« Попередня Наступна »

15.3. Пенсійний фонд Російської Федерації, особливості його функціонування

 Пенсійний фонд Російської Федерації - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету, призначений для фінансового забезпечення захисту громадян від особливого виду соціального ризику - втрати заробітку (або іншого постійного доходу) внаслідок втрати працездатності при настанні старості, інвалідності; для непрацездатних членів сім'ї - смерть годувальника; для окремих категорій трудящих - тривалого виконання певної професійної діяльності.
Пенсійний фонд Російської Федерації є державним соціальним позабюджетним фондом, кошти якого не входять до складу федерального бюджету, не можуть використовуватися на інші цілі і вилученню не підлягають.
Пенсійний фонд Російської Федерації як самостійний позабюджетний фонд розпочав своє функціонування в 1991 р (до того пенсійне забезпечення громадян здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету СРСР), і головною причиною виникнення Пенсійного фонду РФ була необхідність виділення надзвичайно важливих для суспільства витрат з виплати пенсій в спеціальну групу і забезпечення їх цільовими, закріпленими за цими витратами самостійними джерелами доходів. Він входить в одне з ланок сфери державних фінансів і є основною матеріальною базою пенсійної системи Російської Федерації.
Відповідно до проведеної в Росії реформою пенсійного забезпечення суттєво змінився порядок формування доходів і напрями витрачання коштів цього фонду.
Початок пенсійної реформи прийнято відносити до 1995 року, коли була розроблена і прийнята Концепція реформи системи
пенсійного забезпечення в Російській Федерації (перший етап реформи), що передбачає формування дворівневої системи державних пенсійних виплат: базової пенсії, що надається незалежно від наявності трудового стажу у фіксованих розмірах, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму пенсіонера і залежно від ступеня втрати працездатності, і трудовий, або страховій, пенсії, розмір якої визначається з урахуванням трудового (страхового) стажу, пов'язаного з тривалістю сплати страхових внесків та заробітку. Крім цього були передбачені переклад пільгового пенсійного забезпечення в сферу додаткових професійних пенсійних систем, введення солідарної матеріальної відповідальності роботодавця і працівника за сплату страхових внесків, персоніфікація страхових внесків, створення резервного фонду Пенсійного фонду РФ і деякі інші заходи.
За період, що минув після 1995 року, ряд положень Концепції був реалізований, зокрема здійснено перехід на персоніфікований облік страхових внесків та новий порядок обчислення і збільшення державних пенсій на основі індивідуального коефіцієнта пенсіонера. Разом з тим в умовах незавершеності намічених перетворень модель пенсійної реформи в 1998 р була істотно змінена.
Так, Програмою пенсійної реформи в Російській Федераціі2 (другий етап) пропонувалося поетапне введення накопичувального методу фінансування виплати державних пенсій, а також перехід в рамках персоніфікованого обліку до умовно-накопичувального механізму, згідно з яким числення трудових пенсій слід із суми сплачених страхових внесків. Однак намічені заходи не були реалізовані, в тому числі і через фінансової кризи 1998 р Тому в 2001 р був прийнятий модифікований варіант Програми, схвалений Урядом Російської Федерації 17 квітня 2001 (третій етап реформування пенсійної системи
теми). Тоді ж був прийнятий пакет законів, що визначають новий порядок пенсійного забезпечення в Російській Федерації, який суттєво змінив і механізм функціонування Пенсійного фонду Російської Федерації.
Відповідно до прийнятих в 2001 р законами в даний час через Пенсійний фонд Російської Федерації здійснюються виплати по державному пенсійному страхуванню і державному пенсійному забезпеченню. Громадяни, застраховані по обов'язковому пенсійному страхуванню, мають право на отримання трудової пенсії, яке реалізується у разі сплати страхових внесків. Особи, які з тих чи інших причин не охоплені пенсійним страхуванням, мають право на пенсію за державним пенсійним забезпеченням.
 До них відносяться:
федеральні державні службовці;
військовослужбовці;
громадяни, постраждалі внаслідок радіаційних або техногенних катастроф;
учасники Великої Вітчизняної війни;
непрацездатні громадяни.
Трудові пенсії в Російській Федерації складаються з наступних складових частей5:
базової - фіксованої частини, установлюваної в твердій сумі, розмір якої диференціюється залежно від виду пенсії (по старості, інвалідності або з нагоди втрати кор-
вальника), встановленої групи інвалідності та наявності утриманців;
страхової - диференційованої частини, залежної від результатів праці застрахованої особи, розкритих на його індивідуальному особовому рахунку у формі розрахункового (умовного) пенсійного капіталу, під яким розуміється обсяг придбаних пенсійних прав у зв'язку зі сплатою страхових внесків протягом усієї трудової діяльності з урахуванням індексації;
накопичувальної - частини, що обчислюється з накопичених сум страхових внесків та інвестиційного доходу, врахованих у спеціальній частині індивідуального особового рахунку застрахованої особи.
Базова частина трудової пенсії покликана забезпечити мінімальний гарантований дохід при настанні страхового випадку; розмір страхової та накопичувальної частин трудової пенсії визначається Федеральним законом від 17.12.2001 № 173-ФЕ «Про трудові пенсії в Російській Федерації».
Виплата пенсії з обов'язкового пенсійного страхування і державному пенсійному забезпеченню здійснюється Пенсійним фондом Російської Федерації з розмежуванням джерел, за рахунок яких фінансуються дані виплати (табл. 15.2).
Доходи і витрати Пенсійного фонду Російської Федерації можна умовно розділити на наступні частини, пов'язані з:
функціонуванням обов'язкового пенсійного страхування;
державним пенсійним забезпеченням;
додатковим пенсійним забезпеченням.
В даний час доходи Пенсійного фонду Російської Федерації формуються за рахунок таких джерел:
відрахувань від єдиного соціального податку;
відрахувань від єдиного податку за спеціальними режимами оподаткування;
страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування;
страхових внесків за додатковим тарифом для роботодавців - організацій, що використовують працю членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації;
Таблиця 15.2
Основні групи доходів Пенсійного фонду Російської Федерації та напрями їх використання
Види пенсій
Пенсії
Частини трудової пенсії
Джерело доходів Пенсійного фонду Російської Федерації
Базова
Страхова
Накопичувальна
З обов'язкового пенсійного страхування
Частина ЕСН, що зараховується у дохід федерального бюджету
Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, що зараховуються до бюджету Пенсійного фонду РФ
По старості По інвалідності
З нагоди втрати кормільца1
По обов'язковому пенсійному забезпеченню
Кошти федерального бюджету
За вислугу років По старості По інвалідності
Соціальна пенсія
інших джерел, не заборонених законодавством Рос-сийской Федерації.
Структура доходів Пенсійного фонду Російської Федерації представлена ??на рис. 15.2.
0,9%
0,7%


38,0%
43,8% Q ^ j інші надходження
Доходи, отримані від розміщення сум страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії
| Єдиний мінімальний податок
Ш Засоби єдиного соціального податку, що надходять з федерального бюджету Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування на виплату страхової частини трудової пенсії
L \\ Y | Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування I \ vnN на виплату накопичувальної частини трудової пенсії
| | | || Кошти федерального бюджету
Доходи, отримані від розміщення тимчасово вільних коштів | | Недоїмка, пені, інші фінансові санкції

 Мал. 15.2. Структура доходів Пенсійного фонду Російської Федерації
в 2004 р

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

15.3. Пенсійний фонд Російської Федерації, особливості його функціонування

 1. Пенсійний фонд Російської Федерації
   - Фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету, є основною матеріальною базою пенсійного забезпечення. Це найбільший з усіх державних позабюджетних фондів, важливе місце якого в складі фінансової системи Російської Федерації пояснюється його соціальною значимістю (в Росії близько 35 млн пенсіонерів) і великим об'ємом мобілізуються в ньому фінансових
 2. Список літератури
   Казакова Е. С. З 2010 р підприємці сплачують страхові // Індивідуальний підприємець: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009. - № 5. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс». Валова С. Перевірки позабюджетними фондами з 1 січня // Заклади фізичної культури і спорту: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2009. - № 11. -
 3. 7.2. Пенсійний фонд Російської Федерації
   Пенсійний фонд Російської Федерації - це централізований фонд держави, що забезпечує формування та розподіл фінансових ресурсів в цілях пенсійного забезпечення громадян Російської Федерації. Пенсійний фонд Російської Федерації - один з найбільших і найбільш значущих соціальних інститутів Росії. Обсяг одержуваних Пенсійним фондом Російської Федерації доходів і виконуваних ним
 4. Державні фінанси на федеральному рівні
   складаються з федерального бюджету та державних позабюджетних фондів РФ. Згідно ст. 144 Бюджетного кодексу РФ статус державних позабюджетних фондів РФ мають тільки наступні соціальні позабюджетні фонди: Пенсійний фонд Російської Федерації; Фонд соціального страхування Російської Федерації; Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
 5. Надходження єдиного соціального податку
   займають найбільшу питому вагу в доходах Фонду соціального страхування Російської Федерації. Порядок розрахунку сум єдиного соціального податку, що зараховується до цього Фонду, в цілому аналогічний порядку, що застосовується для Пенсійного фонду Російської Федерації. Ставки єдиного соціального податку, що зараховується до Фонду соціального страхування (ст. 241 НК РФ), так само, як і для інших позабюджетних фондів,
 6. Головні завдання Пенсійного фонду РФ
   91. Головними завданнями Пенсійного фонду РФ є: виплати відповідно до чинного на території Російської Федерації законодавством, міждержавними і міжнародними договорами державних пенсій у вигляді трудових, військових і соціальних допомог, а також пенсій по інвалідності, у тому числі громадянам, які виїжджають за межі Російської Федерації; виплати допомоги по догляду за
 7. 8. державних позабюджетних фондів
   Поза федерального бюджету утворюються державні фонди грошових коштів, керовані органами державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційних прав громадян: на соціальне забезпечення за віком; соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших випадках,
 8. 15.4. Фонд соціального страхування Російської Федерації, його значення
   Фонд соціального страхування Російської Федерації - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і призначений для реалізації прав громадян на соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей (ст. 143 БК РФ). Слід підкреслити, що за рахунок коштів даного фонду фінансується тільки частина ризиків державного соціального
 9. Витрати Пенсійного фонду Російської Федерації
   можна розділити на наступні групи (рис. 15.3): з обов'язкового пенсійного страхування; по державному пенсійному забезпеченню; на додаткове пенсійне забезпечення; на фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності фонду; Інші витрати. Як видно з рис. 15.3, значну частину (89%) витрат Пенсійного фонду Російської Федерації займають витрати по обов'язковому
 10. Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
   є державним некомерційним установою. Основними із а д а ч а м і Федерального фонду обов'язкового медичного страхування є: фінансове забезпечення встановлених законодавством прав громадян на медичну допомогу за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування і створення умов
 11. Управління Пенсійним фондом Російської Федерації.
   Для оперативного управління коштами Пенсійного фонди РФ створена організація з однойменною назвою - Пенсійний фонд РФ, з трирівневої структурою управління, що відображає особливості Росії як федеративної держави: на федеральному рівні - центральний апарат, представлений Правлінням і його постійно діючим виконавчим органом - виконавчою дирекцією; на регіональному рівні
 12. Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування.
   Основним джерелом формування доходів Пенсійного фонду Російської Федерації є обов'язкові страхові внески роботодавців та осіб, що займаються індивідуальним підприємництвом. У 2004 р на їхню частку припадає більше 45% загального обсягу доходів, у тому числі 38% складають страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування на виплату страхової частини трудової пенсії, 7,7% - на виплату
 13. Пенсійний фонд Російської Федерації
   - Фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету, призначений для фінансового забезпечення захисту громадян від особливого виду соціального ризику - втрати заробітку (або іншого постійного доходу) внаслідок втрати працездатності при настанні старості, інвалідності; для непрацездатних членів сім'ї - смерть годувальника; для окремих категорій трудящих - тривалого виконання
 14. Надходження єдиного соціального податку.
   Суми єдиного соціального податку, що надходять з коштів федерального бюджету на виплату базової частини трудових пенсій, складають більше 43% у загальному обсязі доходів Пенсійного фонду Російської Федерації. Порядок розрахунку цього податку загальний для всіх позабюджетних фондов1. Сума єдиного соціального податку, що підлягає сплаті до федерального бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих
 15. Сутність Пенсійного фонду РФ
   Пенсіошй фонд Росії - це своєрідний механізм державного управління грошовими коштами пенсійного забезпечення, які перебувають у державній власності, але не входять до складу бюджету, інших фондів і вилученню не підлягають. Основний принцип, покладений в основу створення пенсійних фондів, - принцип солідарності поколінь. Його суть полягає в необхідності забезпечення
 16. Інші засоби.
   До їх числа відносяться доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, штрафні санкції та пені, інші надходження, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб. Так, ст. 29 Федерального закону від 15.12.2001 № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» визначено, що громадяни Російської Федерації має право добровільно вступити в правовідносини з обов'язкового
 17. Контрольні питання
   Вкажіть фінансові механізми, що відповідають двом моделям соціального захисту. Що таке соціальне страхування? Перерахуйте принципи соціального страхування. Перерахуйте, які державні позабюджетні фонди функціонують в даний час в Російській Федерації? Які правові акти регулюють діяльність державних позабюджетних фондів в Російській Федерації? Назвіть основні види