« Попередня Наступна »

9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства


Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
1. Фінансові результати.
2. Елементи операційних витрат.
3. Розрахунок показників прибутковості акцій.
На короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У зв'язку з цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, як рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.
Рентабельність - це відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами.
Виділяють три групи коефіцієнтів рентабельності: 1. Рентабельність інвестицій (капіталу).
У цій групі коефіцієнтів рентабельності розраховується два основних коефіцієнта: рентабельність сукупного капіталу і рентабельність власного капіталу.
Рентабельність сукупного капіталу (Рсов. К.) Розраховується за формулою
 (9.1)
Рентабельність власного капіталу (Рс. К.) Розраховують за формулою
 . (9.2)
Рентабельність продажів.
Валову рентабельність реалізованої продукції (ВР р. П.) Розраховують за формулою
 . (9.3)
Операційну рентабельність реалізованої продукції (ОР р. П.) Розраховують за формулою
 . (9.4)
Чисту рентабельність реалізованої продукції (ЧР р. П.) Розраховують за формулою
 . (9.5)
Рентабельність виробничої діяльності.
Валову рентабельність виробництва (ВР п.) Розраховують за формулою
 . (9.6)
Чисту рентабельність виробництва (ЧР п.) Розраховують за формулою
 . (9.7)
Збільшення зазначених вище показників у динаміці за періодами звітності розглядається як позитивна тенденція.
Підприємство, яке ефективно працює, повинно прагне до того, щоб темпи зростання прибутку перевищували темпи зростання виручки, які, у свою чергу, перевищували б темпи зростання активів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

9.3. Аналіз звіту про фінансові результати підприємства

 1. Контрольні питання
   Які функції звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці? Яка система показників фінансових результатів? Яка інформація, необхідна для аналізу доходів, витрат, фінансових результатів, крім звіту про прибутки і збитки? Який склад доходів від звичайної діяльності та інших доходів? Який склад витрат від звичайної діяльності та інших витрат? Які методи аналізу звіту про
 2. Аналіз фінансових звітів
   Узагальнююче поняття, що використовується для позначення прийомів, які дозволяють виявити суттєві взаємозв'язки у фінансових звітах і полегшують порівняння показників діяльності компанії в часі і з іншими компаніями; включає в себе горизонтальний аналіз (від року до року), аналіз тенденцій (горизонтальний аналіз, розширений до декількох років), вертикальний аналіз (показує взаємозв'язок
 3. Аналіз звітності.
   Основними методами аналізу звітності служать: читання звітності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз і розрахунок фінансових коефіцієнтів. Цим видом аналізу займаються як фінансисти підприємств групи, так і фахівці Холдингу. Він супроводжує всіх існуючих видів звітності, в залежності від терміновості звіту (щотижневий, щоквартальний і т. Д.). Через обсягу
 4. Вибір форм управлінської звітності для аналізу та оцінки діяльності підрозділів.
   Так, наприклад, стандартні форми управлінської звітності можуть включати: звіт про прибутки і збитки за центрами прибутку, консолідовано по банку, аналіз виконання об'ємних показників (залучення / розміщення) за центрами прибутку, звіт про рух грошових коштів, звіт про капітальні вкладення, аналіз ефективності проектів. Усі звіти повинні включати планові
 5. Звіт про рух грошових коштів (ЗРГК)
   - Один з найбільш корисних фінансових звітів, які складає компанія. Але багато менеджерів пропускають звіт про рух грошових коштів і приділяють увагу більш зручним для зорового сприйняття звітам - балансу і звіту про прибутки і збитки. Проте слід визнати, що звіт про рух грошових коштів може забезпечити необхідну інформацію, що відображає реальну картину бізнесу більше,
 6. Контрольні питання
   У чому основна відмінність показників звіту про прибутки і збитки та звіту про рух грошових коштів? Що являють собою грошові потоки від поточної, інвестиційної та фінансової діяльності? Які аналітичні можливості звіту про рух грошових-них коштів? Що розуміють під інвестиціями та дезінвестиції, фінансуванням і дефінансірованіем? Які методи складання звіту про рух
 7. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень
   Навіщо економістам і менеджерам навик «економічного читання» фінансових звітів Придбання економістами та менеджерами навички читання інформації, представленої у фінансових звітах, дає можливість: організувати ефективну взаємодію фінансових і комерційних служб компанії з використанням зрозумілого всім спільної мови - мови фінансів регулярно обговорювати можливі фінансові
 8. Розшифровка звіту.
   Для розшифровки звіту необхідно в результаті натиснути ENTER або зробити подвійне клацання на інтересуемой угрупованню. Поле чого користувачеві буде запропонований діалог з вибором звіту, що виконує розшифровку. У випадку, якщо користувач вибере для розшифровки поточний звіт, то йому буде запропонований для вибору список угруповань, якими можна розшифрувати поточний звіт. Після вибору звіту та
 9. 3. Фінансовий аналіз: мета, зміст, методи проведення
   Фінансовий аналіз - це сукупність методів збору, обробки та використання інформації про господарську діяльність підприємства для прийняття управлінських рішень. Головна мета аналізу - виявлення результатів роботи підприємства та розробка рекомендацій щодо його поліпшення. Методи аналізу фінансової звітності: 1. Вивчення показників балансу і звіту про прибутки і збитки. 2.
 10. Аналіз звіту про прибутки і збитки
   Вглаверассматрівается зміст бухгалтерської інформації, що подається у звіті про прібиляхіубиткахкоммерческімі організаціями, її значення для оцінки еффектівностіхозяйствен- ної діяльності комерційної організації іуправленческіх решенійруководства за звітний період; даетсяхарактерістіка доходів івитрат, показників прибутку іубитка; рассматрива- ютсяметоди аналізу фінансових результатів і
 11. Особливості методики аналізу даних консолідованої звітності
   Крім консолідованої звітності керівникам також необхідні різноманітні аналітичні звіти, які побудовані на її основі і які дозволяють розглядати і зіставляти фінансові та операційні показники в різних ракурсах, що дозволяють реалізувати багатошаровий аналіз накопиченої інформації - від загальної картини до її детальному наданню. Аналіз фінансової звітності
 12. 12.10.3. Звіт «Списки працівників організації»
   Звіт надає можливість сформувати різноманітні списки працівників організації, відібрані і згруповані за різними критеріями. Інформація, що виводиться в звіті, також вибирається з великого списку показників. Звіт за замовчуванням налаштований так, щоб в результаті вийшов список працюючих на поточну дату працівників з їх табельними номерами, упорядкований по підрозділах.
 13. Тема 3. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності організації за даними звіту про прибутки і збитки
   Тема 3. Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів діяльності організації за даними звіту про прибутки і
 14. Зміст
   1. Аналіз фінансового становища ВАТ "Газпром" 1.1. Структура майна організації та джерел його формування 1.2. Оцінка вартості чистих активів організації 1.3. Визначення незадовільної структури балансу 1.4. Аналіз фінансової стійкості організації 1.5. Аналіз ліквідності 2. Аналіз ефективності діяльності ВАТ "Газпром" 2.1. Огляд результатів діяльності