« Попередня Наступна »

Баланс доходів і витрат

 містить інформацію про склад і обсязі фінансових ресурсів комерційної організації і напрями їх використання на планований період; складається на календарний рік з поквартальною розбивкою показників.
У балансі доходів і витрат виділяють, як правило, наступні розділи: доходи та надходження, витрати і відрахування, платежі в бюджет і державні позабюджетні фонди. При цьому фінансовий план повинен бути збалансований: обсяг доходів і надходжень коштів, у тому числі з бюджету, має дорівнювати сумі витрат, відрахувань і платежів до бюджету і державні позабюджетні фонди.
 З метою перевірки правильності розрахунку показників балансу доходів і витрат до нього складається перевірочна таблиця, по рядках якої деталізуються види і обсяги фінансових ресурсів комерційної організації, а за графами - напрями їх використання. Це дозволяє не тільки перевірити збалансованість плану, але й простежити взаємозв'язок окремих видів доходів і витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Баланс доходів і витрат

 1. Баланс торговий
   баланс, складання якого передбачено торговим правом. Комерсант зобов'язаний складати Б. т. На початку своєї торговельної діяльності (баланс вступний) і по завершенні господарського року (баланс річний). У зовнішньоекономічній практиці Б. т. Є частиною балансу
 2. Брутто-баланс (баланс обороту, зведений баланс)
   зведення оборотів рахунків за господарський рік або за більш короткий звітний період для підготовки підсумкового
 3. Банківський баланс
   бухгалтерський баланс, в якому номенклатура статей балансу одночасно є планом рахунків бухгалтерського
 4. Диспропорції у платіжному балансі
   виникають з наступних причин: зміни цін; структурних диспропорцій; зміни рівня доходу; автономних пересувань значних мас капіталу. Це викликає необхідність регулювання платіжних балансів. Загальним правилом протидії зростанню дефіциту платіжного балансу у зв'язку зі збільшенням національного доходу є продаж національним банком країни резервних запасів іноземної
 5. Баланс результативний
   баланс доходів, що складається для визначення результатів діяльності підприємства за допомогою розрахунку прибутків і збитків. Назва «Б. р. »застосовується також для спеціального балансу, що складається для більш глибокого аналізу результатів діяльності підприємства, де головна увага приділяється точному розмежування витрат і прибутків між звітними періодами та виявленню порівнянних показників
 6. Бухгалтерський баланс і його аналіз
   У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 7. АКТИВ
   - 1 будь-яка власність організації; машини та устаткування, будівлі, запаси, банківські вклади та інвестиції в цінні папери, патенти; 2 частина бухгалтерського балансу, що відображає матеріальні та нематеріальні цінності підприємства з точки зору їх складу і розміщення; характеризує склад, розміщення і використання коштів, згрупованих за їх ролі в процесі відтворення; 3 перевищення
 8. Торговельний баланс (1)
   Звітність, яка відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі. Торговий баланс є складовою частиною платіжного балансу (balance of payments), входячи в поточний рахунок (current account). Він складається з «видимих» статей (visibles), які відображають імпорт і експорт матеріальних товарів, і «невидимого» балансу (invisible balance) - надходжень і витрат від таких послуг, як страхування,
 9. Валюта балансу
   Сума (підсумок) за всіма складовими рахунках бухгалтерського балансу. Ця s сума повинна бути однакова по активу і по пасиву
 10. Розділ 6. Міжнародна валютна система
   Елементи валютної системи. Освіта міжнародної валютної системи. Організація міжнародної валютної системи. Зовнішня торгівля - головний елемент економічного співробітництва. Плавання валютних курсів. Європейська валютна система. Баланси міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс. Збалансованість платіжного балансу. Платіжний баланс
 11. Регулюючі статті балансу
   статті, що відображають регулювання величини основних балансових статей. Баланс, що включає регулюючі статті, називається балансом-брутто, очищений від регулюючих статей -
 12. баланс основних фондів
   Обсяг, структура, відтворення основних фондів по економіці в цілому і по галузях враховуються в балансі основних фондів. За даними цього балансу обчислюються показники зносу, придатності, оновлення, вибуття, використання основних фондів. Баланс основних фондів складається за повної і залишкової вартості в поточних цінах, в середньорічних цінах або у постійних (порівнянних або базисних)
 13. Торговий баланс
   різниця між сукупним імпортом та експортом країни; якщо експорт перевищує імпорт, мається позитивне сальдо (актив) торговельного балансу; інакше говорять про дефіцит (пасиві) торгового