ЗМІСТ:
Вещунова Н. Л., Фоміна Л. Ф .. Бухгалтерський облік: Учеб. допомога. - М.:, 2000. -496 С .: ил., 2 000
 У навчальному посібнику викладено теоретичні основи бухгалтерського обліку: принципи організації, документування, інвентаризація, рахунки і подвійний запис, баланс, форми обліку. По кожному розділу бухгалтерського обліку охарактеризовані первинні документи, наведені приклади і розрахунки за основним і найбільш складних розділів обліку. Для студентів вузів, може бути корисним студентам середніх спеціальних навчальних закладів і курсів підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів, менеджерів.
Глава 1 Бухгалтерський облік в організаціях
1.5. Організація бухгалтерського обліку
Глава 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Глава 3 ОБЛІК КОШТІВ І ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ
3.1. Облік касових операцій
3.2. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку
3.4. Облік фінансових вкладень
Глава 4 обліку довгострокових інвестицій
Глава 5 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
5.3. Облік орендованих основних засобів
5.4. Облік лізингу
Глава 6 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Глава 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Глава 8 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА відрахувань на соціальні потреби
Глава 9 ОБЛІК витрат виробництва і обігу
9.2. Синтетичний облік витрат виробництва
Глава 10 ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Глава 11 ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
11.4. Облік кредитів і позик
Глава 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
12.6. Облік експортних операцій
Глава 13 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Глава 14 ОБЛІК КАПІТАЛУ, фондів і резервів
Глава 15 Бухгалтерська звітність організації

Книги та підручники з дисципліни Основи бухгалтерського обліку:

 1. Нуретдінов І. Г .. БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ 2010 - 2010 рік
 2. Бойко Ельвіра Вікторівна, Томиловская Олена Іванівна. 1с Підприємство. Версія 8.0. Зарплата, управління персоналом - 2009
 3. Харитонов Сергій Олександрович, Чистов Дмитро Володимирович. Секрети професійної роботи з «1С: Бухгалтерією 8». Банк і каса. Навчальний посібник. - М .: ТОВ «1С-Паблішинг», 2008. - 321 с. - 2008
 4. Соколова Є. С .. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. центр ЕАОІ. -2008. - 200 с. - 2008
 5. Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. Етапи розвитку бухгалтерського обліку: навчальний посібник Л. Н. Батьківщина, Л. В. Пархоменко. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 100 с. - 100 екз. - 2007
 6. Кондраков Н. П. Кондраков І. Н .. Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях. М .: ТК Велбі, Проспект - 2006 рік
 7. Палій В. Ф .. Управлінський облік витрат і доходів (з елементами фінансового обліку). - М .: ИНФРА-М, 2006. - 279 с. - 2006 рік
 8. Кондраков Н. П .. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 448 с. - 2006 рік
 9. Райе Ентоні. Викриття таємниць бухгалтерського обліку. Як розібратися в бухгалтерській звітності й у фінансовому аналізі / Пер. з англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2006. - 352 с. - 2006 рік
 10. Иосифова О. Н .. Практикум з бухгалтерського фінансового обліку. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, +2005. - 72 с. - 2005 р
 11. Михалкевич А. П .. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: Учеб. допомога. 2-е изд., Перераб. і доп., - Мн .: ТОВ "Місанта", ТОВ "ФУАінформ", 2003. - 202 с. - 2003
 12. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 1. - 2000 рік
 13. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 2. - 2000 рік
 14. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 3. - 2000 рік