Головна
« Попередня Наступна »

17.7. Групова обробка довідників і документів

 Універсальна обробка «Групова обробка довідників і документів» призначена для пошуку і групової обробки елементів довідників і документів в інформаційній базі «1С: Підприємства».
Основна форма обробки містить дві сторінки:
Об'єкти відбору;
Обробка.
Сторінка «Об'єкти відбору» містить область «Тип об'єкта», на якій слід вибрати те, що слід обробляти (довідники / документи), прапорець «Обробляти табличні частини», табличне поле «Види об'єктів». В області «Відбір» при необхідності можна задати відбір за значеннями реквізитів.
Після визначення джерел даних і відбору, натисканням на кнопку «Відібрати» на сторінці «Обробка» формується таблиця елементів, що задовольняють умовам відбору. Навпроти кожного елемента можна встановити / зняти позначку, оброблятися будуть тільки відмічені.

При натисканні на кнопку «Налаштування» можна задати налаштування:
Для відібраних елементів необхідно вибрати дію і визначити його значення (розшифровку).
Дія може бути наступним:
Змінити: [<Реквізит>].
Змінити реквізит: [...] (ім'я реквізиту вибирається з усіх реквізитів за допомогою форми «Вибір реквізиту об'єкта»).
Позначка на видалення.
Батько (тільки для ієрархічних довідників).
Власник (тільки для підлеглих довідників).
Друк документів (тільки для документів).
Проведення документів (тільки для документів).
При натисканні на кнопку «Виконати» виконується обрану дію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

17.7. Групова обробка довідників і документів

 1. Підключення довідників адреси КЛАДР
   Запустити програму «СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ». Використовуючи команди програми, необхідно по черзі вказати директорії установки довідників: ДОВІДНИК РЕГІОНІВ, район, населений пункт; ДОВІДНИК ВУЛИЦЬ; Довідник типових адресних об'єктів. Для початку процесу імпорту необхідно вибрати один або декілька регіонів, для цього необхідно встановити маркер на обраний регіон та зробити позначку (ліворуч
 2. Довідники кадрової інформації
   Для цілей ведення обліку та аналізу кадрового складу в конфігурацію включені довідники кадрової інформації, такі як «Ступені спорідненості фізичних осіб», «Іноземні мови», «Навчальні заклади», «Документи засвідчують особу» і т. Д. Викликаються ці довідники в пункті меню «Операції» - «Довідники» - «Класифікатори» (інтерфейс «Повний») або меню «Підприємство» - «Класифікатори». Всі ці
 3. 4.1.1. Введення нового елемента в довідник
   Для введення нового елемента виберіть пункт «Дії» - «Додати» форми списку довідника або натисніть на клавішу INSERT або можна скористатися кнопками на панелі інструментів довідника. Для того щоб новий елемент відразу потрапив у певну групу, то перед введенням елемента потрібно попередньо перейти в цю групу. Якщо для ієрархічного довідника відключений показ у вигляді ієрархічного
 4. Конкурентоспроможності показники
   Сукупність критеріїв кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності товарів. Для оцінки застосовують систему одиничних, групових (зведених) та інтегральних показників. Одиничний показник - процентне відношення величини будь якого технічного або економічного параметра до величини того ж параметра, при якому потреби теоретично повністю задовольняються. Груповий (зведений)
 5. Табличний метод
   також широко використовується в практиці економічного аналізу. Це раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації за допомогою цифр, розташованих у певному порядку. Аналітична таблиця являє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Існують три види таблиць: прості, групові і комбіновані. У простих перераховуються одиниці сукупності
 6. Копіювання елемента довідника
   Новий елемент або групи можуть бути введені в довідник шляхом копіювання вже існуючого елемента або групи. Для цього необхідно помістити курсор на терміну з елементом або групою, які будуть використовуватися в якості зразка, і вибрати пункт «Дії» - «Копіювати». У результаті на екран буде видана форма для введення нового елемента, в якому всі реквізити, крім коду (якщо для
 7. Перший етап: Позначка на видалення
   Позначка на видалення проводитися шляхом вибору в меню «Дії» пункту «Позначка на видалення» або натисканням кнопки на панелі інструментів. Позначені на видалення елементи і групи довідника мають умовні знаки: Для скасування позначки на видалення елемента довідника помістіть курсор на рядок з раннє позначеним елементом і виберіть пункт «Дії» - «Зняти позначку на видалення». Це буде відображено
 8. Довідник «Банки»
   Для підготовки платіжних доручень на перерахування грошових коштів необхідна інформація про банк, з розрахункового рахунку в якому організація здійснює платежі, а також про банки, в яких відкриті рахунки одержувача платежу. При підготовці платіжної вимоги необхідна інформація про банк, в якому відкрито рахунок платника. В 1С: Бухгалтерії 8 ця інформація зберігається в довіднику Банки (меню Банк
 9. Г. М. Кошкіна Л. В. Коява. Довідник формул з навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. Новосибірськ 2007, 2007
 10. Пошук інформації в довідниках
   Для швидкого переходу до потрібної рядку довідника можна використовувати режим швидкого пошуку. Для виконання швидкого пошуку в списку необхідно помістити курсор в потрібну колонку і набирати на клавіатурі шукане значення. У разі виявлення курсор встановлюється в списку на знайдений об'єкт. Якщо пошук здійснюється в ієрархічному довіднику, то пошук проводиться тільки в поточній групі. Для
 11. 4.2.3 Бригадні (командні) структури
   Бригадні організаційні структури управління засновані на груповій формі організації праці. Бригади формується на основі наступних принципів: автономна робота команди; надання прав самостійного прийняття рішення; заміна жорстких правил на гнучкі зв'язку. Бригаду очолює звільнений керівник, характер діяльності якого визначається концепцією групової форми: взаємодопомога,
 12. Гацалов М. М .. Сучасний економічний словник-довідник. - Ухта: УГТУ, 2002.-371с., 2002
 13. Ведення довідників
   Ведення
 14. Асортимент
   Перелік видів і різновидів продукції і товарів, що розрізняються за окремими показниками (ознаками). А. (номенклатура) підрозділяється на груповий і розгорнутий. Груповий А. - це перелік різних видів продукції виробничо технічного призначення і товарів народного споживання; під розгорнутим А. розуміють склад продукції і товарів одного виду, що розрізняються за окремими ознаками -
 15. 4.6. Видалення об'єктів
   У системі «1С: Підприємство» значна частина даних зберігається у вигляді посилань. Наприклад, при введенні документів багато реквізитів документа заповнюються шляхом вибору значення з довідника, або документа зі списку документа. Такі реквізити є посиланнями на елементи відповідних довідників. Використання посилань дозволяє уникнути багаторазового виправлення однієї і тієї ж інформації в різних
 16. Групова форма навчання
   Комп'ютерна навчальна програма (КОП) «Бізнес-план підприємства» може бути ефективно використана як при очному, так і при дистанційному навчанні Групова (або індивідуально-групова) форма навчання є традиційною формою організації навчання для очного освіти. Вона часто використовується в вис-ших і середніх навчальних закладах, на курсах перепідготовки кадрів, у навчальних центрах великих
 17. 14 Довідник основних формул фінансового менеджменту
   14 Довідник основних формул фінансового
 18. 4.1. Довідники
   Довідником називається об'єкт програми, що дозволяє користувачеві вводити, зберігати і отримувати інформацію, структурируя її у вигляді дерева. Довідник представляється списком деревовидної структури, у вузлах якого зберігається інформація про різні об'єкти. Список доступних користувачеві довідників визначається на етапі налаштування конфігурації завдання і згодом не змінюється, проте користувач
 19. 10.1 Структура циклу
   Структура виробничого циклу включає час виконання основних, допоміжних операцій і перерв у виготовленні виробів. Час виконання основних операцій обробки виробів становить технологічний цикл і визначає час, протягом якого здійснюється прямий або непрямий вплив людини на предмет праці. Перерви можуть бути розділені на дві групи: перерви, пов'язані з