Бухгалтерський облік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Нуретдінов І. Г. Бухгалтерська (фінансова) ЗВІТНІСТЬ +2010 +2010
Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом +2009
Конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом» для
1С: Підприємства 8.0 являє собою типове прикладне рішення, призначене для реалізації кадрової політики підприємства за наступними напрямками:
планування потреб в персоналі;
забезпечення бізнесу кадрами;
управління компетенціями та атестація працівників;
управління навчанням працівників;
управління фінансовою мотивацією персоналу;
ефективне планування зайнятості персоналу;
кадровий облік і аналіз кадрового складу;
трудові відносини, кадрове діловодство;
розрахунок заробітної плати персоналу;
вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.
Переглянути всі підручники дисципліни: Основи бухгалтерського обліку