« Попередня Наступна »

10.5. Видатки місцевих бюджетів


Видатки місцевих бюджетів в чому залежать від бюджетної політики, здійснюваної в державі, і ступеня децентралізації управління соціальною сферою. Все це є вирішальним фактором, що впливає на обсяг фінансових ресурсів, який проходить по каналах місцевих бюджетів, на їх питома вага у загальнодержавних бюджетних видатках.
Співвідношення обсягів видатків, що проходять через різні види бюджетів, у різних країнах не однаково. Так, у Німеччині, Фінляндії, Норвегії, Франції за рахунок територіальних бюджетів витрачається коштів більше ніж за рахунок центрального бюджету. Такі відмінності пояснюються певними рівнями фінансової відповідальності центральних і регіональних (місцевих) органів влади за здійснення головним чином соціальних програм, фінансування яких є найбільшою частиною бюджетних витрат.
Кошти місцевих бюджетів використовуються як на експлуатаційні, так і інвестиційні витрати. Тому у всіх країнах складається бюджет поточних витрат і бюджет розвитку, т. Е. Капітальні вкладення. Як правило, бюджет поточних витрат формується за рахунок податкових і неподаткових надходжень і направляється на покриття експлуатаційних витрат. Бюджет розвитку формується за рахунок субвенцій, місцевих позик, пожертвувань на будівництво.
У видатках місцевих бюджетів основне місце займають асигнування на соціально-культурні об'єкти. У Німеччині ці витрати становлять 1/4 видатків місцевих бюджетів, в Японії і Франції - більше 1/3, а в бюджетах Великобританії і США - понад 40%. У ряді країн (Німеччина, США) за рахунок територіальних бюджетів покриваються витрати на вищі навчальні заклади.
За рахунок місцевих бюджетів фінансується і охорону здоров'я. Наприклад, у Норвегії, Швейцарії, Фінляндії ці витрати складають більше 50% бюджетних витрат.
Найважливішою статтею видатків місцевих бюджетів є асигнування на житлово-комунальне господарство (житло, водоканалізаційні і транспортні підприємства, міський благоустрій, дорожнє господарство).
З регіональних бюджетів фінансуються витрати на утримання місцевих органів влади, правопорядку, в деяких країнах - судів.
Однією з істотних статей бюджетних витрат є витрати, пов'язані з погашенням позик і виплат відсотків по ним. Наприклад, у Франції на виплату відсотків по позиках і позиках доводиться виділяти більше 10%, а на погашення отриманих позик - близько 20% всіх витрат бюджетів муніципалітетів.

В Україні видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено Бюджетним кодексом.
Бюджетним кодексом передбачені критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Таке розмежування здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. Згідно цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані
ближче до споживачів (здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань);
2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України (здійснюються з бюджетів міст республіканського АРК та міст обласного значення, а також районних бюджетів);
3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України (здійснюються з бюджету АРК та обласних бюджетів).
З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Дайте визначення місцевих фінансів.
Яка роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку території?
Охарактеризуйте склад місцевих фінансових ресурсів.
Визначте сутність і значення місцевих бюджетів.
Які бюджети входять до складу місцевих бюджетів в Україні?
Назвіть джерела формування доходів місцевих бюджетів.
У чому полягають основні положення Європейської хартії місцевого управління відносно бюджетів самоврядування?
Назвіть основні доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Які доходи місцевих бюджетів не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів?
Охарактеризуйте основні видатки місцевих бюджетів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.5. Видатки місцевих бюджетів.

 1. Резюме: стимулюючий вплив субсидій
   Як вже говорилося раніше, місцева влада використовують субсидії для збільшення витрат місцевого бюджету та зниження місцевих податків. Зниження податків дозволяє місцевим громадянам витрачати частину субсидії на предмети особистого споживання. У зв'язку з цим необхідно відповісти на одне практичне питання: яка частка коштів, що виділяються у вигляді субсидії, використовується для фінансування додаткових місцевих
 2. Питання 20 Склад видаткових статей бюджету
   Відповідно до законодавства державні і місцеві бюджети складаються з дохідної та видаткової частин. Всі доходи і витрати розподіляються (або разфанічіваются) між бюджетами. Видатки бюджету - кошти, що направляються на фінансове забезпечення завдань і функцій держави та органів місцевого
 3. Муніципальні витрати
   - Кошти, що направляються органами місцевого самоврядування з бюджетів муніципальних утворень на вирішення питань місцевого значення.
 4. 13.2. Фінансування житлового господарства
   Видатки на фінансування житлово-комунального господарства здійснюються з регіональних і місцевих бюджетів. У федеральному бюджеті на 2003 рік видатки по цьому розділу не передбачені. У загальному обсязі видатків місцевих бюджетів видатки на утримання житла становлять 15-25% і залежать від рівня оплати населенням, встановленого органами місцевого самоврядування. У середньому по Росії населення
 5. Частина IV lt; Ї | Л органи місцевої влади
   kJo відміну від федерального уряду, чия міська політика носить в основному перерозподільчий характер, органи місцевої влади займаються розміщенням ресурсів. Вони прокладають вулиці, забезпечують функціонування міського пасажирського транспорту, системи державних шкіл, а також системи охорони правопорядку. В основі програм місцевих витрат лежать податки на майно,
 6. Місцевий фінансовий контроль
   контроль з боку органів місцевого самоврядування за складанням і виконанням місцевих бюджетів та позабюджетних місцевих фондів, а також за фінансовою діяльністю муніципальних
 7. Муніципальні витрати
   - Це кошти, що направляються органами місцевого самоврядування з бюджетів муніципальних утворень на вирішення питань місцевого значення. Державні витрати призначені для задоволення потреб суспільства в галузі розвитку економіки та соціальної сфери, управління державою, укріплення його обороноздатності і національної безпеки та ін. При цьому конкретні
 8. Відрахування місцевих податків з оподатковуваного доходу
   При розрахунку федерального податку платники податків можуть віднімати зі свого оподатковуваного доходу місцеві та штатні податки на дохід і майно. Візьмемо місто з наступними характеристиками: Мар'яна - середній виборець у місті - постатейно розподіляє свої відрахування в податковій декларації. У Мар'яни гранична податкова ставка дорівнює 28%. Всі місцеві податки підлягають вирахуванню.
 9. Неефективність як наслідок переливів
   На рис. 17-4 показано вплив переливу вигод на ефективність муніципальної влади. Гранична суспільна вигода від парків дорівнює граничної місцевої вигоді (вигоді громадян, що живуть на території даного муніципалітету) плюс граничної зовнішньої вигоді (вигоді людей, жівушій за межами даного муніципалітету). Муніципалітет встановлює рівень, на якому гранична місцева вигода дорівнює
 10. Огляд органів місцевої влади
   Населений пункт те саме кораблю: кожен повинен бути готовий взяти штурвал у свої руки. Генрік Ібсен У даній главі дається загальний огляд політики органів місцевої влади у сфері оподаткування і витрат. У першій частині глави представлена ??загальна інформація про органи місцевої влади, включаючи дані про програми витрат і джерела доходів. У другій і третій частинах мова йде про економічні