Банки

БАНКИ

О. І. Лаврушин Банківські ризики: навчальний посібник / кол. авторів; під ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина і д-ра екон. наук, проф. Н. І. Вален- цевой. - М .: КНОРУС, 2007. - 232 с. +2007
Навчальний посібник складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту Навчально-методичного об'єднання в галузі фінансів, обліку й світової економіки. В основу посібника покладена науково-дослідна робота в рамках Центру фундаментальних і прикладних досліджень Фінансової академії при Уряді РФ. Дослідження виконувалося колективом викладачів кафедри «Грошово-кредитні відносини і банки».
Зміст навчального посібника являє собою поєднання теорії банківських ризиків і практики управління ними з урахуванням діючої норматив- ио-іравовой бази. Особливу увагу приділено сутності й класифікації ризиків, системі управління ними, основними видами приватних і комплексних ризиків, а також проблемам сучасного банківського ризик-менеджменту.
Для студентів вузів і слухачів ІППК, що навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредітв якості додаткової літератури до основних підручників по курсам, пов'язаним з теорією і практикою банківської справи.
Переглянути всі підручники дисципліни: Банківські ризики
Невідомий Курсова робота з дисципліни Гроші, кредит, банки: Банківська система, її елементи і найважливіші властивості, +2012 2012
Невідомий Контрольна робота з дисципліни: «Гроші, кредит, банки»: «Аналіз проблем і перспектив банківського сектора в РФ», 2012 2012
Переглянути всі підручники дисципліни: Банківські системи
А. В. Пухов «Продажі і управління бізнесом в роздрібному банку / А. В. Пухов»: ЦІПСіР; КНОРУС; Москва; 2012 2012
Представлені практичні напрацювання з організації навчання, продажам роздрібних послуг, а також методологія роботи з наступними продуктами: платіжними картами і терміналами, грошовими переказами, платежами без відкриття рахунку, пам'ятними монетами, сейфовими осередками, дорожніми і комерційними чеками, вкладами фізичних осіб. Для співробітників комерційних банків, безпосередньо залучених в процес розвитку і управління роздрібними продуктами, управлінського персоналу банків, відповідального за розвиток роздрібного бізнесу, банківських фахівців та осіб, що займаються організацією продажів в мережі банку, а також методологією роздрібних і розвитком комісійних операцій. Рекомендовано також студентам економічних вузів, які навчаються за спеціальностями «Банківська справа» або «Фінанси і кредит».
Гаврилова С. Про банківську таємницю // Фінансова газета.2011. N 42. С. 12. +2011
Що таке банківська таємниця Порядок надання відомостей, що становлять банківську таємницю Надання відомостей податковим органам
Переглянути всі підручники дисципліни: Банківська справа
Ткач Н. Д. Тези лекцій з дисципліни «БАНКІВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО» Москва -2013 +2013
Невідомий Банківське право. Лекції. +2010 +2010
Переглянути всі підручники дисципліни: Банківське право