ЗМІСТ:
Кондраков Н. П .. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с., 2006
У підручнику викладено основи бухгалтерського обліку, його форми та правила ведення, розкриті особливості ведення фінансового та управлінського обліку, планування та аналізу фінансової діяльності організацій. Особливу увагу приділено особливостям складання бухгалтерських записів у фінансовому обліку.
Навчальний матеріал в книзі представлений в послідовності здійснення виробничого процесу в організаціях: створення статутного капіталу, придбання основних засобів, нематеріальних активів, здійснення виробничого процесу, реалізація готової продукції і т. Д., Що дозволяє послідовно і детально вивчити всі особливості обліку. По кожній главі наведені питання для самоконтролю і кращого засвоєння і закріплення досліджуваного матеріалу.
Для студентів, аспірантів і викладачів вузів і коледжів, працівників бухгалтерських, економічних і фінансових служб, керівників організацій, менеджерів.
Розділ IОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Глава 1ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розділ IIФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
Глава 2УЧЕТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Глава 3УЧЕТ необоротні активи І ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Глава 4УЧЕТ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОПЛАТИ
Глава 5КЛАССІФІКАЦІЯ ВИТРАТ. ОБЛІК ВИТРАТ за елементами витрат
Глава 6УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ПРОДАЖУ
Глава 7УЧЕТ КОШТІВ, фінансових вкладень, розрахункових і кредитних операцій
Глава 8УЧЕТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Глава 9БУХГАЛТЕРСКАЯ ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Глава 10УЧЕТНАЯ ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Глава 11УЧЕТ на малому підприємстві
Розділ IIIУПРАВЛЕНЧЕСКІЙ ОБЛІК
Глава 12УЧЕТ реорганізації, ліквідації, ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Глава 13СУЩНОСТЬ, ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГОУЧЕТА
Глава 14УЧЕТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО за статтями калькуляції ЦЕНТРАМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Глава 15МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО калькулювання собівартості продукції
Глава 16УЧЕТНАЯ ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Глава 17ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ (БЮДЖЕТУВАННЯ)
Глава 18ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Глава 19ПРІНЯТІЕ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Книги та підручники з дисципліни Основи бухгалтерського обліку:

 1. Нуретдінов І. Г .. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 2010 - 2010 рік
 2. Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна. 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом - 2009
 3. Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро Володимирович. Секрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерією 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с. - 2008
 4. Соколова Є. С .. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с. - 2008
 5. Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. Етапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз. - 2007
 6. Кондраков Н. П. Кондраков І. Н .. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект - 2006 рік
 7. Палій В. Ф .. Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-М, 2006. - 279 с. - 2006 рік
 8. Райе Ентоні. Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності й у фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с. - 2006 рік
 9. Иосифова О. Н .. Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, +2005. - 72 с. - 2005 р
 10. Михалкевич А. П .. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Учеб. допомога. 2-е изд., Перераб. і доп., - Мн .: ТОВ "Місанта", ТОВ "ФУАінформ", 2003. - 202 с. - 2003
 11. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 1. - 2000 рік
 12. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 2. - 2000 рік
 13. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 3. - 2000 рік
 14. Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф .. Бухгалтерський облік: Учеб. допомога. - М.:, 2000. -496 С .: ил. - 2000 рік