Головна
« Попередня Наступна »

106) Вільно плаваючий і фіксований валютні курси


За ступенем свободи коливання валютні курси діляться на фіксовані, плаваючі і змішані.
Фіксований валютний курс - уніфікована система валютних курсів на основі офіційних, узгоджених країнами - членами МВФ валютних паритетів, виражених у золоті або в доларах США. В основі фіксованого курсу лежить валютний паритет, т. Е. Офіційно встановлене співвідношення грошових одиниць різних країн.
Плаваючий валютний курс - механізм встановлення і підтримування курсу національної валюти, при якому він вільно змінюється в результаті взаємодії попиту і пропозиції на валютному ринку.
Змішаний валютний курс поєднує в собі елементи фіксованого і плаваючого валютних курсів. Прикладом такого валютного курсу є курс національних валют - країн Європейського валютного союзу, які були фіксовані в 1 ЕКЮ, а через нього відповідно жорстко прив'язувалися один до одного, але по відношенню до валют країн, що не входять в ЄВС, знаходилися у вільному плаванні.

По обліку інфляції валютні курси діляться на реальний і номінальний. Номінальний валютний курс показує обмінний курс валют, що діє в даний момент часу на валютному ринку країни. Реальний валютний курс - це номінальний валютний курс, скоригований з урахуванням інфляції в країнах. Для оцінки рівня інфляції використовують індекс цін, що відображає ступінь зміни загального рівня цін в країні. Найчастіше застосовується індекс споживач-
ських цін, який найкраще відображає рівень інфляції в країні. Курс національної валюти може змінюватися неодноразово в часі по відношенню до різних валют. Так, по відношенню до сильних валют він може падати, а стосовно слабких - підніматися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

106) Вільно плаваючий і фіксований валютні курси.

 1. 9.5. ВАЛЮТНИЙ СВОП
   Тепер, коли ми точніше визначили процентні свопи, можна детальніше розглянути валютні свопи. Один із способів визначення валютного свопа- це порівняти його зі спеціальним видом процентного свопу. Стандартний валютний своп аналогічний процентному свопу за винятком наступного: валюти, використовувані різними сторонами, різні, при погашенні свопу завжди відбувається обмін основними капіталами,
 2. 20. Валютний курс.
   Міжнародна торгівля товарами та послугами, рух капіталів нерозривно пов'язане з обміном валют. Зазвичай експортер обмінює іноземну в., Одержувану при продажу товару, на ненаціональний, яка надає платіжний засіб на території даної держави. Імпортер обмінює нац. в. на іноземну для оплати товарів, куплених за кордоном. Для забезпечення еквівалентності обміну необхідно
 3. Маржинальні свопи.
   Інший варіант для плаваючої сто-ку - замість використання ставки LIBOR додати до неї або ви-честь з неї маржу. Природно, такі свопи називаються мар-жінальнимі. Позичальник, що одержав фінансування по ставці LIBOR + 50 бп, може віддати перевагу своп зі ставкою LIBOR + 50 бп, а не зі ставкою LIBOR, зрівнюючи тим самим плаваючі потоки на-особистості. При цьому підсумковий результат мало відрізняється від
 4. 9.1. Визначення відсоткової І валютних свопів
   Щоб краще розуміти розвиток ринку свопів, ми повинні почати з базового визначення процентних і валютних свопів. У наступних пунктах цієї глави будуть детальніше розглянуті особливості двох основних типів свопів і наведено їх більш суворі і детальні визначення. Процентний своп - це: угода між двома сторонами про обмін потоками готівки, вираженими в одній валюті, але розрахованими
 5. 107) Проміжні валютні режими.
   До проміжним між фіксованим і «плаваючим» варіантами режиму валютного курсу можна віднести: -режим «ковзної фіксації» - центральний банк щодня встановлює валютний курс виходячи з певних показників: рівня інфляції, стану платіжного балансу, зміни величини офіційних золотовалютних резервів і ін .; -режим «валютного коридору» - центральний банк встановлює
 6. Позаринкові свопи.
   Більшість свопів розраховуються так, щоб жодна зі сторін не отримувала переваг, так що в підсумку сторони не повинні нічого платити один одному. Однак під позаринкових свопах фіксована ставка відрізняється від стандартної ринкової ставки, і, отже, одна сторона повинна виплачувати компенсацію інший. Такий своп може використовуватися, наприклад, коли компанія випускає облігації з
 7. 4. Інші різновиди свопів
   У своп-контракті сторони можуть погодити будь-який порядок обміну, в результаті виникають різні модифікації свопів. Різновиди свопів існують не тільки через виду базисного активу, а й через початок виконання свопу (з негайним початком протягом двох днів - спотовий своп, з відкладеним виконанням - форвардний); видів обмінюваних ставок (фіксована проти плаваючою; плаваюча
 8. Плаваючий курс національної валюти
   форма впливу емісійного банку на процес утворення курсу валюти шляхом скупки і продажу валюти на вільному валютному ринку. Спрямований на згладжування різких коливань ринкового курсу або на проведення тривалих маніпуляцій валютними курсами для вирішення власних зовнішньоекономічних
 9. Плаваючий валютний курс
   курс національної валюти по відношенню до валют інших країн, який вільно коливається залежно від попиту та пропозиції. Держава може регулювати курс тільки в порядку проведення так званих валютних інтервенцій (тобто скупки або масового продажу іноземної валюти) з урахуванням положення на валютному ринку. Перехід на П. в. к. був здійснений в кінці 60-х початку 70-х рр. в цілях
 10. Сутність світового валютного ринку
   Світова валютна система - це форма організації валютних відносин, регульованих національним валютним законодавством та міждержавними відносинами. Світова валютна система включає в себе наступні основні елементи: Світовий грошовий товар - який приймає кожною країною еквівалент виведеного з неї багатства і обслуговуючий її міжнародні відносини. Валютний курс - визначається як
 11. Кредитний своп
   полягає в обміні платежами, укладеними на умовах твердої і плаваючої процентної ставки. Суть кредитного свопу, також як і валютного, полягає в тому, що учасники ринку свопів мають різне уявлення про тенденції зміни ринкових умов. У разі кредитного свопу одні прагнуть закріпити процентну ставку, інші - зробити її плаваючою. Це може бути дуже зручно для компаній,
 12. 9.6. ОСНОВНІ ЗАСТОСУВАННЯ своп
   Процентні та валютні свопи відкривають багаті можливості для безлічі застосувань. Більш докладно ці питання будуть рас-дивитеся в главі 14 і 18; основні області застосування свопів іл-люстріруются наступними прикладами. Фіксація вартості фінансування. Компанія, що посіла під шестимісячну ставку LIBOR + 100 бп, побоюється, що процентні ставки можуть зрости протягом трьох залишаються років
 13. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА
   Валютна політика - це політика держави в галузі регулювання валютного ринку, яка характеризується різним ступенем його участі в цьому ринку. У зв'язку з цим розрізняють два типи валютної політики, заснованих на двох протилежних системах організації валютного курсу: система жорстко фіксованих валютних курсів і режим вільно плаваючих валютних курсів. В умовах фіксованих
 14. Зростання рівня цін на світовому ринку
   Зростання рівня цін світового ринку буде стимулювати вітчизняний експорт і знижувати імпорт товарів з інших країн. Подібне положення у зовнішній торгівлі буде збільшувати дохід (у) і може покращувати торговий баланс або призведе до зростання позитивного сальдо торгового балансу і платіжного балансу в цілому. Криві BP і IS зсуваються вправо (рис. 12.15а). При системі фіксованого курсу виникне
 15. 44. Валютний курс.
   Валютний (обмінний) курс - ціна одиниці іноземної валюти, виражена в кількості грошових одиниць національної валюти. Іноді має місце зворотна ситуація, є країни, в яких валютний курс показує, скільки одиниць іноземної валюти можна купити на одну одиницю національної валюти. Розрізняють два види режимів валютних курсів - плаваючий і фіксований. Плаваючий валютний курс - це
 16. Класифікація облігацій за способом виплати грошового доходу
   За таким ознакою облігації поділяються на три види. 1) облігації з фіксованим доходом (fixed); облігації зі змінним купоном: мінливий купон - заздалегідь спланований зростання або зниження купонної ставки; плаваючий купон - здійснюється прив'язка до зовнішнім індикатором; комбінації мінливого і плаваючого купона; бескупонние дисконтні
 17. Банківські позики за характером процентної ставки
   бувають двох видів: позики з фіксованою процентною ставкою; позички з плаваючою процентною ставкою. и фіксована процентна ставка залишається незмінною протягом усього терміну кредитування, позичальник сплачує заздалегідь обумовлену процентну ставку банку за користування позичкою рне залежності від змін ринкових процентних ставок на денежномринке. Банки з метою зменшення ризику недоотримання
 18. 3.1. Процентний своп
   Процентний своп є, мабуть, найбільш поширеною різновидом свопів. Він являє собою угоду про обмін процентними ставками. Процентний своп полягає в обміні боргового зобов'язання з фіксованою процентною ставкою на зобов'язання з плаваючою ставкою. Беруть участь у своп особи обмінюються тільки процентними платежами, але не номіналами. Платежі здійснюються в
 19. 102) Валютний курс і фактори його визначають.
   На валютному ринку національна валюта обмінюється на іноземну. Обмінний валютний курс - це ціна однієї валюти, виражена в іншій. Вона може визначатися попитом і пропозицією на валюти на відкритому необмеженій ринку або ж бути встановлена ??державою (у Росії - Центральним банком РФ). Найчастіше курс валюти визначається залежно від співвідношення попиту і пропозиції тієї чи
 20. Гнучкий валютний курс
   валютний курс, який визначається ринковими факторами, що діють на валютному ринку. Гнучкий курс часто називають