Головна
« Попередня Наступна »

Бюджетна система Російської Федерації

 (РФ) - заснована на економічних відносинах і державному устрої сукупність усіх видів бюджетів та бюджетів усіх видів державних позабюджетних фондів, регульована нормами права Російської Федерації і її суб'єктів.
Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів:
перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
Другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;
третій рівень - місцеві бюджети.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Бюджетна система Російської Федерації

 1. Дотації
   Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 2. 2. Бюджетне пристрій Росії.
   Бюджетне пристрій держави визначається його державним устроєм, закріпленим у Конституції РФ. Відповідно) ст. 1 конституції РФ, Російська Федерація - Росія є демократичне федеративну правової держави з республіканською формою правління. Російська Федерація складається з республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів
 3. Бюджетна система Російської Федерації
   Заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 № 145
 4. Питання 18 Бюджетна класифікація
   Бюджетна класифікація - угруповання доходів і витрат бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, застосовується при складанні проектів бюджетів та виконанні бюджетів всіх рівнів, забезпечує порівнянність показу-телей бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ (Федеральний закон «Про бюджетну класифікації Російської
 5. Визначення бюджетної класифікації
   64. Для складання і виконання бюджетів та забезпечення порівнянності показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, використовується бюджетна класифікація Російської Федерації. Бюджетна класифікація є угрупованням доходів і видатків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи та джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів з присвоєнням об'єктам
 6. Дотація
   - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній
 7. Мінімальні державні соціальні стандарти
   Державні послуги, надання яких громадянам на безоплатній та безповоротній основах за рахунок фінансування з бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації і бюджетів державних позабюджетних фондів гарантується державою на певному мінімально допустимому рівні на всій території Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998
 8. Бюджетна система Російської Федерації
   Л Бюджетна система є частиною системи держави і, по суті, являє собою сукупність всіх бюджетів, що діють на території країни. Бюджетна система являє собою сукупність відносин, що виникають між різними суб'єктами в процесі: формування доходів і здійснення видатків бюджетів всіх рівнів системи і бюджетів державних позабюджетних фондів,
 9. Субсидія
   - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових
 10. Субвенція
   - Бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основах на здійснення певних цільових
 11. ТЕРМІНИ
   Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні