« Попередня Наступна »

Аудиторський контроль

 - Діяльність, здійснювана аудиторськими організаціями чи аудиторами по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців.

Б
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Аудиторський контроль

 1. Зміст
   Введення 4 Організація і методика проведення загального аудиту 6 Сутність і цілі аудиту 6 Види аудиту 7 Правові основи аудиторської діяльності 10 Функції аудиторських фірм та аудиторів 14 Права та обов'язки сторін аудиту 18 Основні заходи в ході аудиту 20 Планування аудиту 20 Аудиторські докази 27 Методи отримання аудиторських доказів 28 Документування аудиту 30 2.5
 2. 28. ВІТЧИЗНЯНІ стандартів аудиторської діяльності
   Вітчизняні стандарти аудиторської діяльності визначені відповідно до Федерального закону «Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ (ст. 9). Правила (стандарти) аудиторської діяльності (ПСАД) являють собою єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності. ПСАД поділяються на: федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності, внутрішні правила (стандарти)
 3. Аудиторський контроль
   незалежний позавідомчий фінансовий контроль, що проводиться аудиторською фірмою, що має ліцензію на здійснення аудиторської діяльності. Основне завдання - встановлення достовірності, повноти і реальності бухгалтерської та фінансової звітності і дотримання фінансового законодавства. Обов'язковій аудиторській перевірці підлягають банки, страхові організації, біржі, позабюджетні і
 4. 21.3. Вимоги до форми висловлення аудиторської думки
   Аудиторський висновок може містити безумовно позитивний аудиторський думку і (або) бути модифікованим. Безумовно позитивний аудиторський думка має бути виражено тоді, коли аудиторська організація (аудитор - індивідуальний підприємець) роблять висновок про те, що бухгалтерська (фінансова) звітність замовника (клієнта) підготовлена ??відповідно до встановлених принципами
 5. Аудиторська діяльність
   діяльність незалежного позавідомчого фінансового контролю. Аудит (незалежний фінансовий контроль) здійснюють спеціалізовані аудиторські фірми і служби. Контрольні і консультаційні послуги аудиторські фірми надають всім підприємствам і організаціям на платній основі. Аудиторські фірми є незалежними організаціями, покликаними сприяти підвищенню якості контролю, його
 6. 5.1. Державне регулювання аудіторскойдеятельності
   Відповідно до статті 22 закону Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» державне регулювання аудиторської діяльності здійснює Міністерство фінансів Республіки Білорусь, який: розробляє методологію аудиту; приймає нормативні правові акти у галузі здійснення аудиторської діяльності; v встановлює республіканські правила аудиторської діяльності (крім
 7. 20. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Аудиторська діяльність в Росії організовується з урахуванням досвіду, сформованого у світовій практиці. Існує дві основні концепції регулювання аудиторської діяльності: згідно першої концепції аудиторська діяльність строго регулюється централізованими органами, на які покладаються функції державного контролю за аудиторською діяльністю (Австрія, Іспанія, Франція, Німеччина).
 8. 4.8. Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, аудиторів - індивідуальних підприємців і замовників
   У процесі роботи аудиторські організації (аудитори) взаємодіють з існуючими та потенційними замовниками (клієнтами). У кожної сторони цих відносин є права, обов'язки і відповідальність за виконання договору на проведення аудиту. Права, обов'язки і відповідальність аудиторських організацій, аудиторів - індивідуальних підприємців і замовників регулюються Цивільним
 9. Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної організації
   Діяльність кредитної організації підлягає щорічній перевірці аудиторською організацією, що має відповідно до законодавства Російської Федерації ліцензію на здійснення таких перевірок. Аудиторська перевірка кредитної організації здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Аудиторська організація зобов'язана скласти висновок про результати аудиторської перевірки,
 10. Глава XV. Аудит Банку Росії
   Стаття 93. Національна банківська рада до завершення звіт-ного року приймає рішення про аудиторську перевірку річної фінан-вої звітності Банку Росії і визначає аудиторську організацію, що має ліцензію на здійснення аудиту на території Російської Ф едераціі. Національна банківська рада вправі давати рекомендації аудитору банку Росії з питань аудиторської перевірки річної
 11. 89. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Державне регулювання діяльності аудиторських організацій провадиться набрав чинності Федеральним законом «Про аудиторську діяльність» (далі Закон). Аудит здійснюється відповідно до зазначеного Федерального закону, який є документом вищого регулювання. У схему регулювання аудиторської діяльності в Росії вводиться уповноважений федеральний орган державного
 12. Аудит
   - Це незалежна перевірка, здійснювана аудиторською організацією. В обов'язки аудитора не входить прийняття санкцій стосовно керівництва суб'єкта господарювання у разі виявлення недоліків чи порушень. Результатом перевірки, як правило, є аудиторський висновок. При виявленні недоліків чи порушень аудитор може дати негативне аудиторський
 13. Аудиторський контроль в РФ
   (аудиторська діяльність) здійснюється відповідно до Федерального закону від 07.08.2001 № 119-ФЗ «Про аудиторську діяльність», який визначає правові засади регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації, а також відповідно до іншими федеральними законами, які регулюють відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності. Відносини, що виникають при
 14. 21.5. Вимоги до підготовки модифікованого аудиторського висновку з виразом аудиторського думки, відмінної від безумовно позитивного
   Якщо аудиторська організація висловлює свою думку, відмінну від безумовно позитивного, вона повинна вказати конкретні причини, що спонукали її до цього, і, по можливості, дати кількісну оцінку впливу виявлених відхилень на бухгалтерську (фінансову) звітність. Аудиторська організація не повинна приступати до виконання аудиторського завдання у випадку, коли обмеження обсягу аудиту з
 15. ГЛАВА XV. АУДИТ БАНКУ РОСІЇ
   Стаття 93. Державна Дума до завершення звітного року приймає рішення про аудит Банку Росії і визначає аудиторську фірму, що має ліцензію на здійснення банківського аудиту на території Російської Федерації. Стаття 94. Банк Росії зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договором подавати звітність та інформацію, необхідні для проведення аудиторської перевірки.
 16. 41. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   До складу фінансової звітності підприємств відповідно до Закону РФ входить аудиторський висновок. Складання аудиторського висновку регламентується аудиторським стандартом «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності». Аудиторський висновок - офіційний документ для користувачів фінансової звітності аудіруемих осіб, що містить виражене у встановленій формі думку