)
   - Це період часу, який необхідний для того, щоб майбутня прибуток підприємства досягла величини здійснених капітальних вкладень. Показник терміну окупності характеризує інтенсивність повернення витрачених коштів на оп-ределенном інтервалі часу після їх вкладення і розраховується за формулою Т = К / П, де Т - термін окупності капітальних вкладень, років; П - чистий річний прибуток з
 8. Метод дисконтованого періоду окупності
   Розглянемо цей метод на конкретному прикладі аналізу двох взаємовиключних один одного проектів. Приклад 1. Нехай обидва проекти припускають однаковий обсяг інвестицій $ 1,000 і розраховані на чотири роки. Проект А генерує наступні грошові потоки: по роках 500, 400, 300, 100, а проект В - 100, 300, 400, 600. Вартість капіталу проекту оцінена на рівні 10%. Розрахунок дисконтованого строку
 9. Розмір кредиту, термін окупності проекту
   Наявність аудиторських висновків Кількість балів Розмір власних коштів підприємства значно перевищує розмір залучених коштів, а також розмір кредиту, який запитується; сума кредиту значно менше обсягу реалізації, термін окупності проекту менше, ніж термін погашення боргу 10 Сума кредиту більше обсягу реалізації; термін
 10. Термін окупності
   Термін окупності - це час, необхідний компанії для відшкодування її первісних інвестицій. Він визначається діленням первісних капітальних вкладень на притоки грошових коштів, отримані в результаті або збільшення доходів, яку економію на витратах. Термін окупності може бути розрахований за такою формулою: Як правило, логічніше вибирати проект з більш коротким терміном окупності.
 11. Пояснення і рекомендациипо розрахунку ефективності реалізації проекту
   Розрахунок ефективності інвестиційних проектів в міжнародній практиці здійснюється на основі таблиці (форми) "Потік реальних грошей" (Кеш-Фло, Cash Flow). Основними інтегральними показниками ефективності інвестиційних проектів є: термін окупності проекту (РВР); - Чистий приведений дохід (NPV); індекс прибутковості (PI); - Внутрішня норма рентабельності (IRR). Термін окупності проекту
 12. 60. Система показників оцінки економічної ефективності І. П.
   Методи оцінки економічної ефективності 1) Прості (традиційні, статичні). Оперують окремими точковими значеннями вихідних даних, але при цьому не враховують всю тривалість ІП і нерівнозначність грошових потоків. а) Проектна прибуток (потрібно порахувати чистий прибуток по кожному етапу проекту) б) Простий термін окупності інвестицій (РВ). РВ = I0 / CF PB = j + d в) Облікова норма
 13. Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій
   відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині дисконтованою суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. Він дорівнює збільшеному на одиницю відношенню чистого дисконтованого доходу до накопиченого дисконтованого обсягу
 14. Індекс прибутковості дисконтованих витрат
   відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових
 15. Тести
   1. Альтернативні інвестиційні проекти це проекти 1) допускають одночасне і роздільне здійснення; 2) проекти, що не допускають одночасного здійснення; 3) взаємовиключні; 4) допускають спільну реалізацію. 2. З наведених критеріїв ефективності інвестиційного проекту не враховує фактор часу 1) внутрішня норма рентабельності; 2) чиста поточна вартість; 3)
 16. Етап 3. Оцінка ефективності інвестицій.
   Етап умовно ділиться на комусь мерческими і бюджетну складові. Оцінка комерційної ефективності складається з двох частин (рис. 28). Перша частина - розрахунок показників, таких, наприклад, як чистий дисконтований дохід і період окупності. Друга частина - це аналіз ефективності участі в проекті, що включає визначення складу учасників і вибір схеми фінансування. Бюджетна ефективність