ЗМІСТ:
В. В. Дюбін. Бюджетна система Російської Федерації: навчальний посібник для вузів, Петрозаводськ, +2003. 118с., 2003
Розглядаються питання організації бюджетної системи Російської Федерації, особливості формування доходів і витрат різних рівнів бюджетної системи, питання бюджетної реформи і розвитку бюджетного федералізму.
При розгляді нормативної бази та показників бюджетів усіх рівнів використані дані станом на 2003 рік.
Викладено основи організації бюджетного процесу на федеральному, регіональному та місцевих рівнях.
Для студентів та аспірантів вузів. Посібник може бути також використано слухачами системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
Глава 1. Бюджетна система Російської Федерації
Глава 2. Бюджетне пристрій Російської Федерації і права органів державної влади та місцевого самоврядування в питаннях бюджету
Глава 3. Характеристика бюджетів різних рівнів
Глава 4. Основні напрями бюджетної реформи
Глава 5. Бюджетне планування
Глава 6. Характеристика доходів бюджету
Глава 7. Основи планування бюджетних витрат
Глава 8. Витрати бюджету на державне управління та місцеве самоврядування, національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
Глава 9. Витрати бюджету в області підтримки економіки
Глава 10. Витрати бюджету на освіту і культуру
Глава 11. Фінансування охорони здоров'я
Глава 12. Фінансування витрат у галузі соціальнойполітікі
Глава 13. Витрати на житлово-комунальне господарство
Глава 14. Дефіцит бюджету і джерела його покриття. Державний і муніципальний борг
Глава 15. Основи організації бюджетного процесу

Книги та підручники з дисципліни Економічна теорія:

 1. Водолазький А. А .. Почала еконофізікі і кількісна визначеність перших економічних законів. - Новочеркаськ: "НОК", 2 013. - 227 с. - 2013 рік
 2. А. В. Бурков. Економічна система XXI століття: нові підходи до управління підприємствами, галузями, комплексами / [А. В. Бурков та ін.]: Під ред. А. В. Буркова. - Йошкар-Ола: Колоквіум, 2012. - 186 с. - 2012 рік
 3. Рудак А. А. та ін .. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу «Економічна теорія». МІНСЬК 2010 - 2010 рік
 4. Бутень В. Є., Федосенко В. Н .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРАКТИКУМ для студентів неекономічних спеціальностей. Мінськ -2010 - 2010 рік
 5. Арутюнова Г. І .. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с. - 2010 рік
 6. В. В. Бічанін [и др.]. Економічна теорія: Навчальний метод. комплекс для студентів неекономічних спеціальностей / В. В. Бічанін [и др.] ;; під заг. ред. В. В. Бічаніна. - Новополоцьк: ПГУ, 2010. - 312 с. - 2010 рік
 7. Акулов В. Б., Акулова О. В .. Економічна теорія, 2010 - 2010 рік
 8. Амосов А. І .. Наслідки сверхускоренной еволюції економіки і суспільства в останні століття: Закономірності соціального і економічного розвитку. - М .: Издательство ЛКИ, 2009. - 312с. - 2009 рік
 9. Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В .. Історія економічних вчень. - СПб .: Питер, +2008. - 176 с .: ил. - 2008
 10. Абдурахманов К.X .. Економічна теорія 2008 - 2008 рік
 11. Бродська Т. Г .. Економічна теорія: Учеб. посібник - М. РІОР, 2008. 208 с. - 2008
 12. Алибекова Саодат Лапасовна, Тураєв Баходір Хотамовіч. Економічна теорія. Навчальний посібник. - 2008 - 2008 рік
 13. Р. Строуп, Дж. Гвартни. Азбука економіки - 2007
 14. С.І. Архієреєв, Н. Б. Решетняк. Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. - Харків: НТУ «ХПІ», 2007. - 331 с. - 2007
 15. Борисов І. А .. Економічна теорія: навчальний посібник. - Єкатеринбург: Уральський Державний Економічний Університет, 2007, 186 с. - 2007
 16. І. В. Новікова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов. Економічна теорія: Учеб. посібник / І. В. Новикова, Г. А. Прімаченок, В. А. Воробйов та ін .; Под ред. І. В. Новіков виття. - Мн .: БГЕУ, 2006. - 543 с. - 2006 рік
 17. Брезгін В. С .. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Навчально-методичні матеріали. Чита 2006 - 2006 рік
 18. САВЧЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Санкт-Петербург - 2005 - 2005 рік
 19. Н. І. Базилев, С. П. Гурко. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів Н. І. Базилев, С. П. Гурко, М. Н. Базильова та ін .; Под ред. Н. І. Базильова, С. П. Гурко. - 4-е вид., Стереотип. - Мн .: Книжковий Будинок; Екоперспектіва, 2005.- 637 с. - 2005 р
 20. Бондар Л. В., Братухін В. Н., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К .. Економічна теорія (в питаннях і відповідях) / Автори Бондар Л. В., Братухін В. Н ., Гутовец Т. Н., Насонова І. В., Шимко А. К. Посібник для підготовки до державного екзамену.- Мн .: Приватний інститут управління та підприємництва, 2005 - 2005 рік