ОСНОВИ АУДИТУ

Абакумова А. В. Основи аудиту. Навчальний посібник. - СПб .: СПб ГУІТМО, 2009. - 56 стор. +2009
Навчальний посібник розроблений у відповідність з програмою дисципліни «Основи аудиту» і призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 080507 «Менеджмент організації» за спеціалізацією 080507.01 «Фінансовий менеджмент».
Ситнов Олексій Олександрович Теорія, організація та методика операційного аудиту господарюючих суб'єктів +2009
Спеціальність: 08.00.12 - Бухгалтерський облік, статистика
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
І. Н. Пашкіна А. В. Євдокимова Внутрішній аудит та контроль фінансово-господарської діяльності організації +2009

Даний посібник надасть практичну допомогу в організації служби внутрішнього аудиту, при здійсненні контролю за бізнес-процесами і використанні даних, отриманих в результаті проведення аудиторських перевірок. Для керівників компаній, співробітників служб внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, фахівців служби економічної безпеки підприємств.

Світлана Бичкова, Тетяна Фоміна Практичний аудит, 2007 +2007
Камзолів В. А., Радачинский В. І. Шпаргалка з аудиту: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М .: Аллель-2000,2005. - 64 с. +2005

Всі вивчити - життя не вистачить, а іспит скласти треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне за Аудиту, а остальное-справа техніки.
Ні пуху ні пера!

Н. П. Дробишевський Ревізія і аудит: Учеб. посібник Н. П. Дробишевський. - Мн .: ТОВ «Місанта», 2004. - 265 с. 2004

У навчальному посібнику викладено форми і методи документальних ревізій підприємницької діяльності, методика організації аудиту виробничої і фінансово-господарської діяльності організацій з урахуванням нових плану рахунків бухгалтерського обліку, правил (стандартів) аудиторської діяльності, внесених змін до закону Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність? -.
Призначено студентам економічних спеціальностей вузів, може бути використано при здачі іспиту направо отримання кваліфікованого атестата аудитора, буде корисно практичним працівникам - аудиторам, бухгалтерам, фінансовим працівникам, керівникам організацій.