ЗМІСТ:
А. В. Печникова, О. М. Маркова, Є. Б. Стародубцева. Банківські операції: Підручник. - М .; ФОРУМ; ЇІНФРА-М.2005. - 368 с. - (Професійна освіта)., 2005
У підручнику розглядаються правові та організаційні засади формування і розвитку комерційних банків, показаний? їх роль в накопиченні я мобілізації позичкового капіталу. Структура підручника забезпечує вивчення активних, пасивних і консул ьтаціонно-посреднічес до їх банківських операцій, діяльності банків на ринку цінних паперів і валютному ринку, методів управління банківськими ризиками. Підручник поєднує теорію і практику, вітчизняний та міжнародний досвід аналізу роботи комерційних банків. У книзі представлені конкретні розрахунки і способи, за допомогою яких комерційні банки управляють своєю дея- тельноегью.
Призначений для студентів середніх спеціальних навчальних> закладів, для практичних працівників фінансових, банківських та податкової систем, а також для всіх тих, хто цікавиться проблемами грошей, кредитів, банків.
Глава 1. Правові та організаційні засади здійснення банківських операцій в Росії
Глава 2. Види операцій комерційних банків. Характеристика пасивних операцій банків
Глава 3. Активні операції банків
Глава 4. Механізм банківського кредитування
Глава 5 Діяльність банків на ринку цінних паперів
Основні показники боргових цінних паперів н методи їх визначення
Глава 6 Діяльність банків на валютному ринку
Глава 7 Організація безготівкових розрахунків
Глава 8 Касові операції банків
Глава 9. Комісійно-посередницькі та інші додаткові послуги банків
Глава 10 Фінансові результати діяльності комерційного банку
Глава 11 Банківські ризики та управління ними

Книги та підручники з дисципліни Банківська справа:

 1. А. В. Пухов. «Продажі і управління бізнесом в роздрібному банку / А. В. Пухов»: ЦІПСіР; КНОРУС; Москва; 2012 - 2012 рік
 2. Гаврилова С .. Про банківську таємницю // Фінансова газета.2011. N 42. С. 12. - 2011 рік
 3. Л. В. Лямін. «Застосування технологій електронного банкінгу: ризик-орієнтований підхід / Л. В. Лямін »: КНОРУС; ЦІПСіР; Москва; 2011 - 2011 рік
 4. О. Костюк, М. ЛІН, Г. Омета .. Євразійські перспективи розвитку Банківських систем [Текст]: монографія за заг. ред. О. Костюка, М. ЛІН, Г. Омета. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2 010. - 157 с. - 2010 рік
 5. Тихомирова Є. В .. Банківський аудит: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2010.-66 с. - 2010 рік
 6. Лаврушин О. І .. Банківський менеджмент. підручник / кол. авторів, під ред. д-ра екон. наук, проф О. І. Лаврушина. - 2-е изд., Перераб. і чоп. - М КНОРУС, 2009. - 560 с. - 2009 рік
 7. Скляренко В. В .. Банківський менеджмент: Навчальний посібник - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ 2009, - 108 с. - 2009 рік
 8. МЕЛЬНИКОВА Ольга Володимирівна. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІШАНИХ продуктовий портфель БАНКУ. Діссертаціяна здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 2008 - 2008 рік
 9. О. М. Костюк. Корпоративне управліня у банку [Текст]: монографія О. М. Костюк. -сума: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 332 с. - (Рос. Мовою). - 2008
 10. Каджаева М. Р .. Банківські операції: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів / М. Р. Каджаева, С. В. Дубровська. - 4-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2008. - 400 с. - 2008
 11. Коренєва Оксана Миколаївна. Управлінської звітності БАНКУ - 2007
 12. Слободіна Марина Юріївна. БАНКИ В СИСТЕМІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЇ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва, 2007 - 2007 рік
 13. Чижов Н. А .. УПРАВЛІННЯ клієнтською базою БАНКУ: Практіческоепособіе. - М .: Видавництво «Альфа-Пресс», 2007. - 284 с. - 2007
 14. Касьянова Г. Ю .. Касові і банківські операції - 2006 рік
 15. В. Н. ТИША. Банківська справа. Опорний конспект лекцій. Челябінськ, 2006 - 2006 рік
 16. Людвік С. А., Півень Є. В .. БАНКІВСЬКА СПРАВА: Навчальний посібник Владивосток: Изд-во ВГУЕС, 2006.- 172 с. - 2006 рік
 17. Лазаренко Алла Леонідівна
  . Економічні основи інвестиційної діяльності комерційних банків Росії. Орел 2005 - 2005 рік
 18. Тютюнник А. В., Турбанов А. В .. Банківська справа. - М .: Фінанси і статистика, 2 005. - 608 с. - 2005 р
 19. А. В. Шмонін. Банківські технології і злочинність: [монографія] А. В. Шмонін. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, +2005. - 303 с. - 2005 р
 20. Лаптирев Д. А .. Система управління фінансовими ресурсами банку: Процеси - завдання - моделі - методи. - "БДЦ-прес" - 2005 р