« Попередня Наступна »

10.4. Доходи місцевих бюджетів


Одним із суттєвих недоліків бюджетної системи попередніх років була незацікавленість місцевих органів влади у зростанні надходжень до їх бюджетів. Будь-яке збільшення надходжень до місцевих бюджетів або заходи по скороченню витрат, приводили до зменшення частки регулюючих податкових надходжень, що закріплюються за відповідними бюджетами, або обсягів міжбюджетних трансфертів. Щорічні зміни нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, які доводилися місцевим бюджетам, не стимулювали відповідні органи влади до збільшення надходжень до всіх бюджетів.
Розмежування доходів при формуванні місцевих бюджетів починаючи з 2002 року на доходи, що враховуються та які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, має сприяти їх зростанню.
При формуванні місцевих бюджетів в період до 2002 року місцеві податки і збори зараховувалися до доходів місцевих бюджетів і прямо впливали на визначення обсягу трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам. З прийняттям Бюджетного кодексу, місцеві податки і збори виведені за межі розрахунку обсягу трансфертів. Таким чином, місцеві органи влади отримали право і відповідні стимули для нарощування цих надходжень до відповідних бюджетів.
Запропонована Бюджетним кодексом система міжбюджетного регулювання стимулює місцеві органи влади до нарощування надходжень, що сприятиме збільшенню обсягів видатків на надання послуг, за які вони відповідають. Зокрема, органи влади зацікавлені у створенні сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, який розвивається на відповідній території. Саме він є важливим джерелом приросту і збільшення місцевих та інших податків і зборів, що надходять до місцевих бюджетів.
Склад доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, визначено статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України. Бюджетним кодексом запропонована нова схема формування дохідної частини місцевих бюджетів. Тепер дохідна частина місцевих бюджетів складається з доходів, що враховуються і доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
До доходів, що закріплюється за бюджетами місцевого самоврядування, та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 Бюджетного кодексу, а саме:
в доходи бюджетів рр. Києва та Севастополя -100% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст;
до доходів бюджетів міст республіканського (в АРК) та обласного значення - 75% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст;
до доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань - 25% загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території;
державне мито в частині, належної відповідним бюджетам;
плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;
плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, належної відповідним бюджетам.

До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:
місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
100% плати за землю - для бюджетів мм. Києва та Севастополя; 75% - для бюджетів міст республіканського АРК та міст обласного значення; 60% - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;
плата за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що зараховується до відповідного бюджету;
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності в т. ч., від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;
податок на прибуток підприємств комунальної власності;
платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
інші надходження, передбачені законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Доходи місцевих бюджетів.

 1. Неподаткові доходи місцевих бюджетів
   Неподаткові доходи місцевих бюджетів враховуються і формуються відповідно до статей 41-46 цього Кодексу, в тому числі за рахунок частини прибутку комунальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, - у розмірах, що встановлюються правовими актами органів місцевого самоврядування. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 2. Місцевий фінансовий контроль
   контроль з боку органів місцевого самоврядування за складанням і виконанням місцевих бюджетів та позабюджетних місцевих фондів, а також за фінансовою діяльністю муніципальних
 3. Місцеві фінанси
   Сукупність грошових коштів, формуються і використовуються для вирішення питань місцевого значення. Федеральний закон від 25 вересня 1997 № 126 ФЗ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації», Глава I, Стаття
 4. Звільнення від податків відсотків за муніципальними облігаціями
   Оскільки відсотки по облігаціях місцевої влади не обкладаються федеральним прибутковим податком, місцева влада може платити власникам акцій відносно низьку ставку відсотка. Розглянемо Білла, який платить податки за граничною ставкою 28%. Припустимо, що ринкова процентна ставка за облігаціями приватних організацій дорівнює 12%. Оскільки Білл вказує свій процентний дохід за такими
 5. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
   Крім державних податків у країні стягуються податки місцевих органів влади. Надходження по ним цілком залишаються на місцях і не переводяться в бюджет центрального уряду. Загальні надходження по них досить значні й співставні з надходженнями від державних податків (відповідно - 39 і 62 трильйона ієн в 1994-95 фінансовому році). Місцеві податки складають менше половини доходів
 6. Проміжна технологія
   рівень технології між капіталомісткої технологією розвинених країн і примітивною місцевої технологією країн, що розвиваються. Спирається в основному на місцеві ресурси і місцеву робочу
 7. Доходи бюджету
   - Кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства РФ у розпорядження органів державної влади РФ, органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Освіта доходів пов'язане з примусовим вилученням на користь держави (місцевого самоврядування) частини ВВП створеного в процесі суспільного
 8. ВЛАСНІ ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
   - Податкові та неподаткові платежі, що закріплюються за місцевими бюджетами повністю або частково на постійній основі федеральними законами або законами суб'єктів РФ, а також вводяться представницькими органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства РФ податки і збори і направляються в місцеві бюджети. До С. д. М. Б. також відносяться: доходи від приватизації та реалізації муніципального
 9. Питання 13 Поняття і роль державного та місцевих бюджетів
   Бюджет - це основний фінансовий план держави або органів місцевого самоврядування, розпис доходів і видатків, зодягнена у форму закону. Бюджет держави та місцевого самоврядування відіграє значну роль у політичному та господарському житті країни. Під бюджетом держави в Росії у зв'язку з федеративним устроєм розуміються бюджет Росії (федеральний бюджет) і бюджети суб'єктів РФ. У
 10. Резюме: стимулюючий вплив субсидій
   Як вже говорилося раніше, місцева влада використовують субсидії для збільшення витрат місцевого бюджету та зниження місцевих податків. Зниження податків дозволяє місцевим громадянам витрачати частину субсидії на предмети особистого споживання. У зв'язку з цим необхідно відповісти на одне практичне питання: яка частка коштів, що виділяються у вигляді субсидії, використовується для фінансування додаткових місцевих
 11. Частина IV lt; Ї | Л органи місцевої влади
   kJo відміну від федерального уряду, чия міська політика носить в основному перерозподільчий характер, органи місцевої влади займаються розміщенням ресурсів. Вони прокладають вулиці, забезпечують функціонування міського пасажирського транспорту, системи державних шкіл, а також системи охорони правопорядку. В основі програм місцевих витрат лежать податки на майно,
 12. Доходи і витрати місцевих органів влади
   Основна маса доходів, одержуваних органами місцевої влади, забезпечується податком на майно. Крім того, надходження йдуть від діяльності муніципальних підприємств комунального господарства, державних лікарень, підприємств громадського користування, з федерального бюджету і бюджетів штатів. Важливою статтею залишаються місцеві податки. В останні десятиліття зростаючим джерелом неподаткових