ЗМІСТ:
Кондраков Н. П. Кондраков І. Н .. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект, +2006
У п'ятому виданні книги, переробленому і доповненому відповідно до нового Плану рахунків бюджетного обліку, викладені основи бухгалтерського обліку, порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів, матеріальних запасів, праці та її оплати в бюджетних організаціях, витрат за їх змісту, фінансуванню, грошових коштів, внутрішньовідомчих розрахунків з фінансування, розрахунків з іншими організаціями та особами, фондів цільового призначення, доходів.
Крім того, в книзі розглянуті особливості обліку витрат на виробництво, калькулювання собівартості, обліку готової продукції та її реалізації.
Для працівників бухгалтерських служб і централізованих бухгалтерій бюджетних організацій та установ, контролерів-ревізорів, слухачів курсів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців по бюджетному обліку, студентів вищих і середніх навчальних закладів, керівників бюджетних організацій.
Глава 1. Основи бухгалтерського обліку
Глава 2. Облік основних засобів, нематеріальних та невироблених активів
Глава 3. Облік матеріальних запасів
Глава 4. Облік праці та її оплати
4.2. Види, форми і системи оплати праці, порядок її нарахування
Глава 5. Облік грошових коштів і фінансових вкладень
Глава 6. Облік розрахунків з дебіторами
6.2. Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Глава 7. Облік зобов'язань
7.4. Облік розрахунків по платежах до бюджету
Глава 8. Облік фінансового результату
Глава 9. Облік підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід
9.3. Готова продукція та її оцінка. Облік надходження готової продукції
Глава 10. Облік санкціонування витрат
10.2. Облік лімітів бюджетних зобов'язань
Глава 11. Облік операцій з централізованого постачання матеріальними цінностями установ, які перебувають на бюджеті
Глава 12. Облік окремих цінностей, котрі належать організації
Облік операцій, пов'язаних з банківською гарантією
Глава 13. Звітність бюджетних установ
Загальні питання організації діяльності бюджетної установи
Результати діяльності бюджетної установи у звітному періоді
13.10. Податкова звітність бюджетних установ

Книги та підручники з дисципліни Основи бухгалтерського обліку:

 1. Нуретдінов І. Г .. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 2010 - 2010 рік
 2. Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна. 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом - 2009
 3. Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро Володимирович. Секрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерією 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с. - 2008
 4. Соколова Є. С .. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с. - 2008
 5. Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. Етапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз. - 2007
 6. Палій В. Ф .. Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-М, 2006. - 279 с. - 2006 рік
 7. Кондраков Н. П .. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с. - 2006 рік
 8. Райе Ентоні. Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності й у фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с. - 2006 рік
 9. Иосифова О. Н .. Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, +2005. - 72 с. - 2005 р
 10. Михалкевич А. П .. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Учеб. допомога. 2-е изд., Перераб. і доп., - Мн .: ТОВ "Місанта", ТОВ "ФУАінформ", 2003. - 202 с. - 2003
 11. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 1. - 2000 рік
 12. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 2. - 2000 рік
 13. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 3. - 2000 рік
 14. Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф .. Бухгалтерський облік: Учеб. допомога. - М.:, 2000. -496 С .: ил. - 2000 рік