« Попередня Наступна »

. Грошові доходи комерційної організації

 прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг);
прибуток від реалізації майна, сальдо позареалізаційних доходів і витрат.
1,8%
7,2% KS ^ l
ЁЗ
?
Виручка від реалізації
Виручка від реалізації іншого майна
Бюджетне і інше цільове фінансування
Безоплатні надходження
Кредити та позики Інші надходження
39.2%


39,3% [™ |

 Мал. 7.1. Структура джерел формування фінансових ресурсів комерційних організацій
12,4%
0,1%
Прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації (зменшена на величину податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних податків) і витратами на виробництво товарів (робіт або послуг). У сучасній фінансовій звітності розрізняють валовий прибуток (виручка від реалізації «мінус» витрати без управлінських і комерційних витрат) і прибуток (збиток) від продажу (з урахуванням управлінських витрат):
Виручка від реалізації («мінус» ПДВ, акцизи та інші аналогічні платежі)
Собівартість проданих товарів (робіт або послуг) (без урахування управлінських і комерційних витрат)
Валовий прибуток (стор.

 1 - стор. 2)
Управлінські та комерційні витрати
Прибуток (збиток) від продажу (стор. 3 - стор. 4)
Прибуток від реалізації майна визначається як різниця між виручкою від реалізації майна та витратами, пов'язаними з такою реалізацією.
Нарешті, сальдо (прибуток або збиток) по позареалізаційних операцій визначається як доходи, отримані від таких операцій, зменшені на витрати, пов'язані з їх здійсненням.
12 *
179
Прибуток є найважливішим показником фінансово-господарській діяльності організації, аналіз її абсолютної величини, динаміки, співвідношення з витратами або виручкою від
реалізації використовується для оцінки фінансового стану організації, у тому числі при прийнятті рішення про інвестиції, банківському кредиті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

. Грошові доходи комерційної організації

 1. Зміст
   Введення Лекція 1. Роль банків в нагромадженні й мобілізації позичкового капіталу. Структура кредитної системи Лекція 2. Комерційний банк, принципи діяльності та функції, порядок створення і ліквідації Лекція 3. Нормативно-правова основа діяльності комерційного банку. Контроль і регулювання діяльності комерційного банку Лекція 4. Звітність комерційних банків перед банком Росії.
 2. ФІНАНСИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
   58. Головну роль у фінансовій системі 'держави відіграють фінанси комерційних організацій. Фінанси комерційних організацій являють собою систему грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів і грошових коштів в процесі їх обороту. В умовах ринкової економіки фінанси комерційних організацій відображають оборот грошових коштів, або грошовий потік. Завданням
 3. Зміст
   Зміст 2 Вступ 3 Глава 1. Характеристика державних фінансів як чинника, впливає на стійкість комерційної організації 11 Фактори, що визначають стійкість комерційної організації ... 11 Особливості державного фінансового впливу на стійкість комерційної організації на різних стадіях економічного циклу 34
 4. Грошові доходи комерційної організації
   - Прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг), прибуток від реалізації майна, сальдо позареалізаційних доходів і
 5. Контрольні питання
   Які організації визнаються юридичними особами? Які організації відносяться до комерційних відповідно до Цивільним кодексом? Які відносини характеризують фінанси комерційних підприємств? У чому проявляється розподільний характер фінансів комерційних підприємств? Назвіть основні принципи організації фінансів комерційних підприємств. Наскільки, на вашу думку, в даний
 6. Контрольні питання
   Назвіть основні групи відносин, що визначають фінанси комерційних організацій. Дайте визначення фінансам комерційних організацій. Які принципи організації фінансів у сфері комерційної діяльності? Які фактори впливають на фінансовий механізм комерційної організації? Дайте визначення фінансових ресурсів комерційної організації. Зазначте джерела формування фінансових ресурсів
 7. Готівково-грошові платежі
   . Основна маса готівково-грошових платежів здійснюється у сфері роздрібного товарного обміну, і, хоча їх частка в загальній структурі грошових розрахунків падає, основна маса господарських угод все ж здійснюється за допомогою готівки. Касові операції комерційного банку пов'язані з такими високоліквідними активами, як оборотна каса, які не приносять банку процентних доходів, але
 8. 4.2. Функції та класифікація комерційних банків
   Комерційний банк (від лат. Commercium - торгівля) - означає, що банк отримує прибуток від своїх операцій, т. Е. Торгує грошовими коштами. Функції та операції комерційного банку представлені на рис. 4.1 Рис. 4.1 Функції та операції комерційного банку Класифікація банків представлена ??на рис. 4.2 Рис. 4.2 Класифікація комерційних
 9. Комерційні векселі.
   Вексель - письмове боргове зобов'язання суворо встановленої форми, дає його власнику (векселедержателю) безперечне право після закінчення терміну вимагати з боржника сплати позначеної грошової суми. Комерційні векселі являють собою короткострокові, незабезпечені зобов'язання великих корпорацій з терміном погашення менше 270 днів і мінімальним розміром в 25 000 доларів. Комерційні
 10. База грошова
   один з самостійних компонентів грошової маси, що складається з грошового агрегату Мо (готівка в обігу) і грошових коштів у касах банків, включаючи обов'язкові резерви комерційних банків у центральному банку і кошти комерційних банків на кореспондентських рахунках у центральному банку. Таким чином, розмір Б. д. В країні регулюється центральним банком шляхом проведених ним операцій
 11. Операції на відкритому ринку
   Останні являють собою куплю # x2011; продаж цінних паперів держави у комерційних банків та економічних агентів. Ці операції змінюють безпосередньо грошову базу. Так, якщо ЦБ купує цінні папери, то він переводить гроші на рахунки КБ, т. Е. Збільшує депозити системи комерційних банків. За системою Т # x2011; рахунків це буде виглядати так, як представлено в табл. 2. 5. Подальше
 12. Тема 4 Безготівковий грошовий оборот
   Значення його розвитку Безготівковий грошовий оборот - сукупність платежів, здійснюваних без використання готівкових грошей. Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, що здійснюються шляхом записів по рахунках платників і одержувачів коштів. Безготівковий грошовий оборот: переважає в усіх країнах обслуговується чеками, кредитними картками, платіжними дорученнями, електронними