« Попередня Наступна »

10.5. Оцінка фінансової спроможності проекту

 Питання оцінки фінансове спроможності проекту доцільно розглядати в поєднанні з питанням про джерела фінансування проекту, т. Е. У поєднанні з матеріалом розділу 9.6 глави 9.
Оцінка фінансової спроможності базується на побудові звіту про рух грошових коштів і контролі відсутності дефіциту бюджету (див. Табл. 9.23). Звіт про рух грошових коштів враховує всі складові припливів і відтоків грошових коштів.
Критерієм фінансової спроможності проекту є забезпечення неотрицательного залишку вільних грошових коштів в кожному з інтервалів планування протягом усього горизонту розгляду проекту. Потік грошових коштів в окремих періодах (не наростаючим підсумком; може мати від'ємне значення, головне, щоб при цьому потік наростаючим підсумком залишався позитивним (табл. 10.8).
Таблиця 10.8. Оцінка фінансової спроможності проекту на підставі аналізу звіту про рух грошових коштів: контроль неотрицательного залишку вільних грошових коштів Звіт про рух грошових коштів (підсумкові позиції) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. = Потік коштів 5 -4 -1 12 47 = Потік грошових ередегв наростаючим підсумком (розрахунковий и рахунок) 5 1 0 12 59
У методичній літературі доводиться зустрічати рекомендацію здійснювати підбір джерел фінансування, виходячи із забезпечення нульового значення розрахункового рахунку. Подібний підхід передбачає, що залучення кредитів здійснюється по мінімуму виникає потреби, повернення кредитів - по максимуму можливості. Таким чином досягається мінімізація виплачуваних відсотків по позиковими джерелами фінансування. Логіка такого підходу безперечна, але практика накладає на нього свої корективи. Нульовий залишок вільних грошових коштів створює ризик виникнення дефіциту бюджету у випадку, якщо не буде досягнуто заплановані рівень доходу періоду або фактичні витрати виявляться вище заппанірованних в проекті. Для мінімізації ризиків виникнення дефіциту бюджету рекомендується ноддержівать позитивний залишок вільних грошових коштів протягом усього горизонту планування.
У ряді випадків (наприклад, відповідно до вимоги Ощадбанку) при обгрунтуванні фінансової спроможності проекту потрібно забезпечити і позитивний результірующіі потік з кожному окремому періоді, і певний запас грошових коштів на розрахунковому рахунку.
 Дана вимога пояснюється все тією ж мінімізацією ризиків зривів у графіку обслуговування кредиту і виражається в завданні коефіцієнта покриття боргу.
Коефіцієнт покриття боргу визначається ио формулою
Коефіцієнт покриття боргу = = Потік коштів періоду без урахування виплат за кредитами (і) / (ЮО) / Виплати за кредитами періоду (і).
Необхідний для конкретного позичальника коефіцієнт покриття боргу задається банком і повинен дотримуватися розробниками бізнес-плану. Зокрема, коефіцієнт покриття боргу повинен буде використовуватися при розрахунку допустимої суми погашення основного боргу.
Приклад з практики. Оцінка допустимо и суми погашення основного боргу при дотриманні коефіцієнта покриття боргу
Визначимо коефіцієнт покриття боргу для табл. 10.5. 2-й рік: (75 + 150 + 108) / (108 + 150) = 1,3
Виконаємо оцінку допустимому суми погашення кредиту протягом 2-го року при коефіцієнті покриття боргу 1,5. Скористаємося формулами коефіцієнта покриття боргу: 1,5 - (650 - 200 - - 18 - 7 7 - 22) / х, де А "- сукупна величина виплат за кредитами, що складається з процентних виплат (обязагельних в сумі 108) і суми погашення основного боргу (шукані і). Х = 333 / 1,5 = | = 222 = виплачуються відсотки + погашення основного довго (допустима величина). Погашення основного боргу (допустима величина) = 222 - 108 = 114. Таким чином, для дотримання коефіцієнта покриття боргу 1,5 сума погашення основного боргу повинна становити не 150, а 114 млн. руб. При цьому буде потрібно перерахунок процентних виплат в наступних періодах та аналогічне опоеделеніе допустимих сум погашення основного боргу.
Відзначимо, що позитивний залишок вільних грошових коштів і відсутність бюджетного дефіциту не характеризує ефективність інвестицій, зокрема не передбачає наявність позитивного чистого доходу і, тим більше, не говорить про те, що розглянутий проект є прибутковим. Зворотна ситуація: недостатній обсяг зовнішнього фінансування може спостерігатися навіть у високоприбуткових проектів.
Оцінка фінансової спроможності також передбачає розрахунок показників ліквідності, фінансової стійкості, прибутковості та рентабельності, алгоритм розрахунку яких і інтерпретація представлені в частині I.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Оцінка фінансової спроможності проекту

 1. 2. Оцінка фінансової спроможності проекту
   Фінансову спроможність інвестиційного проекту оцінюють за трьома формам фінансової звітності: • Звіт про прибутки і збитки. · Звіт про рух грошових коштів. · Баланс. Основне завдання, яке вирішується при визначенні фінансової спроможності проекту - оцінка його ліквідності. Під ліквідністю розуміється здатність проекту своєчасно і в повному обсязі відповідати за наявними фінансовими
 2. 2 Асімтотіческіе властивості МНК-оцінки
   Для з'ясування асимптотичних властивостей МНК-оцінки перепишемо її в наступному вигляді: (1 n \ -1 1 П в = в + - У xixi - УхІЄІ. \ N / n \ i = 1 J i = 1 - p Як ми вже знаємо, МНК-оцінка спроможна, т. е. Д - в| Крім того, МНК-оцінка асимптотично розподілена за нормальним законом: (n \ 1 nn Y1 ХІХІ) xiei - N 2xx, i = 1 / * i = 1 де ми використовували такі позначення: Qxx = E [xx '], Qe * xx = E [e2xx' \ =
 3. 2 Асимптотичні властивості оцінок максимальної правдоподібності
   При сприятливих умовах, ММП-оцінка спроможна: в - в; ММП-оцінка асимптотично нормальна: vM ^ - в) - N (0, Vj); Асимптотична дисперсійна матриця ММП-оцінки дорівнює V, = (E [h **]) - 1 E [h * h *] (E [h **]) - 1 = (-I (в)) - 1І (в) (-І (в)) - 1 = (I (в)) - 1. Те, що «сендвіч» скоротився, є показником ефективності, що ми пізніше розглянемо докладніше. Отже, у нас є два способи оцінювання
 4. Фінансова спроможність та ефективність проекту
   Комплексна оцінка проекту передбачає оцінку його фінансової спроможності та оцінку його економічної ефективності. Однак, наприклад, банк або нового зовнішнього інвестора не інте-суєт фінансова спроможність окремого проекту. Якщо вони збираються вкладати гроші в підприємство в цілому, то їх цікавить фінансова спроможність підприємства, що здійснює інвестиційний проект.
 5. Оцінка комерційної спроможності інвестиційного проекту
   Оцінка комерційної спроможності інвестиційного
 6. 2 Концепції асимптотичної теорії
   Часто використовуваними поняттями асимптотичної теорії є спроможність, асимптотична нормальність і асимптотична ефективність. Нехай нас цікавлять асимптотичні властивості оцінки / ЗГА, отриманої з вибірки розміру п. Оскільки ми припускаємо випадкову природу вихідних даних, побудована оцінка буде випадковою величиною. Таким чином, ми маємо послідовність випадкових
 7. 6 Асимптотичні статистичні висновки
   Ідея побудови статистичних висновків за допомогою асимптотичного методу до-вільно очевидна. Замість точного розподілу оцінки береться асимптотическое, на підставі якого будуються розподілу тестових статистик. Приклад. Нехай Vn (Zn - Д N (0, а2). У даному випадку ми маємо справу з вибірковим середнім Zn, яке згідно ЦПТ має асімтотіческі нормальний розподіл. Зауважимо, що в даному
 8. Спроможність оцінки
   - Необхідна норма, яка говорить, що чим більше даних, тим ближче наша оцінка до істинного параметру. Можна, звичайно, уявити собі неспроможну оцінку, що володіє бажаними властивостями в маленьких вибірках, але така ситуація відноситься до розряду рідкісних
 9. 2 Точна ідентифікація
   звідки отримуємо інструментальну оцінку В матричному вигляді інструментальна оцінка виглядає наступним чином: piv = (Z'X) -1Z'Y, Z = (zi, z2, ..., zn) '. У кінцевих вибірках інструментальна оцінка зміщена, проте є спроможною і асимптотично нормальною: E [/ 3iv | Z, X] = (Z 'X) -1Z'E [Y | Z, X] = в, Vn (/ 3iv - в) ^^ N (0, Ve), Ve = Q-x1Qe2zzQ-z1, де Qzx = E [zx '], Qe2zz = E [e2zz']. Зауважимо,
 10. 3 Асимптотичні властивості ОММ-оцінок
   Як і раніше, найважливішою умовою є умова ідентифікації: E [m (z, q)] = 0 тоді і тільки тоді, коли q = 0. Позначимо = E Гdm (z, 0) 'lxk L dq' Qmm = E [m (z, 0) m (z, 0) ']. Ixl При сприятливих умовах, ОММ-оцінка спроможна: 0 Д 0; ОММ-оцінка асимптотично нормальна: v / i (9 - 0) Д N (0, Vj); Асимптотична дисперсійна матриця ОММ-оцінки дорівнює V- = (QdmWQdm) -iQdmWQmmWQdm (QdmWQdm) -i.
 11. 6 Доступна ОМНК-оцінка
   Як вже було відмічено, щоб отримати ОМНК-оцінку, нам необхідно знати дисперсионную матрицю помилок Q, головна діагональ якої напхана величинами a2 (xi), а на інших місцях стоять нулі. Природно вважати, що ці параметри є невідомими апріорі, тому вони повинні бути оцінені. Погано те, що для цього необхідна модель для a2 (x), Цю функцію можна (і потрібно!) Оцінювати
 12. 8МНК і ОМНК в регресом на тимчасових рядах
   Розглянемо наступну регресійну модель: yt = xte + et, E [et | 1t-1] = 0, E [et2 | / t-1] = a2 (/ t-1), де {(xt, yt)} T = 1 - стаціонарний і ергодичні процес, а / t-1 = {yt-1, yt-2,. . . ; xt, xt-1, ...}. Прикладами таких моделей можуть служити: Модель AR (p), де xt = (yt-1, yt-2, ..., yt-P) '- Лінійне передбачення обмінного курсу: St + 1 - st = a + - st) + et, E [e11 / t-1] = 0, де / t - ціна форвардного
 13. 5 Асімтотіческіе властивості ОМНК-оцінок
   Розглянемо асімтотіческіе властивості ОМНК-оцінки, Для цього представимо її в сле-ступному вигляді: 1 п '\ 1 - п X ^ xixi - v ^ xiei = 1 a2 (xi)) n ^ a2 (xi) Д = в + -Е -Е 1 n .. a2 (xi) / n 'Користуючись законом великих чисел і центральною граничною теоремою, отримаємо: 1Е QE xx / a2 ХІХ и P a2 (x) n = 1 a2 (xi) = 1 a2 (xi) 0 E xe a2 (x) xiei p 1V n VN (0, Q xx / a2 E [e2 \ x] xiei d Vn a2 (xi) Останній вираз
 14. 10.1. Критерії комерційної спроможності інвестиційного проекту
   Суть комерційної оцінки проекту полягає в отриманні інформації, що дозволяє зацікавленим особам приймати рішення про реалізацію або відмову від шюекта. Логічно, що для прийняття рішення про реалізацію інвестиційної ідеї необхідно, щоб вона відповідала двом основним вимогам: забезпечувала повернення вкладених коштів. желаехУіую прибутковість (реалізація ідеї повинна бути доцільна з точки
 15. 4 Асимптотична ефективність ММП-оцінок
   Наведемо що іноді зустрічається твердження про симптотичену ефективності ММП-оцінок. Невірний результат. Оцінка максимальної правдоподібності 9 асимптотично ефективна в класі заможних асимптотично нормальних оцінок. Це невірно через існування так званих суперефективністю оцінок. Нехай оцінка яку ми вважаємо ефективною, спроможна і асимптотично нормальна, т. Е. / П (в - 9)
 16. ВСТУП
   Найбільш істотною передумовою дозволу системної кризи, що охопила економіку Росії, є подолання стагнації у виробничій сфері, неспроможності великого числа підприємств - основної проблеми трансформаційної економіки. Орієнтація при її вирішенні на масову ліквідацію підприємств, які не зуміли адаптуватися до круто змінених умов економічної діяльності,
 17. ДОДАТОК
   ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ мотивує МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕЛІК ОЗНАК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ Функціональна складова економічної спроможності Ознаки економічної спроможності Ринкова спроможність - Успіх на ринку (ринках) виробленої продукції: реалізація всієї виробленої продукції; збереження, збільшення частки ринку; збереження, збільшення