Головна
« Попередня Наступна »

Баланс фінансових ресурсів

 - Прогноз формування та використання фінансових ресурсів органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання в рамках конкретної адміністративно-територіальної одиниці країни, регіону, муніципального освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Баланс фінансових ресурсів

 1. Баланс торговий
   баланс, складання якого передбачено торговим правом. Комерсант зобов'язаний складати Б. т. На початку своєї торговельної діяльності (баланс вступний) і по завершенні господарського року (баланс річний). У зовнішньоекономічній практиці Б. т. Є частиною балансу
 2. Бухгалтерський баланс і його аналіз
   У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 3. Брутто-баланс (баланс обороту, зведений баланс)
   зведення оборотів рахунків за господарський рік або за більш короткий звітний період для підготовки підсумкового
 4. Банківський баланс
   бухгалтерський баланс, в якому номенклатура статей балансу одночасно є планом рахунків бухгалтерського
 5. Торговельний баланс (1)
   Звітність, яка відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі. Торговий баланс є складовою частиною платіжного балансу (balance of payments), входячи в поточний рахунок (current account). Він складається з «видимих» статей (visibles), які відображають імпорт і експорт матеріальних товарів, і «невидимого» балансу (invisible balance) - надходжень і витрат від таких послуг, як страхування,
 6. Валюта балансу
   Сума (підсумок) за всіма складовими рахунках бухгалтерського балансу. Ця s сума повинна бути однакова по активу і по пасиву
 7. Розділ 6. Міжнародна валютна система
   Елементи валютної системи. Освіта міжнародної валютної системи. Організація міжнародної валютної системи. Зовнішня торгівля - головний елемент економічного співробітництва. Плавання валютних курсів. Європейська валютна система. Баланси міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс. Збалансованість платіжного балансу. Платіжний баланс
 8. Регулюючі статті балансу
   статті, що відображають регулювання величини основних балансових статей. Баланс, що включає регулюючі статті, називається балансом-брутто, очищений від регулюючих статей -
 9. Коефіцієнт маневреності
   підсумок розділу 1 пасиву балансу + довгострокові кредити - підсумок розділу 1 активу балансу / підсумок розділу 1 пасиву балансу. Високе значення позитивно характеризує фінансовий стан підприємства. Формула розрахунку: власні оборотні кошти / власний
 10. Попередній аналіз фінансового становища на основі загальних показників аналітичного балансу-нетто (економічне читання балансу)
   Безпосередньо з аналітичного балансу-нетто (бухгалтерського балансу) можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. До таких показників відносяться: загальна вартість майна (зобов'язань) підприємства, що дорівнює підсумку балансу -нетто (величиною валюти балансу); вартість іммобілізованих (необоротних, основних засобів і вкладень), що дорівнює підсумку першого розділу активу
 11. Коефіцієнт автономії
   підсумок розділу 1 пасиви балансу / підсумок балансу, нормативне значення більше 0,5. Зростання його свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових труднощів в майбутні періоди, підвищує гарантії погашення підприємством своїх
 12. Консолідований баланс
   зведений баланс монополії, що включає зведену бухгалтерську звітність про діяльність і її фінансові результати материнського і дочірніх товариств монополій в
 13. Оцінка кредитоспроможності.
   Кредитоспроможність - це можливість, наявна у підприємства для своєчасного погашення кредитів. Відношення обсягу реалізації до власного капіталу відображає оборотність власних джерел коштів:, де СК - власний капітал. Коефіцієнт загальної фінансової незалежності:, де СК - власний капітал (стор. 490 Бухгалтерського балансу); ВБ - валюта балансу (сумарна
 14. баланс основних фондів
   Обсяг, структура, відтворення основних фондів по економіці в цілому і по галузях враховуються в балансі основних фондів. За даними цього балансу обчислюються показники зносу, придатності, оновлення, вибуття, використання основних фондів. Баланс основних фондів складається за повної і залишкової вартості в поточних цінах, в середньорічних цінах або у постійних (порівнянних або базисних)
 15. Непрозоре фінансове становище позичальника
   Характеризується наступними ознаками: Відсутня аналіз фінансового становища взаємопов'язаних компаній групи. Відсутній аналіз фінансового становища контрагентів позичальника / групи з часткою більше 25-50% у виручці / собівартості, що є однією з ознак наявності аффілірованності з даними контрагентами. Консолідація балансів основних компаній при аналізі фінансового по-розкладання групи