Банківські ризики

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ

О. І. Лаврушин Банківські ризики: навчальний посібник / кол. авторів; під ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина і д-ра екон. наук, проф. Н. І. Вален- цевой. - М .: КНОРУС, 2007. - 232 с. +2007
Навчальний посібник складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту Навчально-методичного об'єднання в галузі фінансів, обліку й світової економіки. В основу посібника покладена науково-дослідна робота в рамках Центру фундаментальних і прикладних досліджень Фінансової академії при Уряді РФ. Дослідження виконувалося колективом викладачів кафедри «Грошово-кредитні відносини і банки».
Зміст навчального посібника являє собою поєднання теорії банківських ризиків і практики управління ними з урахуванням діючої норматив- ио-іравовой бази. Особливу увагу приділено сутності й класифікації ризиків, системі управління ними, основними видами приватних і комплексних ризиків, а також проблемам сучасного банківського ризик-менеджменту.
Для студентів вузів і слухачів ІППК, що навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредітв якості додаткової літератури до основних підручників по курсам, пов'язаним з теорією і практикою банківської справи.