« Попередня Наступна »

10.6.2. Вплив засобів масової інформації

 Кілька питань, поставлених перед респондентами в ході дослідження КЕМШБ, торкалися вплив на споживача засобів масової інформації. Пекінські і шанхайські споживачі були опитані про те, коли і скільки разів на тиждень вони дивляться телевізор і слухають радіо. Опитування проводилося за семибальною шкалою з метою встановити причину, по якій люди дивляться рекламу. Належать вони до неї як до обдурювання, розвазі або дійсно вважають її інформативною.
Таблиця 10.3. Потенційні можливості теле- та радіореклами
1 Іросмотр ТБ, Час Прослуховування Час
годин перегляду радіопрограм, прийому
в тиждень ТБ * годин на тиждень радіопередач *
Пекін
Середнє 2,62 4,9 1,68 3,97
Стандартне відхилення 1,16 0,74 1,01 2,38
Шанхай
Середнє 2,64 4,94 1,79 3,20
21:00 годину, 5 -
Значення 3 відповідає діапазону 13:00 - 17:00 годин, 4 - діапазону 17:00 пізніше 21:00 години.
Як видно з табл. 10.3, між споживачами Пекіна і Шанхая існує не так вже багато відмінностей: і ті й інші дивляться телевізор приблизно 2,6 години на тиждень, головним чином біля 9:00 вечора.
Стандартне відхилення 1,08 0,69 0,95 2,28
Крім того, жителі обох міст вважають поточну рекламу на телебаченні не дуже інформативною (від 5,39 до 5,58 балів за семибальною шкалою, на якій значення 1 відповідає високої інформативності, а значення 7 - повного її відсутності). Телевізійну рекламу вони вважають приємним проведенням часу (4,12-4,32 бала), розвагою (3,82-4,07 бала) або відвертим обдурюванням (3,1-3,25 бали).

В анкетах КЕМШБ також стояло питання про використання мережі Інтернет. 32 з 436 (або 7,3%) опитаних пекінських споживачів постійно користуються Інтернет. У Шанхаї відповідний показник склав 69 з 494 опитаних, або 14%.
10.6.3. Значення властивостей товару
Властивості товару, якість, торгова марка і меншою мірою його ціна є важливими факторами, що визначають купівельні переваги. У даному розділі ми проводимо детальний аналіз цих факторів. У ході опитування респонденти оцінили вплив властивостей, ціни, функціональних можливостей, якості та іміджу торгової марки товару за семибальною шкалою, де значення 7 відповідало відповіді «дуже сильне». Також досліджувалося питання, яке значення для стимулювання попиту мають оформлення та упаковка товару, реклама і асортимент. На рис. 10.4 зображені результати аналізу відповідей на перераховані вище питання за допомогою СОК. Зокрема, ми прийшли до висновку, що:
літні люди приділяють більше увагу якості і ціні товару, ніж його властивостям, упаковці або асортименту; реклама та промоутерські заходи мають найменший вплив на переваги цієї групи споживачів;
люди середнього віку надають властивостями і якістю товарів більше значення, ніж усім іншим факторам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

10.6.2. Вплив засобів масової інформації

 1. Стаття 1. Свобода масової інформації
   У Російській Федерації пошук, отримання, виробництво і розповсюдження масової інформації, ... не підлягають обмеженням, за винятком передбачених законодавством Російської Федерації про засоби масової
 2. Масовий маркетинг
   - Пов'язаний з забезпеченням масового виробництва, поширення і стимулювання збуту одного і того ж товару для різних
 3. 1.4. Витяги з нормативних актів про доступ до інформації
   Конституція РФ Стаття 29 ... 4. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається Федеральним законом. 5. Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється. Закон РФ «Про засоби масової
 4. 28. Процес оцінки нерухомості
   Оцінка нерухомості може бути масовою й індивідуальною. Масова оцінка нерухомості - оцінка великої кількості об'єктів на певну дату з використанням стандартних методик і статистичного
 5. Маркетинг масовий
   маркетингові дії в галузі виробництва, розподілу, збуту та стимулювання продажу однотипних товарів для масового споживача. М. м. Використовується по товарах і виробам, для яких апріорі пропонується широкий ринок збуту. Це можуть бути продукти харчування, одяг і
 6. Стаття 38. Право на отримання інформації
   Громадяни мають право на оперативне одержання через засоби масової інформації достовірних відомостей про діяльність державних органів і організацій, громадських об'єднань, їх посадових осіб. Державні органи та організації, громадські об'єднання, їх посадові особи надають відомості про свою діяльність засобам масової інформації за запитами редакцій, а також шляхом
 7. Стаття 58. Відповідальність за утиск свободи масової інформації
   Утиск свободи масової інформації, тобто перешкоджання в якій би то не було формі з боку громадян, посадових осіб державних органів і організацій, громадських об'єднань законній діяльності засновників, редакцій, видавців і розповсюджувачів продукції засоби масової інформації, а також журналістів, у тому числі за допомогою : здійснення цензури; втручання в
 8. Високий рівень забруднення навколишнього природного середовища і порушення стійкості природних комплексів регіонів під впливом антропогенних і техногенних навантажень.
   Дана кризова ситуація може призвести до деградації природного середовища, катастрофічного зростання захворюваності населення, масової його міграції в інші, більш благополучні регіони
 9. Теорія масового обслуговування
   досліджує на основі теорії ймовірностей математичні методи кількісної оцінки процесів масового обслуговування і дозволяє будь-яке з структурних підрозділів промислового підпри-ємства представити як об'єкт системи обслуговування. Спільною особливістю всіх завдань, пов'язаних з масовим обслуговуванням, є випадковий характер досліджуваних явищ. Кількість вимог на обслуговування і
 10. 6.1. Поняття і зміст сегментації ринку
   Сучасний зміст процесу сегментації ринку є результатом еволюції концепції маркетингу. Перш ніж виробник став розглядати ринок як диференційовану структуру залежно від груп споживачів і споживчих властивостей товару його погляди, і свідомість пройшли через різні методи маркетингу: масовий, товарно-диференційований, цільовий. Метод масового маркетингу
 11. Масове виробництво
   Масове виробництво характеризується виготовленням окремих видів продукції у великих кількостях на вузькоспеціалізованих робочих місцях протягом тривалого періоду. Механізація і автоматизація масового виробництва дозволяють значно знизити частку ручної праці. Для масового виробництва характерні незмінна номенклатура виготовлених виробів, спеціалізація робочих місць на
 12. Вибрати засоби масової інформації
   Так звані "авторитетні видання" найкраще підходять у випадку посад менеджерів або фахівців. Масову пресу, особливо вечірні газети, можна використовувати при пошуку таких працівників, як торгові представники і технічний персонал. Місцеві видання явно є кращими пошуку адміністративного персоналу і робітників. Професійні та економічні журнали прямо звертаються до вашої
 13. Засоби реклами
   Подібно всім нормальним людям, фахівці реклами дивляться телевізор, слухають радіо, читають газети і журнали. Але як професіонали, вони розглядають засоби масової інформації як носії, що доставляють рекламні звертання аудиторії зібраної завдяки основному (не рекламний) матеріалу, який пропонує радіо - і тілі - станції, газети чи журнали. Оскільки доходи журналів і газет
 14. Стаття 47. Права журналіста
   Журналіст має право: 1) шукати, запитувати, одержувати і поширювати інформацію; 2) відвідувати державні органи та організації, підприємства та установи, органи громадських об'єднань або їх прес служби; 3) бути прийнятим посадовими особами у зв'язку із запитом інформації; 4) отримувати доступ до документів і матеріалів, за винятком їх фрагментів, що містять відомості, що становлять
 15. Макросередовище маркетингу
   - Сукупність глобальних соціально-демографічних, економічних, політичних, природно-географічних, інформаційних сил і факторів, які впливають на ринок в цілому, в тому числі на маркетинг кожної окремо взятої фірми / підприємства. До макросреде відносяться наступні сили і фактори: соціально-демографічна середу; економічне середовище; правова і політична середа;