Головна
« Попередня Наступна »

17.6. Журнал реєстрації

 Для виконання адміністративних обов'язків часто потрібно з'ясувати, які події відбувалися в певний момент часу або які дії виконував той чи інший користувач. Для цих цілей призначений журнал реєстрації.
Для відкриття журналу реєстрації виберіть пункт «Сервіс» - «Журнал реєстрації».
У цьому журналі можуть фіксуватися різні події. З його допомогою адміністратор може отримати історію роботи користувачів з системою.
Журнал ведеться в обох режимах («Конфігуратор» і «1С: Підприємство»).
Налаштування журналу проводиться в Конфігураторі.
Для налаштування журналу реєстрації виберіть пункт «Адміністрування» - «Налаштування журналу реєстрації». Вкажіть потрібний режим реєстрації подій в журналі реєстрацій. Найменування режимів реєстрації розташовані в порядку ступеня подробиці (зверху вниз).
Для відключення реєстрації виберіть «Не реєструвати». Для збереження записів журналу реєстрації в файл відкрийте журнал реєстрації і виберіть пункт «Файл» - «Зберегти
копію ». На екран виводиться діалог вибору каталогу і файлу, в який буде проведено вивантаження, а також тип файлу (за замовчуванням вказується тип журналу реєстрації «* .elf»). Вивантаження також можлива у форматі XML.
Для перегляду архіву записів журналу реєстрації виберіть пункт «Файл» - «Відкрити» і в стандартному діалозі вибору файлу вкажіть тип файлу журналу реєстрації (* .elf). Виберіть потрібний файл архіву і натисніть кнопку «Відкрити» («Open»).
Налаштування списку проводиться у вікні, що викликається командою меню «Дії» - «Налаштування списку».
За допомогою команди меню «Дії» - «Вивести список» можна вивести журнал в табличний і текстовий документ для друку.
У Журналі реєстрації можна встановити відбір. Налаштування відбору викликаються вибором пункту «Дії» - «Відбір» журналу реєстрації.
За допомогою налаштувань відбору можна встановити фільтри подій.

На закладці «Основні» проводиться установка фільтрів відбору по періоду, найменуванню комп'ютера, користувачеві, ступенем важливості подій, коментарю. Якщо запущено кілька додатків, то в списку додатків можна вказати, події яких саме додатків слід відбирати. У списку подій вказується, які види подій потрібно включити у відбір. Вкажіть спосіб відбору подій:
Вибір «Фільтрувати динамічно» дозволяє використовувати встановлений фільтр відбору динамічно, т. Е. Нові події, що задовольняють умовам, будуть автоматично включатися в перегляд журналу реєстрації.
Вибір «Відібрати відразу» виконується швидше, ніж попередній режим, але не дозволяє динамічно оновлювати журнал.
На закладці «Інші» вказуються дані, за якими буде проводитися відбір подій, інформація про яких представлена ??в колонках «Метадані», «Дані» і «Представлення даних» журналу реєстрації.
У табличному полі «Метадані» міститься список метаданих, представлених в журналі метаданих. Встановіть прапорці для тих метаданих, за якими потрібно зробити відбір.
У полі «Дані» вибирається об'єкт інформаційної бази, за яким потрібно відібрати події.
У полі «Представлення даних» вказується строкове представлення
Для використання параметрів відбору надалі натисніть кнопку «Відбори».
Для виклику списку збережених раніше відборів в діалозі настройки відборів натисніть кнопку «Відбори». Список відборів містить всі відбори, виконані раніше, настройки яких були збережені. Для виконання відбору досить вибрати його в списку і натиснути кнопку «Відновити». Для збереження параметрів відбору введіть його ім'я та натисніть кнопку «Зберегти».
Використовуючи пункт меню «Дія» - «Подія ...», можна побачити дані по конкретній події журналу реєстрації. Ці відомості можна лише переглянути.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

17.6. Журнал реєстрації

 1. Л І Т Е Р А Т У Р А
   1. Царгородський А. В. Дослідження динамічних властивостей фінансового ринку Журнал Аудит і фінансовий аналіз №4 2009р. 2. Ю. А. Чеботарьов Торгові роботи, що замінюють людини. Журнал Банківська справа № 8 2007р. 3. Арнольд І. М. Теорія катастроф. Сов радіо
 2. 4.3. Інтервал видимості
   Інтервал видимості журналу визначає, за який період часу буде видно документи при перегляді журналу. Поточний інтервал видимості виводиться в заголовку вікна журналу в дужках після назви журналу. За допомогою інтервалу видимості можна обмежити обсяг перегляду записів у журналі документів. Коли вікно з журналом виводиться на екран, інтервал видимості автоматично встановлюється таким, як
 3. Ордолібералізм
   дане поняття пов'язане з назвою журналу «Ордо», перший номер якого вийшов під редакцією професора Фрайбурзького університету Вальтера Ойкена (1891-1950). Назва придумана Ойкеном і означає «Строй змагання». За назвою журналу нерідко замість терміна «неолібералізму» вживається термін «ордолібералізм» (див.
 4. 18.9. Журнал реєстрації
   Журнал реєстрації призначений для реєстрації системних подій і дій користувачів. За замовчуванням він відключений, так як його ведення вимагає деяких додаткових витрат при роботі системи. Щоб включити його, необхідно вибрати пункт меню «Адміністрування» - «Налаштування журналу реєстрації» та вказати рівень важливості подій, які будуть реєструватися в журналі: Для виконання
 5. ЛІТЕРАТУРА
   Авдокушин Є. Ф. Міжнародні економічні відносини. М., 1998.. Вишневська Я. Ринок робочої сили - нові тенденції // МЕ і МО, 1999. №8. 3УДавиденко Є. Л. Концептуальні засади зовнішнього запозичення Республіки Білорусь // Білоруський журнал міжнародного права і міжнародних відносин. 1998. №3. Кірєєв А. П. Міжнародна економіка. У 2 ч. М., 1997. Ч. 1. Гол. 10. Мігас В. В., Нечай А. А.
 6. Метод оцінки за вирішальної ситуації.
   Фахівці з оцінки готують список описів "правильного" і "неправильного" поведінки працівників в окремих ситуаціях і розподіляють їх за рубриками відповідно до характером роботи. Особа, що проводить оцінку, готує журнал для записів по кожному оцінюваному працівникові, в який вносить приклади поведінки по кожній рубриці. Потім цей журнал використовується для оцінки результативності праці. Як
 7. Журнал банківських розрахункових документів
   Журнал Банківські розрахункові документи (меню Банк - * Банківські розрахункові документи) призначений для узагальнення в одному списку інформації про всі документи підсистеми обліку банківських операцій. Якщо в налаштуваннях користувача (меню Сервіс - * Налаштування користувача) не встановлений прапорець Облік по всіх організаціях, то у формі журналу наводяться банківські документи тільки тій організації, яка
 8. Звіти по касових операціях
   За касовими операціями необхідно вести журнал реєстрації касових документів, касову книгу. Крім того, в кінці кожного місяця приято складати узагальнюючі реєстри синтетичного та аналітичного обліку. В 1С: Бухгалтерії 8 для складання журналу і касової книги призначені спеціалізовані звіти, а для формування регістрів - стандартні звіти. Журнал реєстрації касових документів
 9. Класифікація обліковіх регістрів
   І. За зовн. вигляд: 1) бухгалтерські книги, Які застосовують для ведення запісів з синтетичного и АНАЛІТ. обліку; тут всі листки пронумеровано, на Последний стор. вказана Кількість сторінок з підпісом керівника, гол. бухгалтера и печаткоє під-ва. До них належати: Касова книга, Головна книга, Журнал-Головна книга. 2) облікові регістрі-картки: ведуться для відображення АНАЛІТ. даних по шкірному
 10. 18.8. Активні користувачі
   Список активних користувачів відкривається з пункту меню «Адміністрування» - «Активні користувачі» і містить інформацію про ім'я користувача, режимі, в якому користувач використовує систему, часу початку його роботи та ін. Користувач має можливість відсортувати список за будь-який з колонок, вивести список активних користувачів на друк у вигляді текстового або табличного документа.
 11. Журнал касових документів
   Журнал Касові документи (меню Каса -> Платіжна вимога виставлене) призначений для узагальнення в одному списку ін-формації про прибуткових і видаткових касових ордерах. Якщо в налаштуваннях користувача (меню Сервіс -> Настройки користувача) не встановлений прапорець Облік по всіх організаціях, то у формі журналу (рис. 2-46) наводяться всі касові ордери тієї організації, яка вказана в реквізиті
 12. V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
   5.1. Основна і додаткова література № п / п Автор Найменування Рік видання 1 2 3 4 М. І. Баканов, А. Д. Шеремет Теорія економічного аналізу +2001 Юд. Брігхем, Л. Гапенскі Фінансовий менеджмент / пров. з англ. під ред. В. В. Ковальова 1 997 В. М. Родіонова та ін. Фінанси. 2 002 Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент +2002 Ковальов В. В., Ковальов В. В. Фінанси
 13. Лебединська Е .. Роль нафтогазових фондів у Росії // Питання економіки. 2012, №3. М .: Видавництво НП «Редакція журналу« Питання економіки »», 2012. - 160 с. С.98-119., 2 012