« Попередня Наступна »

 10.4. Банкірські будинки і їх характеристика

 Призначення і функції банкірських будинків. Банкірські будинки - це найстаріші кредитно-фінансові інститути, які виникли на стадії переходу від феодалізму до капіталізму і виступали як лихварі. Як правило, вони представляли собою приватні банки, що належали окремим банкірам або групі банкірів, які об'єднувалися в партнерство - в товариство з обмеженою відповідальністю. Спочатку банкірські будинки виконували торговельні, акцептні, розрахункові й емісійні функції. По суті це була первісна організаційна форма банківського кредиту.
Інтереси банкірських будинків, як правило, були пов'язані з міжнародною торгівлею, міграцією капіталів, з розміщенням національних та іноземних державних цінних паперів. Головною функцією ряду банкірських будинків Європи в XVIII-XIX ст. по суті було саме розміщення державних цінних паперів. У цій сфері особливо слід виділити роль банкірського дому «Ротшильд» у Франції, а також його сімейних відгалужень в Німеччині та Англії.
Розвиток кредитної системи в умовах монополістичного капіталізму наклало певний відбиток на діяльність банкірських будинків, їх функції та операції.
У ЮС в. багато банкірські будинки були поглинені великими комерційними та інвестиційними банками, а інші стали на чолі великих фінансово-промислових груп. У післявоєнні роки банкірські будинки розширили зв'язки з промисловими, торговими і транспортними корпораціями шляхом особистої унії і системи участі, а також в результаті посередницької діяльності з розміщення державних і приватних паперів. У 70-80-і роки відбувається широка диверсифікація їх діяльності у зв'язку із загостренням конкуренції на ринку позикових капіталів. Хоча основною їх функцією продовжує залишатися емісійно-засновницька діяльність, вони розширюють спекулятивні операції на фондових біржах, служать посередниками при злиттях і поглинаннях, здійснюють позичкові та трастові операції, ведуть торгівлю золотом, нарівні з інвестиційними банками є великими посередниками на міжнародному ринку цінних паперів з розміщення єврооблігацій та акцій для транснаціональних компаній. В даний час, банкірські будинки продовжують діяти в основному в США, Англії, Франції та ФРН.
У США найбільш великими банкирскими будинками були «Лі- мен Бразерс», «Кун, Леб енд К», «Діллон, Рід енд К», «Гаррі- ман Бразерс». В останні роки велику популярність придбали в США та інші банкірські будинки: «Голдман Закс», «Саломон Бразерс», «Ротшильд Унттерг, Тобик», «Кіддер Пібо- ді», «Пенн Веббер». В Англії продовжують відігравати велику роль банкірські будинки: «Шредері», «Клейнворт Бенсон», «Хам- Броуз», «Хілл Семюел», «Морган Гренфелем».
 У Франції провідне положення займає банкірський дім «Ротшильд Фрер», за яким слідують «Вормс», «Де Нефліз», «Шлюберже», «Малле- ек». У ФРН провідними банкирскими будинками є «Оппен- Гайм», «Транхауз», «Бріікман», «Вірту», ??«Пфердменгес».
Як правило, це сімейні банкірські будинки, які внаслідок конкуренції, що загострилася за сферу залучення і додатки грошового капіталу були перетворені в 70-80-х роках в акціонерні банки, але з пріоритетом сімейного пайового володіння. В цілому гостра конкуренція на ринку позикових капіталів в умовах розвитку монополістичного капіталізму призвела до скорочення числа банкірських будинків. У США їх кількість з початку 20-х років до початку 60-х зменшилося з 3 тис. З активами до 600 млн дол. До 80 з активами в 400 млн дол. У цей період вони становили 0,6% загального числа комерційних банків, а їхні активи досягали 0,8% загальних активів. Однак банкірські будинки США нарівні з інвестиційними банками продовжують відігравати одну з провідних ролей в розміщенні приватних і державних цінних паперів. Серед них особливо слід виділити «Діллон Рід», «Гарріс Ріман Бразерс», «Голдман Закс», «Саломон Бразерс». Останнім часом знизилася роль «Кун, Леб енд К», який тривалий час займався розміщенням цінних паперів залізничних і сталеливарних компаній. В Англії найбільше значення придбали банкірські будинки «Хамброуз банк» і «Берінг Бразерс», які у повоєнні роки спеціалізувалися на розміщення цінних паперів, кредитуванні зовнішньої торгівлі, валютних операціях і торгівлі золотом. Вони активно співпрацюють на ринку капіталів з п'ятіркою найбільших англійських комерційних банків. Англійські банкірські будинки «Ротшильд» і «Лазар Фрер» спеціалізуються на операціях із золотом і іноземною валютою, беруть участь у визначенні ціни на золото. Англійська гілка цих банкірських будинків спільно з французькою бере участь у фінансуванні видобутку золота, алмазів та інших дорогоцінних каменів, а також рідкісних металів в Африці. Саме французький банкірський дім «Ротшильд» брав участь у реорганізації гірничодобувної промисловості Франції в 60-70-і роки.
Кредитно-фінансові інститути цього виду в основному виконують роль посередників на ринку цінних паперів, консультантів корпорацій, а також інвесторів. У банківській системі західних країн банкірські будинки зберігаються як своєрідний анахронізм, хоча й беруть активну участь і в діяльності ринку цінних паперів, і всього ринку позикових капіталів. Основною організаційною формою банкірських будинків залишається сімейний пайовий капітал за участю акціонерного капіталу; існує також чисте партнерство (внесення великих паїв).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

 10.4. Банкірські будинки і їх характеристика

 1.  Глава11 Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх операції
   Глава11 Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх
 2.  ГЛАВА 10 Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх операції
   ГЛАВА 10 Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх
 3. Банкірські будинки (приватні банкіри
   -це приватні банківські підприємства, які належать окремим банкірам або групі банкірів (партнерам), об'єднаним в товариства з необмеженою відповідальністю. Виникли банкірські будинки як підприємства лихварського капіталу. Історія створення приватних (приватних) банків відноситься до раннього середньовіччя і налічує кілька століть. В Італії в середні віки банкірські будинки
 4. Житловий фонд
   - Це сукупність всіх житлових приміщень, незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки і спеціальні будинки, (гуртожитки, притулки, дитячі будинки, будинки-інтернати і т. Д.), А також квартири, службові житлові приміщення і інші житлові приміщення в інших будівлях, придатних для проживання. У його складі не враховуються дачі, літні садові будиночки, спортивні та туристичні бази, санаторії, будинки відпочинку,
 5. Контрольні питання
   1. Які сильні і слабкі сторони універсальних і спеціалізованих банків? 2. Що таке клірингові банки, які напрямки їх діяльності? 3. Які існують основні види спеціалізованих банків? 4. Чим відрізняється діяльність венчурних банків від інноваційних? 5. Як характеризується діяльність банків зі спеціальними народно # x2011; господарськими функціями? 6. Коли з'явилися і
 6. 10.5. Активні і пасивні операції банкірських будинків
   Пасивні операції банкірських будинків складаються з наступних статей (табл. 10.3) Таблиця 10.3 Структура пасивних операцій банкірських будинків Статті пасивів Уд. вага,% 1. Власний капітал: 40 сімейні пайові
 7. 11.3. Банкірські будинки
   Історія створення і розвитку банкірських будинків Банкірські доми - це найстаріші кредитно-фінансові інститути, які виникли на стадії переходу від феодалізму до капіталізму і виступали як лихварі. Як правило, вони представляли собою приватні банки, що належали окремим банкірам або групі банкірів, які об'єднувалися в партнерство - в товариство з обмеженою відповідальністю. На початку
 8. 11.3. Банкірські будинки
   Історія створення і розвитку банкірських будинків Банкірські будинку - це найстаріші кредитно-фінансові інститути, які виникли на стадії переходу від феодалізму до капіталізму і виступали як лихварі. Як правило, вони представляли собою приватні банки, що належали окремим банкірам або групі банкірів, які об'єднувалися в партнерство - в товариство з обмеженою відповідальністю.
 9. Вартість володіння будинком Ь
   Розглянемо тепер вартість володіння будинком. При відсутності податків власник будинку несе ті ж витрати, що і домовласник (вартість капіталу, амортизація та обслуговування). Якщо, щоб купити собі житло, власник будинку займає гроші, то вартість капіталу дорівнює річним виплатах відсотка за іпотечним кредитом. Якщо за додому платить готівкою, то вартість капіталу дорівнює альтернативної
 10. Спільне майно власників у багатоквартирному будинку
   - Це загальні приміщення будинку, несучі конструкції будинку, механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання за межами або всередині квартири ,, обслуговує більше однієї квартири. Власник квартири не має права відчужувати свою частку у праві власності на спільне майно житлового будинку, а також здійснювати інші дії, що тягнуть передачу цієї частки окремо від права власності на
 11. Типовий Проект
   - В основному це будинку із залізобетонних конструкцій, що випускаються місцевими домобудівними комбінатами (ДСК). Типовий, в даному випадку, говорить про те, що будинки, побудовані з виробів конкретного ДСК, відрізняються один від одного, крім місця розташування, тільки обмеженим набором варіантів
 12. Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх операції
   У сучасній кредитній системі в ряді західних країн великий розвиток отримали інвестиційні банки. До виділу в більшості країн Заходу (насамперед у США, Японії, Англії і Франції) інвестиційних банків призвели поділ праці і спеціалізація в кредитній сфері. Основне завдання інвестиційних банків - мобілізація довгострокового позичкового капіталу і надання його позичальникам за допомогою
 13. Моноліт
   - Будинок, побудований за технологією монолітного бетонного каркасу. Зазвичай дана технологія поєднується з використанням цегли в якості зовнішнього облицювання (можливо, частини будинку) - цегельно-монолітний будинок, або панелей. Характеризується швидкістю будівництва, хоча й меншою, ніж у чисто панельного будинку, і низькою
 14. Сегментовані, але взаємопов'язані ринки
   Різнорідність житлового фонду означає, що ринок міського житла складається з ряду дрібніших ринків. Ринок житла ділиться за розміром, місцезнаходженням і якістю. Наприклад, деякі домогосподарства шукають невелике помешкання, а інші - велике, відповідно, є ринок невеликого і великого житла. Точно також деякі домогосподарства ішут житло, від якого зручно добиратися до роботи в центрі