« Попередня Наступна »

10.4. Дослідження КЕМШБ

 Опитування споживачів, проведений КЕМШБ, мав три мети: (1) забезпечити більш докладний і всебічний, ніж у попередніх дослідженнях, огляд китайського споживчого ринку; (2) використовувати надійну методологію і широкий контингент опитуваних на ринках Пекіна і Шанхая і (3) визначити відмінності між пекінською і шанхайськими споживачами, а також більш детальне сегментування кожного з ринків окремо.
Опитування в Пекіні та Шанхаї проводилися навесні 1997 р спеціально навченими для цієї мети інтерв'юерами. Відбір учасників проводився методом вибірки, стратифікованої за віковою, статевою і майновому ознаками, за 30 респондентів у кожну групу. Учасникам було запропоновано невелику винагороду. Дослідники доклали значних зусиль для забезпечення надійності результатів. Спочатку респонденти відбиралися випадковим чином згідно з методом стратифікації. Проте потім вони повинні були пройти тестування в спеціально орендованих в центрі Пекіна і Шанхаю приміщеннях під наглядом інтерв'юерів. Процедура гарантувала відсутність фальсифікації результатів з боку як респондентів, так і інтерв'юерів, ко-торие могли попросити заповнити анкету кого-небудь ще або зробити це само-стоятельно.

Опитування займав не більше 45 хвилин. Респондентам пропонувався широкий спектр питань, що оцінюються в основному за семибальною шкалою, що охоплюють такі області:
ставлення до реклами і засобам масової інформації;
споживчу мотивацію;
соціальну поведінку;
ставлення до торгових марок;
відданість певним маркам в порівнянні з іншими;
ставлення до імпортних і вітчизняних товарів, а також товарів, виробленим спільними підприємствами;
купівельну поведінку;
спосіб життя.
Крім того, всі опитані були згруповані за демографічними ознаками, а саме по підлозі, рівнем освіти, роду занять, місця роботи і рівнем доходів. У цій статті відображені далеко не всі результати опитування. Більш докладний опис використаних нами змінних наводиться в розд. 10.6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.4. Дослідження КЕМШБ

 1. Взаємодія протягом дослідження
   Характер взаємодії протягом дослідження обумовлений обраним методом контролю над дослідницьким процесом. У договір на проведення дослідження необхідно включити всі важливі з погляду замовника умови. Про всі деталі дослідження слід домовлятися на початковому етапі і не втручатися в процес дослідження, коли робота вже
 2. ТЕРМІНИ
   Дослідження і розробки Академічний сектор досліджень і розробок Підприємницький сектор досліджень і розробок Персонал, зайнятий дослідженнями і розробками Державні наукові
 3. 1.2.3. Структура і типологія маркетингового дослідження
   Розробка методичних основ може розглядатися як найвідповідальніший момент маркетингового дослідження. Маркетингове дослідження має певну структуру і розгортається в певній послідовності. Структура маркетингового дослідження дозволяє виділити п'ять елементів, або п'ять етапів, що описують послідовність вивчення і моделювання ринку, починаючи з висування
 4. Дослідно-статистичний метод
   Метод грунтується на перенесенні досвіду попередніх досліджень на майбутню роботу. На основі зіставлення особливостей майбутнього дослідження з накопиченою статисти- стіків раніше виконаних досліджень розробляються нормативи тривалості і трудомісткості планованих робіт. В якості аналогів при порівнянні можуть використовуватися дані фірм, які проводять маркетингові дослідження на
 5. Процес маркетингових досліджень включає наступні етапи і процедури.
   Визначення проблеми і цілей дослідження. Визначення потреби у проведенні маркетингових досліджень. Визначення проблеми. Формулювання цілей маркетингових досліджень. Розробка плану досліджень. Вибір методів проведення маркетингових досліджень. Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання. Визначення методів збору необхідних даних. Розробка форм для збору
 6. Соціальна інформація для бренд-менеджменту
   Визначення соціальної та комерційної проблеми, їх співвідношення і проблемної змінної, визначення методів і цілей дослідження. Формулювання завдання. Попередні, описові, причинні дослідження. Первинні та вторинні дослідження. Кількісні дослідження (порівняння зразків, вимірювання властивостей), якісні дослідження (персональне спілкування зі споживачами). Дослідження
 7. Переваги та недоліки організації дослідження силами дослідницької фірми
   Проведення дослідження силами спеціалізованої дослідницької фірми характеризується деякими перевагами і недоліками: Вартість дослідження досить висока, дослідження обходяться дорожче, ніж виконані внутрішньої дослідницькою групою. Однак це стосується до нескладних маркетинговим дослідженням. Проведення ж масштабного дослідження спеціалізованої дослідницької
 8. Список використаної літератури
   Маркетингові дослідження / Под ред. Є. П. Голубкова. -М., 2 001. Маркетингові дослідження. Практичне керівництво. Нерешк Малхотра. - М. - СПб - Київ, 2002. Маркетингові дослідження. Серія Маркетинг для професіоналів. Черчілль, М, 2001р. Маркетингові дослідження. Серія Маркетинг для професіоналів / Божулік, Ковалик, 2002. Маркетингові дослідження: Навчально-практичний посібник / За ред.
 9. Резюме
   Маркетингове дослідження є самостійним етапом маркетингової діяльності. Воно являє собою функцію маркетингу. Маркетингове дослідження має на меті задоволення інформаційно-аналітичних потреб маркетингу. У маркетинговому дослідженні використовується ряд формалізованих і неформальних методів, до яких відносяться: статистика і економетрія, соціометрія і квалімет- рія,
 10. 3.6. Короткі висновки по розділу 3
   Система маркетингової інформації складається з чотирьох допоміжних систем: Система внутрішньої звітності. Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації. Система маркетингових досліджень. Система аналізу маркетингової інформації. Маркетингове дослідження - процес, що складається з п'яти етапів: Визначення проблем і постановка цілей дослідження. Розробка плану збору інформації
 11. Види послуг, що надаються дослідницькими агентствами
   Спеціалізовані дослідницькі агентства пропонують різноманітні послуги за поданням маркетингової інформації. Проведення ініціативних (стандартних) маркетингових досліджень, на основі яких випускаються інформаційно-аналітичні огляди. Проведення замовних індивідуальних маркетингових та соціальних досліджень. Проведення замовних досліджень типу «омнібус», коли питання
 12. Предмет маркетингового дослідження
   - Досліджувані ринкові процеси і явища Об'єктом маркетингового дослідження є саме підприємство і сили, що ходять мікросередовище його маркетингу, зокрема конкуренти, постачальники і конкуренти підприємства. Об'єктом дослідження часто стають споживачі / покупці - клієнти. Важливим об'єктом дослідження є федеральний або регіональний ри- нок, а також його окремий сегмент. Об'єктом
 13. Маркетингові дослідження
   Маркетингові дослідження проводяться для того, щоб скласти найбільш повне уявлення про характер і тенденціях попиту на ту чи іншу послугу банку. Місце маркетингових досліджень у банківській діяльності показано на рис. 22.2. Проведення якісних маркетингових досліджень - досить трудомісткий процес, що вимагає до того ж великих фінансових витрат. Приміром, для всеросійського
 14. 4.3. Визначення обсягу асигнувань на проведення маркетингових досліджень
   Питання про виділення асигнувань на проведення маркетингових досліджень можна розглядати у двох аспектах. Перший аспект пов'язаний з визначенням рівня витрат фірми на дослідницьку діяльність в цілому, другий аспект пов'язаний з розрахунком кошторису на виконання конкретного дослідження. Існує кілька підходів до виділення асигнувань на дослідницьку діяльність. Фірма може виділяти
 15. Тема 17. Соціологічні дослідження в організації.
   Напрямки проведення наукових досліджень у галузі соціології праці. Програма та методика комплексного соціологічного дослідження. Завдання і зміст етапів соціологічного дослідження. Види соціологічних опитувань, спостережень. Види анкетування (пресове, поштове, разда- точне). Види інтерв'ювання (вільне, глибинне, сфокусоване, з відкритими питаннями, формалізоване).