ЗМІСТ:
Є. Ф. Жуков, І.M. Максимова, А. В. Печникова та ін .. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів /; Под ред. академ. РАПН Є. Ф. Жукова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, +2003. - 600 с., 2 003

Аналізуються основні напрямки розвитку виробничих відносин, пов'язаних з функціонуванням грошей, кредиту, банків. Розглядаються і зіставляються різні моделі грошово-кредитних та валютних відносин промислово розвинених країн та Російської Федерації.
Основна увага приділяється інфляції, аналізу її впливу на банки; проблемам вдосконалення банківської системи та діяльності різних видів банків, а також правовому забезпеченню банківської діяльності.
Розглядаються також питання валютної системи, конвертованості валют, накопичення позичкового капіталу та ін.
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, фахівців фінансової та банківської систем, а також для всіх, хто цікавиться цими проблемами.
 Розділ I
 ГЛАВА 1 Сутність, види й функції грошей. Їх роль в економіці
 ГЛАВА 2 Грошовий оборот і його структура
 ГЛАВА З
 ГЛАВА 4 Інфляція: її суть і види. Методи стабілізації грошового обігу
 ГЛАВА 5 Міжнародні валютні та розрахункові відносини
 ГЛАВА 6 Позичковий капітал і кредит
 ГЛАВА 7 Теорії грошей, інфляції, кредиту та грошово-кредитного регулювання
 ГЛАВА 8
 ГЛАВА 9 Діяльність комерційних банків
 ГЛАВА 10 Інвестиційні банки. Банкірські будинки і їх операції
 ГЛАВА 11 Іпотечні банки і їх операції
 ГЛАВА 12 Ощадні банки
 ГЛАВА 13 Банки зовнішньоекономічної діяльності
 ГЛАВА 14 Міжнародні кредитно фінансові інститути
 Розділ IV. Грошові системи окремих країн
Глава 15. Грошова система США
 Глава 16. Грошова система Франції
 ГЛАВА 17 Грошова система Великобританії
 Глава 18. Грошова система ФРН
 ГЛАВА 19 Грошова система Японії
 Глава 21. Грошова система Італії
 ГЛАВА 22 Грошова система Російської Федерації
 Розділ V. БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ОКРЕМИХ КРАЇН
 ГЛАВА 23 Банківська система США
 ГЛАВА 24 Банківська система Франції
 Глава 25.
 ГЛАВА 26
 Глава 27.
 Глава 28.
 ГЛАВА 29 .. Банківська система Італії
 Глава 30. Банківська система Російської Федерації
 ГЛАВА 31 ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Книги та підручники з дисципліни Гроші, кредит, банки:

 1. Невідомий. Перелік квитків до іспиту з дисципліни «Гроші, кредит, банки» (очна форма навчання) 2014 - 2014 рік
 2. Невідомий. Необхідність грошей. Їхнє виникнення й сутність 2013 - 2013 рік
 3. Невідомий. Функції грошей 2013 - 2013 рік
 4. Белотелова Н. П .. Гроші. Кредит. Банки: Підручник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. - 4-е вид. - М.:, 2 013. - 400 с. - 2013 рік
 5. Невідомий. Гроші, кредит, банки. Курс лекцій. 2012 - 2012 рік
 6. Шитов В. Н .. Гроші. Кредит. Банки: навчальний посібник. У 2 частинах. Частина II / В. Н. Шитов. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 171 с. - 2012 рік
 7. Є. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Еріашвілі. Гроші. Кредит. Банки: підручник для студентів Нутовая, обу- Д34 чающихся за економічними спеціальностями, за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Є. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Н. Д. Еріашвілі; під ред. Є. Ф. Жукова. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.:, 2012. - 783 с. - 2012 рік
 8. Гелюта Ірина Валеріївна. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Гроші, кредит, банки Москва 2011 - 2011 рік
 9. Невідомий. Контрольна работаПо курсу: «Гроші, кредит, банки» Вітебськ 2011 - 2011 рік
 10. Ситникова Олеся Володимирівна. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ Гроші, кредит, банки Москва 2011 - 2011 рік
 11. Шитов В. Н .. Гроші. Кредит. Банки: навчальний посібник. У 2 частинах. Частина I / В. Н. Шитов. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 167 с. - 2011 рік
 12. Невідомий. Аналіз платіжного балансу Росії 2011 - 2011 рік
 13. В. Ф. Жуков. ГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ. ПІДРУЧНИК. 2010 - 2010 рік
 14. Тухватуліна Л. А .. Гроші, кредит, банки. 2010 - 2010 рік
 15. А. В. ЯРАШЕВА. Словник термінів з курсу «Гроші, кредит, банки» Москва2010 - 2010 рік
 16. Горіна Т. І .. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. 2-е вид. / Сост. Горіна Т. І. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП, +2010. - 152 с. - 2010 рік
 17. Г. І. Кравцова. ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ. Навчальний посібник. МІНСЬК БГЕУ 2010 - 2010 рік
 18. Коваленко Є. І .. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ» 2010 - 2010 рік
 19. Невідомий. Курсова робота з дисципліни «Національна економіка» на тему: «Валютний ринок РФ та особливості його розвитку» 2010 - 2010 рік
 20. Невідомий. Курсова робота з дисципліни: Гроші, кредит, банки на тему: Банківський кредит МІНСЬК 2010 - 2010 рік