« Попередня Наступна »

Адміністративно-господарські витрати

 пов'язані з утриманням некомерційної організації. Кданной групи відносяться витрати з оплати праці адміністративно-господарського персоналу, сплаті єдиного соціального податку в державні позабюджетні фонди, витрати по оренді і господарському утримання приміщень, поштово-телеграфні витрати, відрядження та представницькі витрати, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт приміщень та обладнання, платежі за комунальні послуги і т.
п. Ці витрати щодо постійні, так як їх величина не залежить від змін в обсязі діяльності організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Адміністративно-господарські витрати

 1. Адміністративна відповідальність
   настає за цивільно процесуальне порушення прав і свобод громадян. Базою для реалізації адміністративної відповідальності є адміністративне та цивільне право та інші регламенти. Стягнення накладається посадовою особою організації або державного органу. Основними формами адміністративної відповідальності є: попередження, адміністративний арешт, конфіскація незаконних
 2. 3. Планування адміністративно-господарських витрат.
   3. Планування адміністративно-господарських
 3. Розрахунок адміністративно-господарських витрат по опера-циям банку з клієнтом.
   складу витрат, що враховуються при визначенні фінансового результату діяльності банку при проведенні операцій і послуг з корпоративним клієнтом, включається частина фактичних адміністративно-господарських витрат, що припадають на корпо ративного клієнта, у тому числі: амортизаційні відрахування по ОС (будівлі у власності, техніка, нематеріальні активи , автомобілі); загальногосподарські витрати
 4. Фінансовий контроль
   елемент системи управління фінансами; особлива сфера вартісного контролю за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів (держави, територіальних адміністративних утворень, підприємств і організацій) - дотриманням фінансово-господарського законодавства, доцільністю проведених витрат, економічною ефективністю фінансово-господарських
 5. Адміністративне регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва
   Аналіз існуючих адміністративних бар'єрів у діяльності та розвитку суб'єктів малого бізнесу виявив істотне відволікання коштів малих підприємств на проходження адміністративних процедур. Рекомендації щодо оптимізації адміністративних процедур: спрощення процедур реєстрації та ліцензування, процедури узгодження інвестиційної документації (експертизи). Створення механізму подання
 6. Постійні витрати
   (амортизація, оренда приміщень, податок на майно, погодинна оплата праці робітників, зарплата і страхування адміністративно господарського апарату) залишаються стабільними і при зміні обсягу
 7. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   Дана посадова інструкція визначає посадові обов'язки заступника начальника Адміністративно-правового управління відповідно до заклю-ченним трудовим договором, рішеннями зборів акціонерів, Ради, Правління та наказів по банку. Заступник начальника Адміністративно-правового управління безпосередньо підпорядковується начальнику Адміністративно-правового управління та Голові
 8. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків
   Підзвітними особами вважаються працівники організації, отримали авансом готівкові суми грошових коштів на адміністративно господарські потреби або на відрядження. Як правило, список працівників, які мають право отримувати в касі готівку під звіт на адміністративно-господарські потреби, визначається наказом (розпорядженням) керівника організації. При цьому суми готівкових грошових
 9. 7.10. Держава як суб'єкт господарської діяльності. Державне мікрорегулювання.
   Держава виступає активним суб'єктом економічної діяльності. Воно здійснює мікрорегулювання, спрямоване на створення умов, стимулюючих і напрямних господарську діяльність економічних суб'єктів у відповідності з інтересами суспільства. Мікрорегулювання державні органи здійснюють за допомогою правових, адміністративних та економічних методів управління. Правові
 10. Адміністративні цілі
   Оцінка робочих показників забезпечує керівництво раціональної основою для прийняття таких адміністративних рішень в галузі управління персоналом, як оплата праці, підвищення і пониження в посаді, переведення на іншу роботу всередині організації та
 11. 2.3 5 Управлінська звітність по неопераціонньш видатках
   Оцінка виконання плану по неопераційних витрат зазвичай утруднена, оскільки сам план цих витрат не завжди обґрунтований, а часто складається, виходячи з середніх значень попереднього періоду, заявочної компанії за прямими витратами центрів фінансової відповідальності. застосування при фінансовому плануванні аллокации бюджетних витрат дозволить перейти до визнання фактичних неопераційних
 12. Муніципальний житловий фонд
   - Фонд, що знаходиться у власності району, міста, що входять до них адміністративно-тер-риториальному утворень, а також відомчий фонд, який знаходиться у повному господарському управлінні муніципальних