« Попередня Наступна »

3.10. Витрати на ремонт ОЗ

 Як у бухобліку, так і податковому обліку організації можуть використовувати два способи обліку витрат на ремонт ОС:
Одноразово. У цьому випадку, для цілей оподаткування прибутку витрати на ремонт відносять до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією, і зменшують отримані доходи.
Приклад. Протягом 2005 року видатки на ремонт ОС склали 140000 крб. (без НДС). Вирішено враховувати одноразово.
Витрати на ремонт включаються до складу інших витрат.

Рівномірно протягом певного періоду часу. На відміну від бухобліку, списання витрат на ремонт на витрати майбутніх періодів не
передбачено. У той же час для забезпечення рівномірного включення витрат на проведення ремонту ОЗ протягом двох і більше податкових періодів платники податків мають право створювати резерви під майбутні ремонти ОС. Порядок створення резервів регламентований ст. 324 НК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.10. Витрати на ремонт ОЗ

 1. 3.4.1 Види і характеристика ремонту
   Ремонт основних засобів здійснюється або господарським, або підрядним способами. При господарському способі витрати на ремонт складаються з вартості витрачених на його проведення матеріалів, запасних частин, нарахованої заробітної плати і т. Д. Якщо капітальний ремонт виконується господарським способом, то на підставі відомості дефектів у відділі головного механіка виписують
 2. Побутове обслуговування населення
   . У 60Це роки було створено крайове управління побутового обслуговування. У той час в його систему входило 74 підприємства, щорічно вони надавали послуг на 9300000 рублів, в розрахунку на одного жителя краю Ц 3 рубля 44 коп., У тому числі на сільського Ц 1 рубль 89 коп. У 1889 р побутові послуги надавалися по 22 видам. З них на послуги з ремонту та пошиття взуття доводилося 9,5%; ремонт і пошиття швейних і
 3. Капітальний ремонт
   - Це ремонт будівлі з метою відновлення справності (працездатності) його конструкцій і систем інженерного забезпечення, а також підтримки експлуатаційних показників. Кращий варіант - капітальний ремонт з повною заміною перекриттів. Під час реконструкції в будівлі залишаються тільки капітальні стіни. Нові міжповерхові перекриття - залізобетонні плити. Зазвичай після такого ремонту на стелі
 4. 3.4.2 Облік ремонту основних засобів
   Облік ремонту основних засобів повинен забезпечити: виявлення всіх витрат на ці цілі; правильне включення їх у витрати виробництва; визначення обсягу та вартості виконаних робіт. Витрати по ремонту основних засобів відносяться на витрати продукції того періоду, в якому вони виникли. Витрати по закінченому ремонту основних засобів, здійснювані підрядним способом, відображаються в
 5. 2.6. Облік ремонту основних засобів
   За обсягом і характером вироблених ремонтних робіт розрізняють капітальний і поточний ремонти основних засобів. Вони відрізняються складністю, обсягом і термінами виконання. Ремонти основних засобів можуть здійснюватися господарським способом, т. Е. Силами самої організації або підрядним способом (силами сторонніх організацій). В обох випадках на кожен ремонтується об'єкт складають відомість дефектів.
 6. Витрати на утримання житла
   складаються з дотацій на оплату робіт, що проводяться житлово-експлуатаційними організаціями або іншими підрядниками з утримання та ремонту житла в частині, що не покриваються платежами населення. Зміст включає витрати на обслуговування теплових, водопровідних, газових мереж загального користування, підготовку їх до експлуатації в зимовий період, прибирання прибудинкових територій, освітлення місць загального
 7. 5.15. Податковий облік витрат на гарантійний ремонт і гарантійноеобслужіваніе
   Щоб успішно працювати, отримуючи стабільний прибуток, підприємству потрібно не тільки випускати якісну продукцію, а й уміти просувати її на ринку. Іншими словами, потрібно показати, що товар дійсно якісний і підприємство готове це гарантувати. Саме для цього багато підприємств беруть на себе гарантійні зобов'язання: обіцяють, що їхня продукція прослужить довго і без поломок, а якщо
 8. 5.12. Податковий облік витрат на ремонт основних засобів
   Які бувають ремонти? Традиційно в залежності від обсягу і періодичності ви-виконуваних робіт розрізняють три види ремонтів: поточний, середній і капітальний. Основне завдання поточного ремонту - профілактична. Його проводять, щоб оберегти об'єкти основних засобів від передчасного фізичного зносу. Зазвичай такі ремонти виробляють систематично, наприклад раз на квартал. Середній ремонт
 9. Економічне обгрунтування вибору форми оновлення обладнання
   Вибір форми оновлення (капітальний ремонт, модернізація або придбання нового обладнання) здійснюється шляхом зіставлення капітальних вкладень, собівартості продукції і продуктивності устаткування по порівнюваним варіантів. Доцільність капітального ремонту очевидна, якщо витрати на нього (Кр) менше витрат на нове обладнання (К "), собівартість виробництва продукції (Ср)
 10. Євроремонт
   (євростандарт) - ремонт, проведений з використанням імпортних матеріалів і технологій, може бути повним або частковим. Насправді якість і ступінь ремонту, видаваного за євроремонт, може бути самим
 11. Адміністративно-господарські витрати
   пов'язані з утриманням некомерційної організації. Кданной групи відносяться витрати з оплати праці адміністративно-господарського персоналу, сплаті єдиного соціального податку в державні позабюджетні фонди, витрати по оренді і господарському утримання приміщень, поштово-телеграфні витрати, відрядження та представницькі витрати, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт
 12. Поняття експлуатаційних витрат. Види експлуатаційних витрат.
   Експлуатаційні витрати являють собою поточні річні витрати споживача, пов'язані з експлуатацією засобів захисту від НС. Вони складаються з витрат наступних видів: а) витрати на матеріали (включають в себе витрати на вогнегасники засоби, що використовуються протягом року на гасіння пожежі і т. Д.); б) витрати на технічне обслуговування системи (включають в себе витрати на поточний ремонт,
 13. Склад загальновиробничих витрат, порядок їх обліку та списання
   Витрати з обслуговування основних і допоміжних виробництв організації називаються загальновиробничих витрат. Їх облік ведеться на однойменному збірно-розподільчому рахунку 25 «Загальновиробничі витрати». Аналітичний облік зазначених витрат ведеться по окремих підрозділах організації та за статтями витрат. Зразковий склад загальновиробничих витрат наведено в табл.10.3.
 14. Брутто-оренда
   угоду про оренду, за яким орендодавець оплачує всі поточні витрати по обслуговуванню його власності (страхування, податки,
 15. 12.5. Аудит операцій з ремонту основних засобів
   Приступаючи до перевірки операцій з ремонту основних засобів, аудитор повинен знати, що підприємства (організації) усіх форм власності включають витрати на всі види ремонту основних виробничих фондів до складу витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). На собівартість продукції (робіт, послуг) не відносять витрати на проведення ремонтів будівель і споруд, призначених
 16. 9.4 Витрати на розвиток транспорту, дорожнього господарства, зв'язку
   Усього за розділом у федеральному бюджеті передбачено 6,1 млрд. Руб. в тому числі: на розвиток повітряного транспорту 2,2 водного транспорту 2,2 залізничного 0,3 автомобільного 0,1 на розвиток зв'язку 1.27 Витрати бюджету суб'єкта РФ по розділу визначені в сумі 52 млн. руб., в т. ч. цільові субсидії на підтримання пасажирського автотранспорта- 36 млн. руб., підтримка залізничного транспорту -
 17. 3.9. Облік ремонту основних засобів
   За обсягом і характером вироблених ремонтних робіт розрізняють капітальний і поточний ремонти основних засобів. Вони розрізняються складністю, обсягом і термінами виконання. Ремонти основних засобів можуть здійснюватися господарським способом, т. Е. Силами самої організації, або підрядним способом (силами сторонніх організацій). В обох випадках на кожен ремонтується об'єкт складають відомість
 18. Житлово-будівельний кооператив
   - Добровільна, громадська організація. У ЖБК можуть об'єднуватися громадяни не тільки для будівництва нового будинку, але і для придбання у підприємств, об'єднань, організацій нових або капітально відремонтують-ванних будинків або що підлягають капітальному ремонту і'реконст- рукции для здійснення ремонту з подальшою експлуатацією на власні кошти. У ЖБК приймаються громадяни, які досягли 18
 19. Управлінські витрати
   - Це загальногосподарські витрати, які показуються в звіті про прибутки і збитки окремим рядком, якщо вони не включаються до складу собівартості товарів, продукції, робіт, послуг. У цьому випадку вони списуються з рахунку «Общехозяйствен- ні витрати» як витрати періоду безпосередньо в дебет рахунку «Продажі» при визначенні фінансового результату. До управлінських витрат відносяться:
 20. Непрямі витрати
   це витрати, пов'язані з виробництвом різних виробів, тому їх не можна прямо віднести на собівартість певного виду продукції; витрати на утримання та експлуатацію обладнання, утримання і ремонт будівель, на заробітну плату допоміжних робітників, інженерно-технічних працівників і