Головна
« Попередня Наступна »

Баланс (рівновага)


співвідношення двох взаємопов'язаних характеристик (надходження і витрачання, наявність і джерела формування) будь-якого економічного процесу, виду діяльності. Оформляється як двостороння таблиця: актив і пасив. Б. складається у натуральній і грошовій формах.
 Використовується з метою аналізу, обліку, планування господарства всієї країни (бюджетний, платіжний, міжгалузевий, робочої сили), фірми чи підприємства (бухгалтерський, фінансовий, основних засобів), домашнього господарства (Б. доходів і витрат, споживчий бюджет).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Баланс (рівновага)

 1. Баланс торговий
   баланс, складання якого передбачено торговим правом. Комерсант зобов'язаний складати Б. т. На початку своєї торговельної діяльності (баланс вступний) і по завершенні господарського року (баланс річний). У зовнішньоекономічній практиці Б. т. Є частиною балансу
 2. Брутто-баланс (баланс обороту, зведений баланс)
   зведення оборотів рахунків за господарський рік або за більш короткий звітний період для підготовки підсумкового
 3. Банківський баланс
   бухгалтерський баланс, в якому номенклатура статей балансу одночасно є планом рахунків бухгалтерського
 4. Бухгалтерський баланс і його аналіз
   У даній главераскриваетсяместо бухгалтерського балансу в системі оцінки фінансового стану організації; рассматри- ваются: необхідність оцінки надійності інформації; способи підготовки інформації балансу до його аналізу, поняття аналітичного балансу-нетто; аналітичні угруповання балансу напрямки аналізу активів і пасивів; вплив вибораучетной полит ики на найважливіші показники
 5. Торговельний баланс (1)
   Звітність, яка відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі. Торговий баланс є складовою частиною платіжного балансу (balance of payments), входячи в поточний рахунок (current account). Він складається з «видимих» статей (visibles), які відображають імпорт і експорт матеріальних товарів, і «невидимого» балансу (invisible balance) - надходжень і витрат від таких послуг, як страхування,
 6. Валюта балансу
   Сума (підсумок) за всіма складовими рахунках бухгалтерського балансу. Ця s сума повинна бути однакова по активу і по пасиву
 7. Розділ 6. Міжнародна валютна система
   Елементи валютної системи. Освіта міжнародної валютної системи. Організація міжнародної валютної системи. Зовнішня торгівля - головний елемент економічного співробітництва. Плавання валютних курсів. Європейська валютна система. Баланси міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний баланс. Збалансованість платіжного балансу. Платіжний баланс
 8. Регулюючі статті балансу
   статті, що відображають регулювання величини основних балансових статей. Баланс, що включає регулюючі статті, називається балансом-брутто, очищений від регулюючих статей -
 9. баланс основних фондів
   Обсяг, структура, відтворення основних фондів по економіці в цілому і по галузях враховуються в балансі основних фондів. За даними цього балансу обчислюються показники зносу, придатності, оновлення, вибуття, використання основних фондів. Баланс основних фондів складається за повної і залишкової вартості в поточних цінах, в середньорічних цінах або у постійних (порівнянних або базисних)
 10. Торговий баланс
   різниця між сукупним імпортом та експортом країни; якщо експорт перевищує імпорт, мається позитивне сальдо (актив) торговельного балансу; інакше говорять про дефіцит (пасиві) торгового