« Попередня Наступна »

Беверіджская модель соціального захисту

 - Модель, в основі фінансового механізму якої лежить бюджетне фінансування
соціальної допомоги, орієнтована на забезпечення громадян доходами на рівні прожиткового мінімуму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Беверіджская модель соціального захисту

 1. 15.1. Соціальне страхування та його роль у реалізації державних соціальних гарантій
   Минулий століття ознаменувався великими перетвореннями в соціальній сфері. Розвиток економіки, поява нових технологій сприяли зростанню ризиків (втрата працездатності в результаті травм, захворювання, безробіття). Одночасно з індивідуальними способами захисту від таких ризиків на основі договорів особистого страхування, індивідуальних накопичень та благодійної діяльності релігійних
 2. Бісмаркова модель соціального захисту
   - Модель, в основі фінансового механізму якої лежить соціальне страхування, орієнтована на повну або часткову компенсацію втрачених заробітків (в результаті старості, тимчасової або постійної втрати працездатності,
 3. Соціально-економічна модель
   сукупність форм організації економічного та соціального життя тих чи інших країн, що володіє певним набором характеристик, що відрізняють її від відповідних моделей інших
 4. 3.3. Моделі фінансового планування
   Моделі фінансового планування спрямовані на виявлення основних фінансових взаємозалежностей. Традиційно розглядаються три групи моделей: моделі беззбитковості (операційної та фінансової), моделі загальнокорпоративних залежностей (наприклад, мо-дель Дюпона), моделі побудови прогнозної фінансової звітності й комп'ютерні
 5. Економетрична модель
   - Ймовірносно - статистична модель, що описує механізм функціонування економічної або соціально - економічної
 6. вимірювання сили бренду по моделі Т. Геда
   Чотири виміри сили бренду по моделі Т. Геда: функціональне (сприйняття корисності), соціальне (ідентифікація з соціальною групою), духовне (етичність, відповідальність), ментальне (психологічна підтримка особистісної трансформації). Глобальні бренди, рейтинги, тенденції глобалізації ринку. Самопозиціювання. Позиціонування марки (бренду) серед співробітників і
 7. Американська модель
   це ліберальна ринкова модель, що припускає пріоритетну роль приватної власності, ринково-конкурентного механізму, капіталістичних мотивацій, високий рівень соціальної
 8. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
   Кугаенко А. А. Методи синтезу динамічних моделей соціально-економічних об'єктів. - М .: Изд-во МГПИ, 1979. Кугаенко А. А. Можливі шляхи стабілізації розвитку народного господарства. -М .: Изд-во МГПИ, 1989. Кугаенко А. А., Левицький M.J1. Методи і моделі визначення економічної ефективності народної освіти. - М .: Прометей, 1990. Кугаенко А. А. Синтез динамічних моделей народного господарства і
 9. 1) Опис моделі РОС.
   Програма розвитку РОС повинна явно чи неявно грунтуватися на деякій моделі РОС (див. Розділ 1), в рамках якої бажано відображення інформації, яка виражається наступними групами показників (див. Приклад переліку показників в Додатку 8): I. Загальна інформація про регіон: 1. Природно-кліматичні та екологічні фактори. Економічна ситуація. Соціальна сфера. Демографічна ситуація.
 10. ТРЕНАЖЕР 13 УПРАВЛІННЯ соціальних процесів
   В узагальненому вигляді діяльність суспільства можна представити двома великими блоками - сферою виробництва і сферою споживання (часто званої соціальної сферою). Алгоритми, що відображають динаміку сфери виробництва, як правило, мають відомі кількісні взаємозалежності у вигляді обмежень, директив, закономірностей і т. П. Динаміка соціальної сфери поки не має достатнього теоретично