Головна
« Попередня Наступна »

14.3. Державний і муніципальний борг, його класифікація

 Залучені державні та муніципальні запозичення формують державний і муніципальний борг. До збільшення боргових зобов'язань призводить також надання органами влади та органами місцевого самоврядування гарантій за зобов'язаннями інших позичальників. Тому державний і муніципальний борг являє собою боргові зобов'язання, що випливають із запозичень і гарантій, пре-
доставлених органами влади та органами місцевого самоврядування за зобов'язаннями інших осіб.
У загальному вигляді державний і муніципальний борг можна визначити як боргові зобов'язання органів державної влади та органів місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами (резидентами і нерезидентами), іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи зобов'язання за наданими державним і муніципальним гарантіям.

Державний і муніципальний борг виражає собою результат взаємозв'язків органів влади та органів місцевого самоврядування зі своїми партнерами в частині формування фондів запозичених коштів для задоволення загальнодержавних (включаючи місцеві) потреб і відтворювальних потреб суб'єктів господарювання (у частині гарантування їх запозичень). Його динаміка характеризується рядом кількісних параметрів, що відображають ті чи інші процеси в його русі, а стан на певну дату - сумарну величину непогашених боргових зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

14.3. Державний і муніципальний борг, його класифікація

 1. Терміни та визначення:
   Державний кредит, державні позики, прямі кредити, державні гарантії, бюджетний кредит, державні боргові активи, чистий державний борг, капітальний борг, основний борг, поточний борг, державний внутрішній і зовнішній борг, конверсія, консолідація, уніфікація, відстрочення погашення, списання боргу, анулювання боргу, реструктуризація, рефінансування боргу,
 2. Державний і муніципальний борг
   - Боргові зобов'язання органів державної влади та органів місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами (резидентами і нерезидентами), іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи зобов'язання за наданими державним і муніципальним
 3. Реструктуризація державного або муніципального боргу
   засноване на угоді сторін припинення боргових зобов'язань, складових державний чи муніципальний Борг, з їх заміною іншими борговими зобов'язаннями, що передбачають інші умови обслуговування і погашення
 4. 14.2. Державний і муніципальний борг
   Борги бюджетів різних рівнів в силу особливостей запозичень, відрізняються. Державним боргом Російської федерації є боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи зобов'язання за державними гарантіями, наданих Російською
 5. Основний державний чи муніципальний борг
   - Номінальна вартість всіх боргових зобов'язань органу державної влади чи органу місцевого самоврядування та гарантованих ними запозичень інших
 6. Внутрішній борг
   Державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній борг являє собою величину заборгованості своїм громадянам і підприємствам. Він існує у вигляді суми випущених і непогашених боргових
 7. Державний борг Російської Федерації: зміст, форми і динаміка розвитку
   Обсяг непогашених боргових зобов'язань держави називається державним боргом. Загальне поняття державного боргу Російської Федерації, його склад, принципи управління та порядок обслуговування законодавчо закріплені в Бюджетному кодексі Російської Федерації. У державний борг Російської Федерації входять боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними
 8. МУНІЦИПАЛЬНИЙ БОРГ
   - Сукупність боргових зобов'язань муніципального
 9. Класифікація державного та муніципального боргу
   може проводитися за різними ознаками. Зазвичай використовуються сліду-ющие: економічний ознака (ступінь охоплення сукупності зобов'язань), тип позичальника, форма боргових зобов'язань, терміновість боргових зобов'язань, ринок запозичень, тип кредитора, валюта запозичень, офіційний (бюджетний) ознака. Залежно від ступеня охоплення сукупності зобов'язань (за економічною ознакою)
 10. 22. Класифікація боргових зобов'язань. Державний і муніципальний борг
   У БК РФ наводиться класифікація боргових зобов'язань, залежно від терміну їх погашення: - на короткострокові (до року) - середньострокові (понад 1 року до 5 років) - довгострокові (понад 5 років до 30 років) За формою боргові зобов'язання поділяються на: - - кредитні угоди і договори, укладені від імені РФ з банками, іноземними державами міжнародними фінансовими організаціями; -
 11. 22. Класифікація боргових зобов'язань. Державний і муніципальний борг
   У БК РФ наводиться класифікація боргових зобов'язань, залежно від терміну їх погашення: - на короткострокові (до року) - середньострокові (понад 1 року до 5 років) - довгострокові (понад 5 років до 30 років) За формою боргові зобов'язання поділяються на: - - кредитні угоди і договори, укладені від імені РФ з банками, іноземними державами міжнародними фінансовими організаціями; -
 12. 22. Класифікація боргових зобов'язань. Державний і муніципальний борг
   У БК РФ наводиться класифікація боргових зобов'язань, залежно від терміну їх погашення: - на короткострокові (до року) - середньострокові (понад 1 року до 5 років) - довгострокові (понад 5 років до 30 років) За формою боргові зобов'язання поділяються на: - - кредитні угоди і договори, укладені від імені РФ з банками, іноземними державами міжнародними фінансовими організаціями; -
 13. Розділ 3. Державні і муніципальні фінанси (публічні фінанси)
   Економічний зміст і значення державних і муніципальних фінансів. Моделі організації публічних фінансів у федеративних і унітарних державах. Бюджет і бюджетна система РФ. Державні позабюджетні фонди. Державний і муніципальний кредит. Управління публічним боргом. Рекомендована література: [2, 5, 10,
 14. Поточний державний чи муніципальний борг
   - Сума майбутніх витрат по виплаті доходів кредиторам за всіма борговими зобов'язаннями, прийнятими на себе органом державної влади або органом місцевого самоврядування, і по погашенню ними зобов'язань, термін оплати яких
 15. І. Д. Мацкуляк1. Державні і муніципальні фінанси: Підручник. - Вид. 2-е, доп. і перераб. / Під заг. ред. І. Д. Мацкуляк. - М .: ІЗЛ-во РАГС, 2007. - 640 с., 2007
 16. Державний і муніципальний борг.
   Залучені держ і муніципальні запозичення формують держ і муніципальний борг. У загальному вигляді держ і муніципальний борг предствляет собою боргові зобов'язання органів державної влади та органів місцевого самоврядування перед фіз і юр особами, резидентами і нерезидентами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права, включаючи зобов'язання по
 17. Капітальний державний чи муніципальний борг
   - Сума випущених і непогашених органом державної влади або органом місцевого самоврядування боргових зобов'язань і гарантованих ними зобов'язань інших осіб, включаючи відсотки, які повинні бути виплачені за цими
 18. Уніфікація державних або муніципальних позик
   - Об'єднання кількох раніше випущених державних або муніципальних позик в одному новому державному або муніципальному
 19. Контрольні питання
   Яке економічний зміст державних і муніципальних фінансів? Чим зумовлена ??необхідність існування державних і муніципальних фінансів? Які фактори впливають на організацію державних і муніципальних фінансів? Який склад фінансових ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування? Які джерела фінансових ресурсів органів державної влади та
 20. Державні і муніципальні позики
   - Передача в розпорядження позичальника коштів шляхом придбання позикодавцями державних і муніципальних цінних