Головна
« Попередня Наступна »

5.11. Порядок виконання роботи

 Вихідним матеріалом для виконання даної роботи є бухгалтерські проведення, сформовані в попередніх лабораторних роботах. Виконання роботи складається з наступних етапів:
Виконати розрахунок ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету протягом року. Для цього необхідно:
1. Виконати формування книги покупок за звітний рік. Результат звести в таблицю: Дата поставки ТМЦ Дата оплати покупки Постачальник Сума покупки з ПДВ У тому числі Сума ПДВ за ставкою 20% Сума ПДВ за ставкою 10% Всього Зауваження 1. Якщо протягом року були сформовані покупки без нарахування ПДВ, виконати розрахунок ПДВ за кожній з таких покупок і сформувати проводки. Дата проводки - це дата основний проводки з обліку поставки.
Зауваження 2. Якщо протягом року не була проведена оплата за якусьабо покупку, провести оплату покупки (останнім числом місяця, в якому була проведена купівля).
2. Виписати в таблицю список проводок, на основі яких була сформована книга покупок за рік за формою: Дата опе Зміст Дебет Кредит рації операції Рахунок Субконто Рахунок Субконто 3. Сформувати проведення з переведення сум ПДВ з неоплачених в ополчення. Дата операції - дата оплати покупки. Визначити суму ПДВ, що пред'являється до заліку.
 Операція виконується за допомогою регламентної операції «формування книги покупок».
4. Виконати формування книги продажів за звітний рік. Результат звести в таблицю: Дата відвантаження ТМЦ Дата по-лучения оплати Покупець Сума продажу з ПДВ У тому числі Сума ПДВ за ставкою 20% Сума ПДВ за ставкою 10% Всього Зауваження 1. Якщо протягом року були сформовані продажу без нарахування ПДВ, виконати розрахунок ПДВ за кожною з таких продажів і сформувати проводки. Дата проводки - це дата основний проводки з обліку відвантаження.
Зауваження 2. Якщо протягом року не була отримана оплата за яку-небудь продаж, провести отримання оплати продажу. Реалізацію основних засобів виконувати на основі передоплати, а продукції - на основі пост оплати останнім числом місяця, в якому вона була вироблена.
5. Виписати у таблицю список проводок, на основі яких була сформована книга продажів за рік за формою: Дата опе Зміст Дебет Кредит рації операції Рахунок Субконто Рахунок Субконто Розрахувати суму перерахування до бюджету ПДВ та сформувати проводку. Дата проводки - останній день звітного року.
Сформувати звіт по роботі.
Відповісти на контрольні питання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.11. Порядок виконання роботи

 1. організації виконання обраного УР
   Для етапу організації виконання обраного УР необхідно. Оформити документацію про початок виконання УР із зазначенням: конкретного завдання, складу виконавців, консультантів і контролерів; системи їх підпорядкування, часу виконання завдання, проміжних етапів контролю ходу виконання, виділених ресурсів; системи матеріального стимулювання; Ознайомити і роз'яснити виконавцям зміст і
 2. Питання для самотестування
   Порядок використання середньоквадратичного відхилення. Порядок використання довірчих інтервалів. Технологія побудови та аналізу лінійних рівнянь регресії. Технологія постановки і розв'язання оптимізаційних задач. Порядок використання фінансових функцій в задачах оцінки інвестиційних
 3. Національний валютна та банківська акт
   (1863/64). Перший основний федеральний закон в банківській системі США. Закон регламентує порядок відкриття та реєстрації кредитних організацій в країні, порядок інспектування їхньої діяльності (принаймні один раз на три роки), порядок відкриття банками філій і дочірніх
 4. Договір (контракт)
   містить такі відомості: найменування сторін (повна та скорочена назва); найменування роботи (предмет контракту), її етапи і результати виконання; найменування документа, відповідно до якого виконується робота; умови і терміни поставки, перевезення, зберігання, упакування, маркування, реклами та реалізації; термін дії договору; початок і закінчення робіт за договором; вартість роботи й
 5. Фінансова дисципліна
   обов'язковий для всіх підприємств, організацій, установ та посадових осіб порядок ведення фінансового господарства, дотримання встановлених норм і правил, виконання фінансових
 6. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ РФОБ затвердження Методичних рекомендацій щодо реформи підприємств (ОРГАНІЗАЦІЙ)
   01.10.97. № 118 На виконання Постанови Уряду Російської Федерації від 28 серпня 1997 № +1081 "Про хід виконання і завданнях Уряду Російської Федерації щодо реалізації Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів" Порядок у владі - порядок в країні (Про становище в країні та основні напрямки політики Російської Федерації) "та Програми Уряду
 7. Світовий економічний порядок
   система договірного регулювання міжнародних економічних відносин. Головними елементами системи є світовий торговельний порядок і світовий валютний порядок, які, однак, не носять загального 191 характеру, оскільки не всі країни є членами відповідних міжнародних організацій або приєдналися до регулюючих ці питання
 8. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
   МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 9. Стаття 9. Порядок встановлення режиму комерційної таємниці при виконанні державного контракту для державних потреб
   Державним контрактом на виконання науково дослідних, дослідно конструкторських, технологічних або інших робіт для федеральних державних потреб або потреб суб'єкта Російської Федерації повинен бути визначений обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, а також повинні бути врегульовані питання, що стосуються встановлення відносно отриманої інформації режиму комерційної
 10. 70. АУДИТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   Із усіх перевірених аудиторською фірмою підприємств більшу частину займають товариства з обмеженою відповідальністю. У даній формі господарювання знаходиться велика кількість всіляких підприємств і організацій. Аудит товариства з обмеженою відповідальністю в загальному вигляді являє рядову аудиторську перевірку, в ході якої здійснюються наступні заходи: перевірка документації
 11. Домострой
   Головне в будинку - порядок. Економіка порядків вчить, що порядок є послідовність просторово-часових рядів, в яких розміщені блага за зростанням (спаданням) відносної цінності. Кожен член сім'ї формує свій власний порядок - щодо себе як абсолютної цінності. У сімейних відносинах виникає інтерференція порядків, що призводить кожен порядок в безлад. Тому
 12. 7.6. Порядок виконання роботи
   Вихідним матеріалом для виконання даної роботи є результати виконання завдань до глави 3 в частині, що відноситься до обліку транспортних засоби. Виконання роботи складається з наступних етапів: визначити перелік транспортних засобів, що перебувають в експлуатації на підприємстві в поточному році. Вважати дату введення в експлуатацію датою реєстрації автотранспорту в Державтоінспекції. За довідником
 13. ЕЛЕМЕНТИ ОПОДАТКУВАННЯ
   - Категорії платників податків; об'єкт оподаткування; податкова база; податкова ставка; порядок обчислення податку; строки і порядок сплати податку, а також підстави для використання платником податків передбачених Податковим кодексом РФ податкових
 14. Додаток А Орієнтовна структура тексту посадової інструкції для працівників служби ДОУ
   (інформаційне) Посадова інструкція працівника служби ДОУ складається з наступних розділів: загальні положення, функції, обов'язки, права працівників, взаємо-відношення (зв'язки за посадою), відповідальність працівника, оцінка роботи. У загальних положеннях зазначається таке: основні завдання працівника, наприклад, основне завдання діловода - прийом, реєстрація вхідних і відправка вихідних
 15. Менеджмент вартості проекту.
   До складу цієї області входять такі процеси: планування ресурсів проекту; оцінка, контроль і аналіз вартості; бюджетування. Ці процеси включають в себе відповідні процедури: планування з нижнього рівня ієрархічної структури проекту WBS (Work Breakdown Structure); розрахунок потреби в ресурсах; методи оцінки вартості проекту (за аналогом, параметрична, "знизу-вверх",
 16. 1. Загальні положення. Класифікація документів
   1.1. Ця Інструкція: 1) встановлює порядок розроблення, погодження, затвердження, введення в дію, внесення змін і скасування (припинення дії) функціонально-технологічної та нормативної документації в банку; 2) визначає статус і функції відповідальних виконавців, виконавців та експертів функціонально-технологічної та нормативної документації; 3) визначає форму та сферу
 17. Форми безготівкових розрахунків
   Міжгосподарські безготівкових розрахунків РФ здійснюються за допомогою розрахунків платіжними дорученнями і по інкасо (платіжними вимогами з акцептом і без нього), за допомогою акредитивної і чекової форм розрахунків. Кожна з цих форм має свої особливості і призначення. Найпоширенішою і унікальною в даний час є форма безготівкових розрахунків за допомогою платіжних доручень,
 18. Договір лізингу
   повинен містити такі істотні положення, як точний опис предмета лізингу; обсяг переданих прав власності; найменування місця і вказівка ??порядку передачі предмета лізингу; зазначення терміну дії договору лізингу; порядок балансового обліку предмета лізингу; порядок утримання та ремонту предмета лізингу; перелік додаткових послуг, наданих лізингодавцем на підставі